MENU Blizu

Saop lični portal

Korisnici Saop ERP-a putem ličnog portala mogu podneti zahtev za pomoć, prijaviti se za događaje i seminare, pristupiti plaćenim sadržajima, aktuelnim vestima i poslovnim savetima, slati upite i pratiti projekte.

Uputstvo za korišćenje portala

Ovde možete da preuzmete dokument se detaljnim opisom korišćenja portala.

Portal

Pristup portalu je moguć samo za registrovane korisnike Saop programa. Pogledajte Uputstvo za korišćenje za detaljnije objašnjenje.

Saop je rešenje kompanije Seyfor