MENU Blizu

Obračun zarada - najtraženiji Saop ERP modul

  • 26.09.2023.

Modul Obračun zarada jedan je od najmoćnijih alata koje poseduje softversko rešenje Saop ERP. Svi klijenti koji koriste ovaj modul za evidenciju zarada ali i drugih važnih podataka u vezi sa radom zaposlenih, značajno su unapredili svoje poslovanje tako što su ostvarili preglednu evidenciju podataka, kontrolu nad podacima, mogućnost brzih izmena, uštedu vremena, transparentnost u radu.

Osnovna funkcija ovog modula jeste obračun samih zarada, benefita, nenovčanih primanja, materijalnih troškova i drugih ličnih primanja.

Veoma je bitno naglasiti da modul Saop ERP sadrži sve zakonom propisane stavke za obračun zarada, ali i dodatne opcije koje uvode i podešavaju u skladu sa specifičnostima određene kompanije i potrebe klijenata.

Oslanja se i "crpi" podatke iz dela modula "kadrovska evidencija" koji sadrži podatke o svim zaposlenima u jednoj kompaniji. Za svakog zaposlenog postoji lični direktorijum koji sadrži važne poslovne i lične podatke koji su poslodavcu i administraciji kompanije uvek na raspolaganju i od velike pomoći. Koliko je modul za obračun zarada efikasan govori i podatak da za kompaniju od 800 zaposlenih, obračun plata može da se obavi za manje od pet minuta.

Onda kada se rešenje implementira i dobro podesi, obračun plata za isti broj zaposlenih može da se uradi i brže.

U kadrovskoj evidenciji se nalaze osnovni podaci o zaposlenom, članovima porodice, kontakt podaci, podaci za slanje obračunskih lista koje se šalju mejlom. Takođe, ovde se nalaze podaci o obrazovanju, evidencija o  poznavanju stranih jezika. Posebno važan deo odnosi se na podatke o godišnjem odmoru - koliko dana godišnjeg odmora sleduje zaposlenom, broj iskorišćenih i preostalih dana plaćenog odsustva. Na početku kalendarske godine, administracija u par klikova može da dobije podatak o statusu i preostalim danima godišnjeg odmora svakog zaposlenog.

Ovde se nalaze i ostali podaci važni za obračun zarada - podaci o ukupnom radnom stažu, o tome koliko je dugo određeni radnik zaposlen u firmi, da li je zaposlen na određeno ili neodređeno radno vreme, po modelu punog radnog vremena, kao i brojni parametri koji ulaze u određivanje visine plate poput toga da li je postoji subvencija, da li neko radi i u inostranstvu. Iz svega toga se jasno vidi koliko firmu košta jedan zaposleni.

Na primer, ukoliko je određena osoba primljena privremeno ili na probni period, program će sam podsećati administraciju.

Kada je u pitanju pomenuti rad u inostranstvu ili službena putovanja zaposlenog, program dozvoljava unos podataka o važenju ličnih isprava zaposlenog - pasoša i vozačke dozvole, što poslodavcu daje mogućnost da zaposlenog blagovremeno podseti o isteku važenja istih.

Poseban deo odnosi se na isplate zaposlenima. Tako program dozvoljava da se unesu podaci o više tekućih računa ukoliko ih zaposleni poseduje što je važno ukoliko zaposleni u jednoj banci ima kredit. Na drugi tekući račun može se prebaciti ostatak zarade.

Sve obustave zarade zaposlenog mogu se evidentirati - od kredita, umanjenja zarade na određeni period, trajnog odbitka, sudske zabrane, samodoprinosa, dobrovoljnog dodatnog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog dodatnog izdvajanja za penzijsko i invalidsko osiguranje, mesečnih nenovčanih primanja.

Kada je u pitanju obračunski list isplate zarade, biraju se samo oni podaci koje želimo da prikažemo: doprinosi, godišnji odmor, topli obrok, prevoz...

U evidenciju se može uneti i podatak o obrazovanju zaposlenog, datum obavljenog sanitarnog pregleda, vozačkog pregleda pa do datuma krsne slave.

Vrlo je važno istaći da Saop ERP daje mogućnost izrade brojnih izveštaja za bilo koji vremenski period koji nam je bitan. Uz pomoć Olap rotacionih tabela koje Saop ERP sadrži, mogu se dobiti detaljni izveštaji za svaki segment rada u firmi: obračuni zarada, prevoz, noćni rad, regres za godišnji odmor, topli obrok, bolovanje, dodatak za topli obrok. Svi podaci se mogu izvesti u excel.

Prilagodljivost programa je posebna osobina. U skladu sa potrebama klijenta, prilikom implementacije samog softvera, dogovaraju se podešavanja i ono što je klijentu važno da prati.

Upoznajte detaljno sve funkcionalnosti modula Obračun zarada OVDE.

Ukoliko vam je potrebno više informacija i zainteresovani ste za prezentaciju modula, pozovite nas 021/23-00-540

 

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor