MENU Blizu

Osnovna sredstva

Program Osnovna sredstva i sitni inventar omogućava upravljanje nabavkom, amortizacijom, eliminacijom, preraspodelom osnovnih sredstava i sitnog inventara i računovodstvo zaliha sa ručnim terminalom.

Inventura je neophodna i za mnoge je to najzahtevniji period u godini. Popis osnovnih sredstava mora biti organizovan i tačan, jer podaci utiču na visinu kapitala i visinu dobiti.

Zato smo pripremili paket sa hardverskim i softverskim rešenjem koje će vam pomoći da obavite inventar brže i pre svega bez grešaka.

Dodatne pogodnosti programa

 • Prilikom obračuna amortizacije možete deskriptivno pratiti dešavanja na osnovnom sredstvu ili sitnom inventaru i automatski preneti podatke u dvojno knjigovodstvo.
 • Jednostavna priprema reversa i praćenje, odnosno vođenje evidencije reversa
 • Jednostavna priprema eliminacije osnovnih sredstava i sitnog inventara.
 • Jednostavno upravljanje izvorima finansiranja.
 • Automatski prenos iz Knjige primljenih faktura u Osnovna sredstva.

Osnovne funkcije

 • Vođenje registra osnovnih sredstava i sitnog inventara.
 • Obračun privremene i konačne amortizacije.
 • Mesečni obračun amortizacije.
 • Mogućnost unosa više osnovnih sredstava istog tipa jednim unosom i unosa novog osnovno sredstvo ili sitni inventar sa već postojećeg inventarskog broja.
 • Prilog slike ili dokumenta o osnovnom sredstvu.
 • Upravljanje događajima na osnovnim sredstvima.
 • Priprema temeljnice za obračunate amortizacije.
 • Mogućnost brisanja konačno obračunate amortizacije.
 • Amortizacija se može obračunati prema procentu amortizacije koji je upisan u šifrarniku grupe amortizacije ili prema stopi amortizacije evidentiranoj na osnovnom sredstvu.
 • Deo osnovnog sredstva koji se ne može amortizovati u procentima.
 • Upravljanje po lokacijama, mestima troškova, nosiocima troškova, službenicima, računima.
 • Izveštaj o inventaru.
 • Automatsko knjiženje zaliha viškova, manjkova i otpisa (eliminacija).
 • Inventar sa ručnim terminalom.
 • Mogućnost kombinovanja prometa osnovnih sredstava sa nadogradnjom.
 • Uslužni programi za popravku registra, brisanje iz registra, promenu lokacija,
 • Grupe i stope amortizacije, mesta troškova, nosioci troškova, službenici,
 • Računi.
 • Vrsta izvoda od kojih su najvažniji: registar osnovnih sredstava, razni dnevnici i kartice osnovnog sredstva ili sitnog inventara, obračun amortizacije.
 • Storniranje osnovnih sredstava – pregled sredstava koja su na reversu i onih koja su vraćena iz
  obrnuto.
 • Pregled osnovnih sredstava i sitnog inventara po izboru – pivot tabela (sa razmatranjem
  privremena amortizacija).

Saznajte više o funkcijama

 • Registar osnovnih sredstava i sitnog inventara može se pogledati i odštampati prema različiti parametri na određeni datum, odnosno po kodu od do, nazivu OS ili SI, Računi, lokacije, mesta troškova, objekti troškova, radni nalozi, Reference, datum kupovine, datum eliminacije ili grupe amortizacije. Registar može popisane zbirno ili pojedinačno, posebno za osnovna sredstva ili sitni inventar, po šifri odnosno
  naslov, sa ili bez eliminacije.
 • Privremena amortizacija se može obračunati u proizvoljnim vremenskim periodima. Nakon obračuna može da izlazi prema različitim opcionim parametrima i izlaznim sekvencama.
 • Obračun amortizacije na kraju finansijske godine omogućava pregled amortizacije i na
  na karticu osnovnih sredstava.
 • Obračun izuzetih osnovnih sredstava i dnevnik isključenih osnovnih sredstava.
 • Događaji koji se odnose na osnovno sredstvo ili mali inventar mogu se evidentirati, moguće je i opciono gledanje i štampanje.
 • Pregledajte ili odštampajte Dnevnik promena na bilo koji način koji želite.
 • Kartica osnovnih sredstava ili sitnog inventara sa ili bez nadogradnje.
 • Priprema etiketa.

Standardni izveštaji

 • Registar osnovnih sredstava
 • Obračun amortizacije
 • Obračun isključenog osnovnog sredstva
 • Dnevnik
 • Dnevnik otpisanih osnovnih sredstev
 • Kartica osnovnog sredstva i sitnog inventara
 • Događaji
 • Etikete
 • Regisatar osnovnih sredstava po izvorima finansiranja
 • Zapisnik o nabavci osnovnih sredstava
 • Popisni lista
 • Izveštaj o popisu

Analiza

 • Pregled osnovnih sredstava po izboru: pregled osnovnih sredstava po različitim parametrima.
 • Pregled sitnog inventara po izboru: Pregled sitnog inventara po raznim parametrima.
 • Pokazatelji osnovnih sredstava: pokazuje procenat otpisa i neotpisa osnovnih sredstava imovine po različitim parametrima.

Standardne šifre

 • Lokacije,
 • Grupe amortizacije,
 • Računi,
 • Kupci,
 • Mesta troška,
 • Nosioci troška,
 • Referenti,
 • Izvori finansiranja i revers

Saop je rešenje kompanije Seyfor