MENU Blizu

eRegistrator

Omogućava lako i bezbedno skladištenje dokumenata koji se odnose na kupce, artikle, zaposlene, osnovna sredstva, radna mesta (proizvodnja) i uređaje (servisna delatnost), u implementirane Liste kategorije , i na osnovu nje i kreiranje digitalne Arhivske knjige.

Namenjen je automatskom skladištenju dokumenata kreiranih u modulima ili izveštajima Saop sistema, pripremu novih dokumenata na osnovu uzoraka, skeniranje papirnih dokumenata sa konverzijom u digitalni format i skladištenje dokumenata kreiranih van Saop sistema. Dokumenti koji su deo Izveštaja mogu se automatski skladištiti u eRegistratoru pomoću Raspoređivača zadataka.

Pored toga, dokumenti se mogu:

 • razvrstati prema Listi kategorije u sistemskim modulima: npr. primljeni računi, izdati računi, zadaci, ...
 • dodajemo im dodatna svojstva koja olakšavaju korišćenje i pronalaženje željenih dokumenata,
 • pregledamo, menjamo, kopiramo u sistem datoteka i šaljemo kao priloge u e-pošti,
 • automatski distribuirati e-poštom kao prilozi e-pošte pomoću Raspoređivača zadataka, a uz poruku se može priložiti bilo koji broj dokumenata.

Namenjen je automatskom skladištenju dokumenata kreiranih u modulima ili izveštajima Saop sistema, pripremu novih dokumenata na osnovu uzoraka, skeniranje papirnih dokumenata sa konverzijom u digitalni format i skladištenje dokumenata kreiranih van Saop sistema. Dokumenti koji su deo Izveštaja mogu se automatski skladištiti u eRegistratoru pomoću Raspoređivača zadataka.

Pored toga, dokumenti se mogu:

 • razvrstati prema Listi kategorije u sistemskim modulima: npr. primljeni računi, izdati računi, zadaci, ...
 • dodajemo im dodatna svojstva koja olakšavaju korišćenje i pronalaženje željenih dokumenata,
 • pregledamo, menjamo, kopiramo u sistem datoteka i šaljemo kao priloge u e-pošti,
 • automatski distribuirati e-poštom kao prilozi e-pošte pomoću Raspoređivača zadataka, a uz poruku se može priložiti bilo koji broj dokumenata.

Pristup dokumentima

Prema sigurnosnim ovlašćenjima, dokumentima se može pristupiti pomoću:

Pretraživač dokumenata koji omogućava rad sa dokumentima uskladištenim na pojedinačnom entitetu
Pregleda dokumenata koji omogućava rad sa svim dokumentima uskladištenim u eRegistratoru

Dodavanje dokumenata

Dokumenti se dodaju u sistem na sledeće načine:

 • kopiranjem dokumenata,
 • kreiranjem dokumenata iz uzoraka,
 • kreiranjem dokumenata iz postojećih dokumenata u sistemu,
 • skeniranjem dokumenata,
 • automatskim čuvanjem dokumenata iz modula Saop sistema,
 • direktnim čuvanjem lista i izvoza iz Saop Reporter izveštaja i
 • dodavanjem dokumenata direktno od eksternih klijenata povezanih sa Sistemom dokumenata preko softverskog interfejsa

Kada se dokument doda u sistem, dokumentu se određuje rok na osnovu vrste dokumenta u koji je klasifikovan, do kojeg će se čuvati u eRegistratoru. Ukoliko je dokument definisan kao arhivska ili trajna dokumentarna građa, rok nije popunjen jer se neće uklanjati iz eRegistratora.

Digitalni sertifikati i eRegistrator

Pre upotrebe digitalnog sertifikata za potpisivanje dokumenata u Saop-u, prvo moramo da povežemo njegov javni deo sa operaterom - potpisnikom u Saop sistemu. Pojedinačnom operateru može biti dozvoljeno više digitalnih sertifikata za potpisivanje u Saop sistemu, ali jedan sertifikat mora biti definisan kao podrazumevani.

Povezane funkcionalnosti

Obračun zarada

Omogućava obračun zarada, regresa, materijalnih troškova i drugih ličnih primanja iz radnog odnosa u kompanijama i javnom sektoru. Omogućava povezivanje sa sistemima za evidentiranje radnog vremena i uvoz računovodstvenih podataka iz eksternih izvora.

mojINFO

MojINFO je onlajn rešenje koje zaposlenom omogućava da na daljinu beleži radno vreme, najavljuje odmore i druga odsustva i ima uvid u svoja kadrovska dokumenta. Zaposleni na rukovodećim pozicijama takođe imaju pregled odsustva svog tima i mogu ih ovde direktno odobriti.

Fakturisanje dobara i usluga

Omogućava fakturisanje dobara i usluga u domaćim i stranim novčanim jedinicama za poreske obveznike i krajnje potrošače.

Saop je rešenje kompanije Seyfor