MENU Blizu

Plaćanja

Rešenje je namenjeno pripremi i upravljanju dokumentima bezgotovinskog plaćanja. U osnovi, omogućava optimizaciju rada, unos novih naloga za plaćanje, ispravljanje već unetih i njihovo brisanje

Jedna od glavnih prednosti koje nudi informacioni sistem je to što se nalozi za plaćanje mogu ispisati na kopiranim obrascima ili poslati elektronskim putem na plaćanje odgovarajućim programima banke.

Takođe, poslovni program Platni promet omogućava prijem izvoda u elektronskoj formi, koji se dalje koriste za automatsko knjiženje u dvojnom knjigovodstvu.

Osnovne funkcije

 • Unos novih naloga za plaćanje i ispravljanje već unetih.
 • Kopiranje naloga je korisno u slučaju unosa identičnih ili sličnih naloga.
 • Program je povezan sa ostalim modulima koji automatski kreiraju naloge za plaćanje.
 • Nalozi za plaćanje se mogu klasifikovati u vrste, što omogućava određivanje prioriteta plaćanja.
 • Nalozi za plaćanje se mogu filtrirati prema različitim kriterijumima (rok, tip naloga, banka, iznos itd.) i označiti za plaćanje.
 • Prilikom označavanja pojedinačnog naloga za plaćanje, iznos uplate se može korigovati i program će obezbediti da se sledeći put isplati samo razlika.
 • Pojedinačni nalozi za isti transakcijski račun se mogu kombinovati u zbirni nalog, a za potrebe kupca na raspolaganju imamo i ispis specifikacije plaćanja.
 • Prilikom označavanja pojedinačnog naloga za plaćanje, oni se mogu ispisati na propisanim obrascima ili pripremiti odgovarajuću datoteku za uvoz u odgovarajući bankarski program.
 • Mogućnost pripreme naloga za plaćanje sa otvorenih pozicija u dvojnom knjigovodstvu.
 • Mogućnost prijema izvoda u elektronskoj formi, za automatsko knjiženje u dvojnom knjigovodstvu.
 • Mogućnost pripreme zaduženja u modulu Fakturisanje, za odabrane naloge za plaćanje na koje je uračunat popust.
 • Ručni unos naloga za plaćanje sa mogućnošću izbora platioca i primaoca iz šifrarnika kupaca.

Standardni izveštaji

 • Štampanje liste naloga za plaćanje prema različitim kriterijumima,
 • Štampanje izabranih platnih naloga na obrascima

Šifarnici

 • Kupci
 • Vrste naloga

Saop je rešenje kompanije Seyfor