MENU Blizu

Kako pravilno urediti radne odnose u svojoj firmi?

 • 17.11.2022.

Odnos poslodavac-zaposleni je srž funkcionisanja svake firme. Mi se kroz ovaj e-priručnik osvrćemo na radne odnose iz ugla Zakona. Na lak i jednostavan način pojašnjavamo ovu kompleksnu temu kroz nekoliko ključnih pitanja i situacija.

U priručniku ćete pronaći odgovore na sledeća pitanja:

 • Zašto ugovor o radu nije dovoljan?
 • Kako urediti radne odnose u preduzeću?
 • Šta kaže Zakon o radu?
 • Zašto treba imati Pravilnik o radu?
 • Šta kada nemate Pravilnik o radu?
 • Zašto nam treba sistematizacija?
 • Koje su glavne karakteristike Ugovora o radu?
 • Šta ne sme da sadrži Ugovor o radu?
 • Ugovor o radu na neodređeno i na određeno vreme- razlike
 • Rad na daljinu i rad od kuće

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor