MENU Blizu

Knjiga pošte

Pomaže u uspostavljanju kontrole nad primljenim i poslatim dokumentima (fakturama, ugovorima, važnim dopisima...)

Osnovne funkcije

 • Unos primljene i izdate pošte - za svaki dokument se mogu definisati svojstva kao što su: datum, kupac, klasifikacija, vrsta, kome se dostavlja itd.
 • Skeniranje dokumenata - svi papirni dokumenti se mogu skenirati i priložiti u evidenciju primljena/izdata pošta. Takvi dokumenti se onda lako mogu tražiti i otvarati u iCenter-u, tako da više nije potrebno nositi papire po kompaniji.
 • Dokumenti za planiranje.
 • Oznaka primaoca.
 • Klasifikacija dokumenata – dokumentu možemo dodeliti klasifikacionu oznaku, koji označava o kakvoj se vrsti građe radi, kao i rok čuvanja.
 • Sortiranje i pretraživanje po svim unetim parametrima.
 • Ako je primljena pošta o primljenim računima, moguće je koristiti podatke iz Knjige pošte u modulu Knjiga primljenih faktura.
 • Sigurnosnim sistemom možemo ograničiti pristup korisnika Mail Book-u

Izveštaji

 • Lista primljene/izdate pošte, koja se može ograničiti različitim parametrima
 • Izveštaji se mogu prilagođavati.

Šifarnici

 • Šifra kupca sadrži matične podatke o kupcima i dobavljačima.
 • Šifra operatera sadrži informacije o Saop korisnicima.
 • Šifra zaposlenih sadrži podatke o zaposlenima.

Sva tri šifarnika se mogu koristiti za određivanje primalaca/pošiljaoca dokumenata.

 • Klasifikacioni plan – u njemu određujemo vrste informacija i rokove skladištenja. To nam olakšava određivanje vrste dokumenata.

Saop je rešenje kompanije Seyfor