MENU Blizu

Knjigovodstvo

Programsko rešenje Saop nudi širok spektar funkcionalnosti u oblasti knjigovodstva koje su prilagođene poslovanju različitih preduzeća, sa jednostavnim ili složenim procesima.

Izaberite ono što vas zanima

Blagajničko poslovanje

Omogućava veoma transparentno i lako praćenje gotovinskih plaćanja u domaćoj ili stranoj valuti. Glavna prednost je u tome što vam pomaže da eliminišete ručno knjiženje blagajničkih dnevnika, a knjiženi podaci se automatski prenose u glavnu knjigu odnosno u modul Dvojno knjigovodstvo.

Porez na dodatu vrednost

Porez na dodatu vrednost (PDV) vodi vaše knjigovodstvo po sistemu propisanom zakonom i propisima o primeni PDV-a. Omogućava vam da lako pripremite izveštaj rekapitulacije i izveštaj o zalihama i lako pregledate podatke u obrascu za obračun PDV.

Dvojno knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo je krovni modul Saop ERP rešenja za knjigovodstvo, jer u kombinaciji sa ostalim modulima omogućava niz prenosa i automatskih knjiženja, čime se štedi veliki deo ručnog unosa podataka.

Knjiga primljenih računa

Omogućava izuzetno transparentno upravljanje primljenih faktura kroz različite knjige dokumenata

Obračun kamata

Modul za obračun kamate omogućava pojednostavljen obračun i upravljanje kamatama i amortizacije.

Osnovna sredstva

Program Osnovna sredstva i sitni inventar omogućava upravljanje nabavkom, amortizacijom, eliminacijom, preraspodelom osnovnih sredstava i sitnog inventara i računovodstvo zaliha sa ručnim terminalom.

Praćenje plaćanja računa

Mogućnost praćenja plaćanja računa za grupno fakturisanje. Jedna od najvažnijih prednosti je brza priprema podsetnika za neplaćene račune.

Plaćanja

Rešenje je namenjeno pripremi i upravljanju dokumentima bezgotovinskog plaćanja. U osnovi, omogućava optimizaciju rada, unos novih naloga za plaćanje, ispravljanje već unetih i njihovo brisanje

Knjiga pošte

Pomaže u uspostavljanju kontrole nad primljenim i poslatim dokumentima (fakturama, ugovorima, važnim dopisima...)

Saop je rešenje kompanije Seyfor