MENU Blizu

Dvojno knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo je krovni modul Saop ERP rešenja za knjigovodstvo, jer u kombinaciji sa ostalim modulima omogućava niz prenosa i automatskih knjiženja, čime se štedi veliki deo ručnog unosa podataka.

U osnovi, modul Dvojnog knjigovodstva vam omogućava da transparentno vodite glavnu knjigu, saldokonta kupaca i dobavljača, kao i troškove i devizno knjigovodstvo. Unos poslovnih događaja kao što su nalog za knjiženje, primljene i izdate fakture je maksimalno pojednostavljen sa ciljem da se možete fokusirati na druge produktivnije poslove.

Jednostavna priprema izveštaja i drugih ispisa

Uz pomoć podataka u glavnoj knjizi, možete vrlo brzo napraviti skup korisnih izveštaja, kao što su na primer, pregled prometa po računima i kupcima, pregled poslovnih izvoda, pregled knjiženja, pregled i štampa otvorenih stavki.

Priprema kompenzacije je jednostavna, a uz nekoliko klikova možete pripremiti i odštampati opomene za dužnike.

Dodatne pogodnosti

 • Posredni i neposredni sistem knjiženja vam omogućava da ispravite knjige.
 • Nalozi za knjiženje se formiraju automatski, bez dodatnog rada.
 • Dobijate mogućnost da pratite knjiženja u više analitičkih i profitnih centara.
 • Praćenje projektovanih priliva i odliva, omogućava vam da ekonomično upravljate svojim tokovima novca.

Glavna knjiga sa bilansnim računima

Softversko rešenje je namenjeno za vođenje glavne knjige i bilansnih računa. Poslovanje se može pratiti u domaćoj i stranoj valuti. 

Ulazni podaci se unose automatski preko veza sa drugim modulima (primljene fakture, izdate fakture, obračun plata zaposlenih, obračun putnih troškova, ostali lični troškovi ...), preko čarobnjaka za uvoz podataka ili ručno. Program omogućava posredno ili neposredno knjiženje. Povezuje se sa PDV modulom (Porez na dodatu vrednost), modul PP (platne transakcije) i modul osnovnih sredstava (OS).
Podaci u glavnoj knjizi i bilansnim računima se mogu pregledati i analizirati (u program su ugrađene pivot OLAP tabele), štampati, čuvati, izvesti i poslati mejlom.

Dokumenti se automatski čuvaju u dokumentacionom sistemu - eRegistrator. Program nudi uslužne programe i obrade koje nam pomažu da brže i lakše radimo. Osnovne i detaljne funkcionalnosti modula su opisane u nastavku.

Funkcionalnosti modula

 • Knjiženje u glavnoj knjizi sa bilansnim računima kupaca i dobavljača na direktan odnosno indirektan način
 • Mogućnost postavljanja knjiženja
 • Knjiženje u domaćim i stranim novčanim jedinicama
 • Izrada poslovnih izveštaja
 • Izrada plana priliva i odliva
 • Priprema kompenzacija
 • Priprema opomena i praćenje
 • Brzi pregled otvorenih stavki
 • Automatsko knjiženje bankovnih izvoda
 • Automatska podela po ključevima
 • Automatsko knjiženje razgraničenja
 • Knjiženje uplata na osnovu specifikacija (kartično plaćanje)
 • Izdavanje avansnih računa po osnovu primljenih avansa

Standardni izveštaji

 • Pregledni poslovni izveštaji u obliku tabela i grafikona za potrebe upravljanja organizacijom
 • Izjave za sopstvene potrebe i za potrebe statistike (bilans stanja, izveštaj o poslovnom profitu, statistika finansijskih računa, izveštaji za posebne i druge budžetske korisnike) i za potrebe privreda
 • Bilansi
 • Plan priliva i odliva
 • Brzi pregled potraživanja i obaveza (dospela, a ne po danima)
 • Otvorene stavke, otvorena dokumenta, neplaćanja od strane kupca, opomene, izvršenja, IOS

Analize (okretne OLAP tabele)

 • Potraživanja i obaveze
 • Otvorene stavke
 • Bruto bilansi
 • Plan priliva i odliva
 • Pregledi knjiženja

Standardni šifarnici

 • Nalozi za knjiženje, događaji, periodi, računi, računi konsolidacije, računi stranih vlasnik, vlasnika, ključeve, sertifikate. Kupci, mesta troškova, nosioci troškova, službenici
 • Monetarne jedinice, kursevi

Saop je rešenje kompanije Seyfor