MENU Blizu

Blagajničko poslovanje

Omogućava veoma transparentno i lako praćenje gotovinskih plaćanja u domaćoj ili stranoj valuti. Glavna prednost je u tome što vam pomaže da eliminišete ručno knjiženje blagajničkih dnevnika, a knjiženi podaci se automatski prenose u glavnu knjigu odnosno u modul Dvojno knjigovodstvo.

Program je povezan sa glavnom knjigom, što omogućava automatsko knjiženje uplata i isplata gotovine u glavnoj knjizi i automatsko knjiženje uplata zatvaranjem računa na bilansnim računima kupaca.

Pored odgovarajućih zakonom regulisanih propisa kao što su blagajnički račun, trošak i blagajnički dnevnik, omogućava proveru i štampanje po vrstama uplata ili isplata, prema načinima plaćanja, mestima troškova, nosiocima troškova, službenicima, radnim nalozima, blagajnicima, obveznicima ili primaocima, po periodima i po računima. Pre zatvaranja kase moguće je pregledati i odštampati kontrolni dnevnik.

Osnovne funkcije

 • Bilo koji broj blagajni koje korisnik otvori po sopstvenom nahođenju.
 • Praćenje plaćanja u domaćoj i stranoj valuti (blagajničke priznanice, rashodi, dnevnici)
 • Izrada blagajničkog računa i uz pomoć OCR čitača.
 • Bilo koji način uplate i isplate (gotovina, kartice...) na jednom blagajničkom dokumentu.
 • Automatski prenos naloga za knjiženje u glavnu knjigu i automatsko zatvaranje računa.
 • Kontrola i zatvaranje blagajne.
 • Specifikacija plaćanja.
 • Pregled i pisanje blagajničkih događaja po izboru: vrste depozita ili isplata, načina plaćanja, mesta troškova, nosilaca troškova, službenika, radnih naloga, blagajnika, platiša ili primalaca…

Osnovne karakteristike i funkcionalnost modula – detaljno

 • Podaci o prilivu i odlivu unose se prilikom knjiženja blagajne. Unose se za različite blagajne, a unutar svake blagajne odvija se automatsko numerisanje dokumenata posebno za prihode i posebno za rashode.
 • Nakon zatvaranja blagajne, podaci se prenose u glavnu knjigu.
 • U specifikaciji novca, prikazane su količine i vrednosti po apoenima.
 • Uz pomoć šifarnika Tekstovi na dokumentima i Standardni tekst moguće je lako menjati potrebni tekst te štampati dokumente.

Standardni izveštaji

 • Dokumenti: štampanje dokumenata blagajne ili pregled na ekranu.
 • Kontrolni dnevnik: pre zatvaranja blagajne omogućeno je štampanje kontrolnog dnevnika.
 • Dnevnik: Odštampajte ili pregledajte dnevnik blagajne.
 • Lista po vrstama prihoda – rashoda: štampa ili pregled prometa blagajne sa sa sledećim mogućnostima:  vrsta prihoda/rashoda, blagajnik, primalac/platilac. Podaci se prikazuju pojedinačno ili zbirno, sa ili bez količina, pri čemu je omogućen izbor niza podataka
 • Lista po načinima plaćanja: pregled po načinima plaćanja.
 • Specifikacija gotovine: prikazuje listu količina i vrednosti po novčanim apoenima.

Standardni šifarnici

 • Blagajne,
 • Vrste prihod/rashoda,
 • Načini plaćanja,
 • Tekstovi na dokumentima,
 • Konta po načinima plaćanja
 • Zaposleni
 • Blagajnici
 • Standardni tekstovi
 • Konta,
 • Novčane jedinice
 • Kursevi
 • Mesta troška
 • Nosioci troška
 • Referenti
 • Novčanice
 • Stranke

Saop je rešenje kompanije Seyfor