MENU Blizu

mojINFO

MojINFO je onlajn rešenje koje zaposlenom omogućava da na daljinu beleži radno vreme, najavljuje odmore i druga odsustva i ima uvid u svoja kadrovska dokumenta. Zaposleni na rukovodećim pozicijama takođe imaju pregled odsustva svog tima i mogu ih ovde direktno odobriti.

Jednostavan

Jednostavan

Pregledan i transparentan portal.

Pristupačan

Pristupačan

Online pristup sa bilo kog mesta i bilo kada.

Siguran

Siguran

Prijavite se korisničkim imenom i lozinkom.

Prednosti za zaposlene

 • lako evidentiranje obavljenog posla i izostanaka,
 • pristup programu sa bilo kog mesta i bilo kada,
 • praćenje i upravljanje vašim prisustvom i odsustvom
 • brza i jednostavna najava godišnjeg odmora i praćenje potvrde i statusa vašeg odmora,
 • pristup ličnom folderu u kome se čuvaju: platni list, rešenje o godišnjem odmoru, obaveštenje o porezu na dohodak,  putni nalog i dr.
 • lako evidentiranje obavljenog posla i izostanaka,
 • pristup programu sa bilo kog mesta i bilo kada,
 • praćenje i upravljanje vašim prisustvom i odsustvom
 • brza i jednostavna najava godišnjeg odmora i praćenje potvrde i statusa vašeg odmora,
 • pristup ličnom folderu u kome se čuvaju: platni list, rešenje o godišnjem odmoru, obaveštenje o porezu na dohodak,  putni nalog i dr.

Prednosti za druge u kompaniji (menadžer, računovodstvo, administrator)

 • pregled evidentiranog rada i odsustva (odrađeni sati, višak/manjak, stanje sati po danu, bilans odsustva u prethodnoj i tekućoj godini)
 • mogućnost praćenja pisanih beleški tokom evidentirane prisutnosti,
 • lako prenošenje evidentiranih sati u obračun zarada,
 • lako potvrđivanje prijavljenih godišnjih odmora,
 • mogućnost pripreme obračuna zarade na osnovu različitih rasporeda rada,
 • mogućnost pregleda kroz revizorski trag,
 • korišćenje širokog spektra analiza.
 • pregled evidentiranog rada i odsustva (odrađeni sati, višak/manjak, stanje sati po danu, bilans odsustva u prethodnoj i tekućoj godini)
 • mogućnost praćenja pisanih beleški tokom evidentirane prisutnosti,
 • lako prenošenje evidentiranih sati u obračun zarada,
 • lako potvrđivanje prijavljenih godišnjih odmora,
 • mogućnost pripreme obračuna zarade na osnovu različitih rasporeda rada,
 • mogućnost pregleda kroz revizorski trag,
 • korišćenje širokog spektra analiza.

Šta pokriva miINFO?

Kontrolna tabla koja brzo odgovara na ključna pitanja:

 • Koliko smo sati bili prisutni tokom današnjeg dana?
 • Koliko radnih sati imamo na mesečnom nivou?
 • Koliko sati viška ili manjka imamo na mesečnom nivou?
 • Koliko starog i novog odmora je još dostupno?
 • Za koje dane smo planirali i da li imamo potvrđen odmor?

Lični folder (sistem ličnih dokumenata), gde zaposleni mogu:

 • pratiti i pregledati svoje dokumente koje kadrovska služba arhivira u fasciklu (platni spisak, rešenje o odmoru, putni nalog...)
 • sigurno pristupiti dokumentima na mreži,
 • lako odštampati dokumente,
 • po želji mogu i sami da dodaju razne potvrde i priloge, o čemu se HR osoblje takođe automatski obaveštava.

Saop je rešenje kompanije Seyfor