MENU Blizu

Verzija 2023.06.001

DDV Porez na dodatnu vrednost

 • Šifarnik Periodi: Promenjena je funkcionalnost perioda otključavanja, gde sada postoje odvojena dugmad za otključavanje PDV perioda i OSS perioda. Dugme za otključavanje OSS perioda je vidljiv samo ako je OSS funkcija aktivna.

DK Dvojno knjigovodstvo

 • Dnevne obrade - Plaćanje - Uvoz izvoda i veza sa nalozima za plaćanje: ako je izvor informacija 20 (uplate kupaca, prilivi), broj naloga se upisuje na uplatu samo ako postoji u nalogu u platnom prometu i ako nalog nije obrisan, u suprotnom se unosi 0.
 • Obračun kursnih razlika: Ako je izabrana mogućnost "Analitike protuknjiženja iz obračunatih stavki", onda se prilikom knjiženja kursnih razlika najpre uzima u obzir analitika iz stavki, i ako ga nema, onda iz podešavanja. 
 • Štampe i pregledi - Plaćene realizacije po referentima: Prilagođen preračun plaćene realizacije po referentima, koji sada uzima u obzir neto iznose za prikazivanje. Da bi funkcionisao, potrebno je dodati kvačicu na poreski račun „Poreski račun".
 • Posredno knjiženje: Ručno zatvaranje kursnih razlika je ažurirano. Prikazuje se samo odgovarajući iznos u domaćoj valuti, zatvaranje je uspešno bez nepotrebnih upozorenja.
 • Posredno knjiženje: Prilikom izlaska iz polja Konto, datum dokumenta se kopira iz bilo kojeg postojećeg knjiženja odnosno trenutni datum se popunjava ako je tabela za posredno knjiženje prazna. Prilikom promene novog, još nezavršenog knjiženja, datum dokumenta i datum izvršenja se ne menjaju prilikom izlaska iz polja Konto.
 • Uvoz VOD: Prikaz naziva stranke iz VOD datoteke.
 • Godišnje obrade/ Štampa poslovnih knjiga na kraju godine: Ako je uključeno podešavanje za ponovljenu štampu bruto bilansa, priprema se identičan ispis u kontekstu obrade Ispisa poslovnih knjiga na kraju godine, uzimajući u obzir uobičajene postavke za štampu.
 • Posredno knjiženje: Prilikom zatvaranja deviznih stavki na novim računima, prilagođen je prikaz upozorenja za obračun kursnih razlika.
 • Prenos u novu obračunsku godinu: Kontrola zatvaranja ne uzima u obzir konta koja nisu saldokonti.
 • Uvoz VOD - Uređen uvoz deviznih temeljnica.

OBR Obračun kamate

 • Krediti - dodatak pri obračunu broja dana za obračun kamate u slučaju da je januar ili ima više isplata kredita u mesecu.
 • Uređen je prenos obračuna kamate u glavnu knjigu u slučaju da račun nije označen kao saldokontni.
 • Krediti - izračunavanje anuiteta – uređeno je da se izračunati anuiteti ne razlikuju po mesecima za nekoliko centi.

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

 • Dodato upozorenje prilikom potvrđivanja unosa da se amortizacija sitnog inventara obračunava i evidentira u zbiru:
  • prilikom unosa nove šifre sitnog inventara sa više komada, pri čemu se obračun amortizacije i sadašnja vrednost razlikuju od nule;
  • prilikom prenosa dela sitnog inventara na drugu analitiku, gde je označeno da se obračunava amortizacija i da je sadašnja vrednost različita od nule.
 • Dopunjen je pomoćni alat na opciji Stanje analitike, koji se aktivira prilikom unosa događaja PR-prenos sitnog inventara:
  • nakon odabira zapisa iz preglednice, analitika se kopira u polja iz kojih će se izvršiti prenos u polja u koja se unose nova analitika. 
  • Menjamo samo analitike koje se menjaju.
  • u preglednicu su dodata polja nabavna vrednost i ispravka vrednosti
 • Kontrola i obaveštavanje o isključenju osnovnog sredstva u slučaju da se podešavanje ukloni iz polja obračuna amortizacije. Prilikom godišnjeg obračuna amortizacije briše se i zapis o bilo kakvom privremenom obračunu.

PP Platni promet

Priprema platnih naloga:

 • Na formu je dodato polje Prioritet plaćanja sa izborom opcija NORM (podrazumevano) i HIGH. Ako odaberemo HIGH, tada se na svim zadacima pripremljenim u XML-u prioritet HIGH upisuje u oznaku <InstrPrty>.
 • Nudi se za sve strukture NORM
 • Moguće vrednosti: NORM – normalan nalog i HIGH – hitan nalog
 • Čitanje vrednosti za ovu oznaku se vrši iz obrasca.

PRAC Primljeni računi

 • Iz preglednice primljenih računa je uklonjena kolona Iznos Račun-Otpremnice
 • Primljeni račun - ispravljena greška kada dokument revizorskog traga nije upisan u fajlu prilikom knjiženja primljenog računa
 • Dopunjena je priprema knjiženja iz eračuna na način da se uzima u obzir konto iz podešavanja eračuna. Ako na podešavanju nema konta onda se uzima konto iz knjižne grupe na primljenom računu.
 • Uvoz e-računa (eslog 2.0) - dopunjen je uvoz eračuna na način da se kod iznosa računa uzimali u obzir i dodatne postavke (rate, kamate)
 • Knjiženje i porezi - dopune vezane za uvoz knjiženja iz excela:
  • Izbor Uvoz knjiženja: umesto dugmeta, postoji standardna ikonica za uvoz
  • Čarobnjak za uvoz knjiženja iz excela: 
   • Ako excel nije odabran, pored polja nalazi se poruka „Odaberite Excel datoteku "
   • Isključeni su iz izbora CSV datoteke
   • Uzorak: Nova ikona Popravi zapis i opcija Sačuvaj i Otkaži. 
   • Određivanje podataka: 
    • Nova ikona Popravi zapis i opcija Sačuvaj i Otkaži. 
    • Redosled Iznosa i Konta je zamenjen.
    • Čarobnjak omogućava da ako se postavimo u polje Kolona, ​​a zatim kliknemo na kolonu u Excelu, naziv kolone se automatski unese u polje Kolona.
   • Prenos:
    • dodata je nova opcija "Uvoz ključeva", stara opcija »Provera podataka« je preimenovan u »Kontrola ključeva«.
   • Priprema knjiženja i kontrole:
    • Prva kontrola: da li imaju svi pretvarači određenu Vrednost. Upozorenje: »nedostaju vrednosti za prenos!« Ispod upozorenja su dva dugmeta: »Nastavi sa pripremom knjiženja« i »Nazad na Prenos « 
    • Druga kontrola: ako kontrola otkrije da u Excelu ima praznih ili skrivenih redova, prikazuje se upozorenje: "Excel sadrži prazne ili skrivene redove." Želite li nastaviti sa pripremom knjiženja?"
   • Pregled knjiženja: 
    • Tekst „Označeni redovi imaju podatke koji nedostaju!“ ispisuje se na vrhu preglednice.
    • Ako u šifarniku ne postoji šifra analitike, stranke ili konta, onda se polje sa šifrom oboji u crvenu boju.
   • Uvoz knjiženja: 
    • kontrola, ako ne postoji konto u Kontnom planu. Obaveštenje: »Konto ne postoji. Priprema podataka nije moguća!« Knjiženja se ne zapisuju na račun. 
    • ako na računu postoji red koji nema upisana konta, onda se po unosu knjiženja iz excela na račun ta knjiženja brišu.
    • Knjiženja sa iznosom 0 se ne prenose.
 • Uvoz UBL eračuna - Nadograđena je komponenta za uvoz priloga sa UBL e-računa (format dekodiranja baza 64)
 • Primljeni računi - Pregled veza po prijemima: U pregledu je moguće kombinovati pripremu podataka prema statusu dokumenta (povezan, delimično povezan, isključen.)

Potvrđivanje dokumenata

 • Red čekanja, čarobnjak - u slučaju potvrđivanja sa prilozima po zaključenom potvrđivanju se uklanjaju fascikle priloga (tehnički nalog)
 • Dopunjen je dostup do potvrđivanja: U slučaju ograničenog dostupa do potvrde, samo oni operateri koji imaju dozvolu za potvrdu mogu ući u red za potvrdu.
 • Potvrđivanje sa digitalnim potpisom - u primeru, ako pdf. nije moguće potpisati (stara verzija pdf. - a itd.) onda se u potvrđivanju potpisuje koverta. 

DOP Druga lična primanja

 • Uređena je priprema temeljnice u primeru isplate samo neoporezovanih troškova.
 • Rešen je problem prilikom unosa novog izvođača.
 • Rešen je problem prilikom unosa ugovora i dodavanja redova na kartici Ugovor o radu.

KE Kadrovska evidencija

 • Šifarnik zaposlenih – uređen je pravilan prikaz referenta na opciji Povezivanja na zaposlenom u primeru, ako operater nije povezan ni sa jednim referentom.
 • Omogućen je unos radnog kalendara zaposlenog u slučaju posebne satnice.
 • Šifarnik zaposlenih:
  • Dodato je polje Dani u sedmici - polje se uzima u obzir prilikom izračunavanja odsustva.
  • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • Omogućena je priprema podataka za zaposlene bez obzira na period zaposlenja.
 • Šifarnik zaposlenih - funkcija Izračunaj (radno vreme) na prethodnim poslovima: odvojen prikaz podataka o obračunatom radnom vremenu po danu za privredu i javni sektor. 

OPZ Obračun zarada zaposlenima

 • Zahtevi za refundaciju naknada (štampan):
  • uređen je prikaz početne satnice u slučaju štampanja zahteva iz prošlih obračuna
  • uređeno je pravilno zaokruživanje podataka Satnica za rad - limit.
  • Dopunjena je lista kontrole u obračunu zarada.
  • Dopunjena je lista kontrole na pripremi zahteva.
 • Šifarnik zaposlenih:
  • Zarade - opšte: dodato je polje Regres za LD - 100 %. U slučaju da imamo zaposlenog koji radi nepuno radno vreme, ali ima pravo na puni iznos regresa za godišnji odmor, regres će se obračunati u celosti ako je polje označeno kvačicom.
 • Evidencija prisutnosti:
  • prilikom upotrebe opcije Brzi unos je postavljeno prema zadanim postavkama da uneti događaj ne prekrije postojeći.
  • Omogućeno dodavanje više događaja u istom danu pomoću dugmeta za Brzi unos za subotu i nedelju.
  • Dodato je polje za napomene svakom unosu.
  • OLAP Analiza - Evidencija prisutnosti - dodato je polje Napomena.
  • OLAP Analiza - Priprema obračuna po danima - dodato je polje Napomena.
 • Na obračunskom listu Obično štampanje omogućen je ispis potpisa – ispisuje se slika koju izaberemo u podešavanjima programa.
 • Ispis potvrde o plati i administrativne zabrane isplate - kalkulacije sa serijskim brojem 0 su isključene iz ispisa (paralelni obračuni).

mojINFO

 • U formu za registraciju i prijavu dodata je verzija programa mojINFO.
 • Registracija korišćenja sati - osim datuma korišćenja sati, broj sati prijavljenih za korišćenje dodaje se u obaveštenje koje prima vođa.
 • Potvrđivanje odsutnosti:
  • Pripremljeni opis koji pokazuje broj sati korišćenja koji su dostupni za potvrdu
  • o Završen opis koji pokazuje broj dana dostupnih za potvrdu.

DN Radni nalozi

 • Pomoćni alati – kontrola knjiženih izdavanja MSP-a; izlaz iz preglednice pomoćnog alata preko opcije (X) ili dugmeta »ESC« više ne pokreće knjiženje izdavanja.
 • Korisnik i računar - Podešavanje programa; dostup do podešavanje programa nije više vezan za nivo operatera nego na sigurnosni sistem "DN - MENI, Korisnik i računar - Podešavanje programa" (zahtevana vrednost je true-uključeno). Nakon podešavanja programa se svim postojećim operaterima nivoa 1, sigurnosni sistem će automatski biti dodeljen.

FAK Fakturisanje

 • Kupci - narudžbina kupaca; narudžbe kupaca vezane za nedovoljno plaćeni predračun i dalje se mogu preneti u otpremni nalog (ako imamo tako postavljenu blokadu) sve dok unesemo (ispravan) kod za autorizaciju. Sistem funkcioniše isto kao i kod autorizacije prodaje u slučaju neplatiša.
 • Kupci - otpremni nalozi; otpremne naloge povezane s nedovoljno plaćenim predračunom i dalje se mogu knjižiti na MSP, sve dok unesemo (ispravan) kod za autorizaciju. Sistem funkcioniše isto kao i kod autorizacije prodaje u slučaju neplatiša.
 • Funkcionalnosti koje su bile vezane za nivo operatera 1 premeštene su u sigurnosni sistem. Nakon nadogradnje, postojećim operaterima nivoa 1 je dozvoljeno da rade sa ovim funkcionalnostima, dok je ostalima zabranjeno.
 • U podešavanju modula fakturisanja je dodata mogućnost upisa naziva popusta i rabata
 • Uređen prenos knjiženja brzog unosa računa u blagajničko poslovanje u slučaju prve uplate gotovinom i sledeće sa karticom, bez zatvaranja maske za unos. Plaćanje karticom se više ne prenosi u blagajničko poslovanje.
 • Promenjen je način dodavanja povezanih PDF napomena o isporuci iz trgovine na malo. Na ovaj način je otklonjena nepravilnost prilikom dodavanja dostavnica iz različitih poslovnica.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

 • Prestanak prava operatera vezanih za nivo = 1, i dodela istih preko sigurnosnog sistema, ključevi:
  • »MSP – MENI, Korisnik i računar – Podešavanja«
  • »MSP – MENI, Pomoćni alati – Otključavanje tabela«
  • »MSP – MENI, Pomoćni alati – Ponovni preračun prometa«
  • »MSP – MENI, Pomoćni alati – Prepis %PC in %MC u artikle«
  • »MSP – MENI, Knjiženje – Prelaz u novu godinu«
 • u šifarnik vrste prometa smo za zapise tipa prijem dodali novi podatak 'Vrsta prometa komisijskog zapisnika'
 • u redove predprijema smo dodali novi podatak 'popisana količina', koji je aktivan samo, ako je u vrsti prometa upisana vrsta prometa komisijskog zapisnika
 • prilikom uvoza preko ručnog terminala dodali smo mogućnost 'Ažuriraj redove', koji na mesto primljene količine upisuje popisanu količinu
 • na preglednicu predprijema dodata je opcija 'Komisijski zapisnik', koji kreira novi predprijem sa razlikama između količine predprijema i popisane količine. Opcija je aktivna za vrste prometa koji imaju popunjenu vrstu prijema komisijskog zapisnika i bili su već knjiženi u prijem.
 • Uređena je kontrola polja Dokument na predprijemu, kad se podatak iz unosa obriše i polje je prazno, ako vrsta prometa tako zahteva.
 • Otklonjena je greška do kojeg je došlo, ako artikal prethodno nije imao upisane cene.
 • U ovom slučaju cena nije upisana ni u zalihama, ni na izdavanju.
 • Procedura je promenjena da se sad u tom slučaju upiše cena 0
 • Prilikom unosa zavisnog troška, ​​ako je kupac poreski obveznik i još nije unet zavisni trošak, predlaže se opšta poreska stopa.
 • Ispravljena je greška u prikazu na 2. nivou preglednice u ispisu statusa zaliha pri odabiru "Prikaz po - skladištu/kontu/artiklu" i odabiru prikaza na "Preglednica".
 • U funkcijama "F8 - Pregled artikala - zaliha, cene" i "F5 - Artikli - izbor" u polju "Raspoloživa zaliha" dodat je obračun neknjiženog izdavanja TDR-a (gotovinska i bezgotovinska prodaja). Na nivou godine prometa, poslovnice (skladišta), artikla i serije, iznos neknjiženih redova se odbija od raspoloživih zaliha. Ovi neknjiženi podaci se izračunavaju ako je tako podešeno podešavanje TDR-a da se mogu knjižiti zalihe u minusu.

NDK Narudžbenice dobavljača i kupaca

 • Kupci - narudžbina kupaca; sastavnice narudžbine (materijalni i tehnološki deo) se sada kopiraju na sledeće procese:
  • kopiranje narudžbine
  • obrade - kopiranje narudžbine
  • obrade - kopiranje narudžbine na drugog korisnika
  • kopiranje redova unutar narudžbine
 • Prilikom kopiranja predračuna u narudžbinu kupaca, dodata je opcija prenosa analitika iz redova i iz zaglavlja, kao i mogućnost prenosa naziva artikla 1 i 2 sa jedinicom mere. Opcija je dostupna samo uz dozvolu sigurnosnog ključa "NDK - NARUDŽBINE DOBAVLJAČIMA, Naziv artikla i ME iz predračuna". Odabirom prenosa analitike, analitika iz zaglavlja i iz redova se prenosi jedan na jedan iz predračuna. Odabirom prenosa naziva artikla i jedinice mere, upisani nazivi 1 i 2 i jedinica mere na svakom artiklu računa se prenose u narudžbine dobavljača.
 • Kupci - narudžbina kupaca; unosna forma operacije tehnološke sastavnice narudžbine kupaca je obnovljena i usklađena sa istom unosnom formom na radnim nalozima raspisa proizvodnje.

iCenter

 • Promenjen je naziv sa Saop iCenter na Seyfor Saop
 • Polje za unos glavnog filtera u standardnim tabelama je uvek poravnato levo, bez obzira na vrstu polja
 • Otklonjen je problem koji se javljao prilikom štampanja QRD obrazaca sa slikama u PNG formatu na računarima sa Windows 11 22H2
 • Uvoz e-računa: Ispravljena greška uzrokovana nevažećim digitalnim potpisom

TDR Trgovina na malo

 • U gotovinskoj prodaji smo onemogućili izdavanje gotovinskih računa bez njihovog štampanja  
 • Predračuni – Uređen je prikazivanje maske artikala preko F8, a kao modul nije povezan sa MSP
 • Uređeno je korišćenje opcije sigurnosnog sistema "TDR - Izdavanje, izmena: Potvrdi". 
 • Ispis kartice artikla preko "F7 - Kartica maloprodaje" je omogućena i u kombinovanom sistemu TDR/MSP. U ovom slučaju kartica se uzima iz podataka prometa MSP-a. U slučaju, ako je dozvoljena prodaja negativnih zaliha i postoje zapisi gotovinske ili negotovinske prodaje, koji još nisu knjiženi, onda se ti neknjiženi podaci ispisuju na kraju kartice.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

 • Knjiženje - radni nalozi; na ispisu radnog naloga uređen je prikaz cele napomene tehnološke operacije.
 • Podešavanja - podešavanje programa; na kartici "Opšte" dodato je novo podešavanje "Veze podređenih RN" sa dve opcije
  • samo negativna potreba (dosadašnji način rada, zadano podešavanje)
  • ukupne potrebe
 • Ako je odabrana prva opcija, onda nema promena u pozivu za (podređene) radne naloge iz procenjene potrošnje materijala. Ako je odabrana druga opcija, tada se svi nadređeni radni nalozi na koje se odnosi poluproizvod podređenog radnog naloga (a ne samo oni na kojima je prikazana negativna raspoloživost poluproizvoda) popunjavaju veze podređenog radnog naloga. Ovo pravilo se odnosi samo na radne naloge navedene u vezama, samo ako su nadređeni radni nalozi sa negativnom dostupnošću poluproizvoda uvek navedeni u napomeni (podređenog) radnog naloga. 
 • Knjiženje – kooperacija – podela troškova; mogućnost upisa podele troška i za prethodne godine.
 • Korisnik i računar - Podešavanje programa; dostup do podešavanje programa više nije vezan za nivo operatera, nego na sigurnosni sistem "VRP - MENI, Korisnik i računar - Podešavanje programa" (zahtevana vrednost je true-uključeno). Nakon podešavanja programa se svim postojećim operaterima nivoa 1 sigurnosni sistem automatski dodeljuje.

eR eRegistrator

 • uklonjena je većina ograničenja koja su bila vezana za aktivaciju naprednih funkcionalnosti e-registratora. Od ograničenja ostaju uključeni samo:
  • isključenja nakon roka čuvanja i
  • uništavanje dokumenata
 • otklonjen je problem koji se javljao prilikom slanja dokumenta u fasciklu preko ikonice dokumenta u slučaju ako su dve fascikle imali isti broj fascikle

Artikli

 • Uređen je ispis najniže cene na etiketama i cenovnicima za poslednjih 30 dana.
 • otklonjen je problem koji se javljao prilikom izabranih grupa i klasifikaciji na podešavanju prozora za ispis cenovnika

Stranke

 • Stranke - Preglednica – Dodata je kolona za prikaz IBAN-a tekućeg računa.
 • u podešavanjima izdavanja dokumenata za stranke, ako se unese neaktivan (ili obrisan) obrazac, godina se prikazuje u crvenoj boji
 • Stranke - Prešifriranje – Uređen je problem prilikom prešifriranja stranke korisnika u modulu DK i Porez na dodatnu vrednost.

Web.API

 • GetDispatchAdvice_V2 - dodane su informacije o pripadajućoj predračunu i plaćanju predračuna.
 • GtDispatchAdviceStatus - dodane informacije o plaćanju predračuna.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - dodata je validacija: u slučaju da je u knjizi narudžbine podešeno da se za narudžbinu sa metodom plaćanja "Po predračunu", koji je povezan sa neplaćenim predračunom, prenos u otpremni nalog ne vrši.
 • PostDispatchAdvice - dodata je validacija: u slučaju da je otpremni nalog sa načinom plaćanja „Prema predračunu“ povezan sa neplaćenim predračunom, knjiženje naloga za otpremu u MSP se ne vrši. 
 • ModifyDispatchAdvice_v2 - u slučaju da je otpremni nalog sa načinom plaćanja "Prema predračunu" povezana s neplaćenim predračunom, određeni podaci u otpremnom nalogu se ne mogu menjati (važe ista pravila kao u samom programu).
 • GET Customer/OpenAccounts - Dodate opcije za filtriranje po datumu plaćanja (PaymentDate), datumu dokumenta (DocumentDate), datumu isporuke (DUR) (DeliveryDate) i vrsti dokumenta (RecordType). Dodate informacije o dokumentima koji zatvaraju pojedinačne zapise u skupu <ClosingEntries>, koji se prikazuje kada postoje zatvaranja za zapis.
 • GetStocks - metoda takođe vraća informacije o datumu isteka serije <BestBefore> i karantina <Quarantine> >
 • GetInvoice, GetInvoices - obe metode vraćaju informacije o kursu <ExchangeRate> na 6 decimalnih mesta (ranije 5).
 • Na GetPrices API-ju je uređen prikaz najniže cene u posljednjih 30 dana, u slučaju traženja retroaktivnih cenovnika ili nižih cena na istom cenovniku.
 • Get/Add/ModifyPreReceipt_v2 – u čvoru <PreReceiptLine> dodat je podatak <CountedQuantity>, koji predstavlja komisijsku popisanu količinu.
 • Get/Price, GetPrices - parametar ograničenja za snimanje poziva recordDtModifiedFrom ponovo radi
 • Prilikom unosa ili dodavanja zavisnog troška, ​​ako je stranke poreski obveznik, a PDV šifra nije u zahtevu na nivou zavisnog troška, ​​standardno se predlaže opšta porezna stopa.

Saop je rešenje kompanije Seyfor