MENU Blizu

„Watchout Security“: Biznisi bez podrške specijalizovanih ERP softvera izloženi ogromnom riziku

  • 14.12.2023.

Tokom šesnaest godina poslovanja, firma Watchout Security iz Kragujevca razvila se u jednog od lidera u pružanju usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja pravnim i fizičkim licima. Dostizanje liderske pozicije, kažu sami, u velikoj meri duguju činjenici da su od otvaranja firme, 2008. godine do danas, bili uporni u praćenju najmodernijih trendova i investiranju u kupovinu softverskih alata. Prekretnicu u njihovom poslovanju napravilo je uvođenje softverskog rešenja Saop ERP.

- Uvođenje softvera nije samo korisno, već je neophodno. Ne postoji mogućnost da bez softvera pratite rezultate, kontrolišete sve radne tokove, organizujete tim i planirate realne, ostvarive ciljeve. U današnje vreme u kome je sve uznapredovalo, od svakoga od nas se očekuje visok nivo kvaliteta pružanja usluga u oblasti integrisanog sistema obezbeđenja, odnosno u industriji privatnog obezbeđenja. Mišljenja sam da smo, i uprkos tome što pratimo trendove, zakasnili sa implementacijom Saop rešenja. Saop ERP smo uveli 2019. godine, ali sam siguran u to da bi danas bili još bolja organizacija, još veća agencija po nekim parametrima, da smo ga implementirali na samom početku - kaže Vladimir Jaćimović, direktor firme "Watchout Security".

Za unapređenje poslovnih procesa firma "Watchout Security" koristi nekoliko modula Saop ERP-a: materijalno skladišno poslovanje, fakture (veleprodaja i maloprodaja), finansije, obračun zarada, narudžbe dobavljačima i kupcima.

- Pre uvođenja Saop ERP-a vodili smo firmu i donosili odluke praktično po osećaju. Nisu se jasno videli ni rezultati, potencijalni rizici i opasnosti, a ni prilike. Ništa od toga se nije videlo sve dok nismo rešili da se ključnim stvarima u firmi bavimo kroz automatizovani softver. Nama kao menadžmentu firme ovo softversko rešenje pomaže da donosimo bolje odluke, da  bolje razumemo organizaciju na bazi konkretnih, obrađenih podataka i informacija koje daje Saop, kaže Jaćimović.

Softver je bio ključ neophodan da se ova firma brzo razvije i vidno izdvoji na tržištu, a u velikoj konkurenciji to nije jednostavna stvar. Ipak, jedan benefit je posebno važan - ostvarena ušteda vremena. 

- Softver je nama, kao vlasnicima i menadžmentu, poboljšao kvalitet života - uticao je na sve aspekte života, na neke u većoj, na neke u manjoj meri, ali potpuno smo rasterećeni svesni činjenice da je poslovanje pod kontrolom softvera.

Jedna od stvari koja je pored kvaliteta i funkcionalnosti izdvojila Saop u odnosu na druga ERP rešenja jeste komunikacija koju Watchout ima sa konsultantima i podrškom rada softvera. Jaćimović kaže da je Saop podrška sa kojom komunicira nekad i na svakodnevnom nivou, jedan od važnijih razloga zbog kog su se opredelili za baš ovaj softver. 

A na pitanje da li bi i drugim kompanijama preporučio Saop ERP rešenje, naš korisnik kaže: 

- Posmatrajući tržište sada, jasno vidim ono što sam gore i rekao - mislim da je implementacija softvera trebala da nam se desi mnogo ranije - najbolje još od samog osnivanja. Firme koje do sada nisu osvestile potrebu za takvim rešenjem, trenutno su izložene ogromnom riziku koji vreba sa svih strana, jer je situacija na tržištu prilično nezahvalna. To je ujedno i moj stav - da je menadžment taj koji prvi treba da osvesti potrebu o modernizovanju i napredovanju firme - zaključio je Vladimir Jaćimović.

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor