MENU Blizu

Verzija 2023.05.001

DK Dvojno knjigovodstvo 

 • Posredno knjiženje: Radi boljeg pregleda promenjen je način bojenja knjiženja. Pozadina je obojena, odnosno u plavo se oboje knjiženja koja se ne knjiže, a u zeleno oni koji se knjiže. U skladu sa tim promenjena je i legenda.
 • Šifarnici - Konti: Ispravljeno je brisanje razmaka u šifri konta prilikom uvoza kontnog plana.
 • Posredno knjiženje: Ispravljeno je brisanje razmaka u šifri konta prilikom uvoza knjiženja i knjiženju u neposrednom knjiženju.
 • Obračun kursnih razlika: U Posredno knjiženje se prenosi odgovarajući opis knjiženja.
 • Posredno knjiženje: Uređeno je odgovarajuće bojenje knjiženja, koje se prenose iz Fakturisanja i Knjige primljenih računa (budžetski korisnici).
 • Otvorene stavke: priprema ispisa je vremenski optimizovano.
 • Pregled kartice: pregled otvorenih stavki je vremenski optimizovano.
 • Dnevne obrade - Kompenzacije:
  • Opcija Priprema kompenzacija - Izbor za kompenzaciju: 
   • Neobavezan izbor konta, sklonjene su kontrole. 
   • Izbor "Sa kompenzacijama u obradi": polje je vidljivo, ali neaktivno, uvek označeno. 
   • Novčana jedinica je postavljena pre izbora konta. Ako je izabrana novčana jedinica <> prazna, onda se izbor konta i izvršenje otvorenih stavki izvodi samo za devizna konta.
  • Preglednica Predlog kompenzacije: 
   • Dodato je obaveštenje ako nema podataka za prikaz izabranih uslova pre otvaranja tabele.
   • Prilagođena je razmera prozora, promena se čuva.
   • Uređen je fokus na preglednici predloga zaglavlja kompenzacije.
   • Dodato je upozorenje u slučaju unosa većeg iznosa od otvorenog.
   • Nakon potvrde izabranih kompenzacija na kompenzaciju se dodaje konto od-do iz stavki.
  • Promenjen je naziv polja "Datum valute kompenzacije" u "Valuta kompenzacije"

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

 • Preglednica osnovnih sredstava i sitnog inventara - Zbir bez događaja isključenja: U slučaju odabira, program prikazuje nabavnu vrednost osnovnih sredstava, ispravka vrednosti u trenutku isključenja, ako je ukupna količina na registarskom broju jednaka 0. U slučaju sitnog inventara u odnosu na osnovno sredstvo ona se ne isključuje sa unosom događaja za isključivanje, program prikazuje trenutno stanje nabavne cene i usklađivanja. Ovaj prikaz vrednosti je takođe i u slučaju da nije odabrano Zbir bez događaja isključenja.

PRAC Primljeni računi

 • Primljeni račun - Knjiženje i porez - Razgraničenja - kada se pripremaju obračunska knjiženja, i njima se dodeljuje šifra kupca, ako to račun zahteva.
 • Primljeni račun - U slučaju da dođe do greške prilikom prikazivanja pdf-a prilikom otvaranja fakture, za otvaranje se koristi podrazumevani pdf pregledač datoteke (Adobe reader itd.)
 • Primljeni račun - izbor odbitnog dela na računu: Dodata je kontrola da se ne može izabrati odbitni deo ako nisu pripremljeni periodi u modulu PDV.

KE Kadrovska evidencija

 • Šifarnik zaposlenih
  • Omogućen unos posebne e-mail adrese koja će se koristiti za slanje poslovnih pitanja.
  • Podrazumevana polja za kontakt i službene e-mail adrese su dodata u preglednicu kontakata zaposlenog.

OPN Obračun putnih naloga

 • Rešen problem sa potvrdom putnih naloga digitalnim potpisom i njegovom vidljivošću na ispisu.

OPZ Obračun plata zaposlenih

 • Karton zaposlenog:
  • dodata je mogućnost štampanja od do šifre mesta troška i od do šifre organizacijske jedinice
  • dodata je mogućnost razvrstavanja po šifri zaposlenog, po prezimenu i imenu zaposlenog kao i po MT šifre zaposlenog.
  • omogućeno je štampanje za sve zaposlene, zaposlene sa i bez e-pošte
  • štampaju se i oni zaposleni, koji su prekinuli radni odnos u godini štampanja (upisan datum prekida)
 • Pripremljen pomoćni alat za nagrađivanje zaposlenih u privredi.
 • Usklađen obračun doprinosa za zapošljavanje i roditeljsko staranje od zarade od najniže osnovice za uplatu doprinosa u slučaju obračuna neplaćenog odsustva.
 • Rešen je problem sa osvežavanjem iznosa na fakturi kada se koriste formule za poređenje.

mojINFO

 • Omogućeno je slanje službenih pitanja na posebnu e-mail adresu zaposlenog.
 • Uređeno je razvrstavanje dokumenata kadrovske dokumentacije.

CS Carinsko skladište

 • U CS programu smo ispravili nepravilnost kada je u nekim slučajevima prijem štampan dva puta.

DN Radni nalozi

 • Evidentiranje podataka vreme/ime unosioca i vreme/ime popravljača i na podređenim tabelama radnih naloga (materijali i usluge, rad, postrojenja, ostalo). Podešavanje programa će te podatke popuniti iz zaglavlja radnog naloga. Svaki izlaz iz radnog naloga preko dugmeta "Potvrdi", zbog načina pripreme podređenih tabela, vreme i ime ispravljača će biti vezan za onoga ko je izvršio "potvrdu". “, a vreme i naziv unosioca će biti dodeljeni iz zaglavlja radnog naloga.
 • Knjiženje - radni nalozi:
  • sprečeno dodavanje ispravljenih redova (na svim karticama radnih naloga),
  • otklonjeni problemi kada šifra skladišta nije upisana u određenoj kombinaciji unosa u "materijali i usluge",
  • "dugmad" za unos, modifikaciju i brisanje vidljivi su na tabelama kartica u okviru radnog naloga odmah, a ne samo nakon što se unese prvi red.
 • Knjiženje - radni nalozi; dodat je novi status na filteru statusa "Nepotpuno izdavanje" (radni nalog je izdat, ali nisu izdati svi materijali i usluge). Postojeći status "Knjižena izdavanja" primenjuje se samo kad su materijali i usluge izdati.
 • Knjiženje - radni nalozi; na preglednicu radnih naloga dodata je kolona "Nepotpuna izdavanja" (true/false); isto pravilo, kao i za status.
 • Knjiženje - radni nalozi; na preglednici radnih naloga su nalozi sa statusom " Nepotpuna izdavanja " obojeni u svetlo plavo.

FAK Fakturisanje

 • za stranke koji imaju posebnu formu fakture/predračuna definisanu u trenutku izdavanja, godine se takođe koriste za pregled i oblikovanje računa/predračuna
 • pri izradi odobrenja iz izdatih faktura dogovorili smo i odgovarajuće poništenje iskorišćenih avansa tako da se iskorišćeni avans ponovo oslobađa
 • omogućili smo [Ctrl][Predlog] štampanje fakture bez obzira na postavku izdavanja fakture stranke
 • Promenjen način prikaza poništene gotovinske fakture vezane za predračun. Prikazuje se dokument bez iznosa plaćanja.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

 • Za novi TDR/MSP sistem, ispis "Pregled dokumenta" je dopunjen prikazom maloprodajnih cena sa PDV-om. Za sve vrste dokumenata prijema, izdavanja i prenosa postoje novi ispisi i tabele, koje osim nabavnih vrednosti sadrže i RUC, PDV, MPC vrednosti i nivelacije.
 • Bojenje redova na predprijemima je uređeno tako da se fokusirano polje ima plavu pozadinu sa belim fontom.
 • Program "Popisi" dopunjen preradom po maloprodajnim cenama sa PDV-om. Za nove zalihe u TDR/MSP sistemima popunjavaju se i odgovarajuće vrednosti prema MPC. Za potrebe popisa po MPC-u postoji novi ispis koji se može ispisati uz novu postavku "Prikaz prema MPC" na ulaznom prozoru za ispis rezultata popisa. Podaci o maloprodaji se takođe prikazuju u tabeli rezultata zaliha.
 • Ispravka sigurnosnog sistema za "Predprijem - maloprodaja" dostupan preko prečica "Maloprodaja", "Prijem".
 • Ispravka punjenja podataka MT pri knjiženju izdavanja na konte zaliha. Program popunjava MT iz skladišta iz kojeg se izdaje zaliha.

NDK Narudžbina dobavljača i kupaca

 • Kupci - narudžbina kupaca; na preglednici narudžbine kupaca je vraćena kolona "Način plaćanja".
 • Kupci - narudžbina kupaca; na preglednici narudžbine kupaca (desni klik miša) je dodata funkcija "načini plaćanja" sa kojim možemo otvoriti i urediti tabelu plaćanja narudžbine kupca, ako je uplaćena na osnovu narudžbine/otpreme.
 • Kupci - Otpremni nalozi; na preglednici otpremnih naloga (desni klik miša) je dodata funkcija " načini plaćanja " sa kojim možemo otvoriti i urediti tabelu plaćanja otpremnog naloga, ako je uplaćena na osnovu narudžbine/otpreme.
 • Kupci - čije je plaćanje definisano prema predračunu i povezano je sa predračunom koji nije storniran, u zaglavlju / na redovima je onemogućena izmena zajedničkih podataka sa predračunom. Određene funkcije su takođe onemogućene (osvežavanje cena i uslova prodaje, osvežavanje naslova, brisanje i dodavanje novih redova, uvoz redova,...)
 • Kupci-otpremni nalozi; otpremni nalog, čije je plaćanje definisano prema predračunu i povezano je sa predračunom koji nije storniran, u zaglavlju / na redovima je onemogućena izmena zajedničkih podataka sa predračunom. Isto tako, određene funkcije su onemogućene (osvežavanje cena i uslova prodaje, osvežavanje naslova, brisanje i dodavanje novih redova,...).
 • Blokade knjiženja narudžbine kupaca / otpremnih naloga vezanih za predračune, koji nisu plaćeni:
  • Šifarnici - knjige narudžbine; u knjizi narudžbina kupaca, na kartici "Postavke knjiženja", u rubrici "Prenos u otpremu" dodali smo novu postavku "Onemogući za narudžbe sa nepotpuno plaćenim predračunom ". 
  • Sve dok je gore navedena postavka uključena, narudžba kupca, koja se plaća po predračunu, ali predračun nije plaćen (ili nije plaćen u potrebnom procentu), ne može se poslati. Ovo se odnosi i na prenos narudžbe u otpremu, kao i na uvoz redova narudžbe u otpremu (redovi takvih narudžbi se ne prikazuju u tabeli za otpremu).
  • Otpremni nalog, koji se plaća po predračunu, a predračun nije plaćen (ili nije plaćen u potrebnom procentu), ne može da se knjiži u MSP.
 • Narudžbina kupaca - narudžbina kupaca - sastavnica/kalkulacija; dodavanje sastavnice u narudžbine kupaca možemo izvesti i preko funkcije (dugmeta) F5 (Artikli - izbor - unos količine), koji omogućava izbor više sastavnica istovremeno. Na preglednici sastavnica deluje i dugme F7, koji prikazuje "podatke o artiklu" za sastavnicu na kojem se korisnik nalazi.
 • Kupci - narudžbina kupaca; na narudžbini kupaca na modularnoj sastavnici narudžbine dodali smo funkciju/dugme "Kopiraj sastavnicu u artikal". Funkcija kopira sastavnicu narudžbine u sastavnicu artikla.
 • Kupci - otpremni nalozi; na kartici "Dostava" sad je skup podataka "Pošiljka" i u njemu podatak "Spremno za prijem" sada vidljiv nezavisno od podešavanja iCentra.
 • U pomoćnom alatu Automatsko formiranje narudžbine dopunili smo preglednicu "Predlog za narudžbinu" sa podatkom Šifra odeljka. Podatak bi se prikazivao u zavisnosti na uneti podatak na artiklu.
 • Prilikom knjiženja otpreme u FAK, bez obzira na način izdavanja, program nudi obrazac za izradu predloga računa u slučaju da je odabran predlog za štampanje računa. Ako predlog nije odabran, prozor za pripremu se neće otvoriti.
 • Kupci - narudžbina kupaca - obrade; kopiranje iz predračuna; narudžbini se kopiranjem iz predračuna automatski dodeljuje plaćanje po predračunu sa 100% zahtevanom uplatom.
 • Kupci - narudžbina kupaca - obrade - prenos u predračun; narudžbina kupaca, koji nema plaćanje po predračunu, se ne može preneti u predračun.
 • Kupci - narudžbina kupaca - obrade; kopiranje iz predračuna; narudžbini se kopiranjem iz predračuna automatski dodeli plaćanje po predračunu sa 100% zahtevanom uplatom.
 • Otklonjena je nepravilnost prilikom serijskom štampanju prijema:
  • Kada se zaglavlje druge strane pojavi na ispisima i na prvoj stranici pojedinačnog prijema i
  • prikaz analitika na pojedinačnim prijemima.

iCenter

 • poboljšano korisničko iskustvo pri radu sa 64-bitnim OLAP analizama
 • Prilikom slanja dokumenata e-poštom, naslov u polju Predmet se uređuje samo sa imenom datoteke, bez pune putanje.
 • za 64-bitne OLAP analize, omogućili smo grupno korišćenje sačuvanih pregleda

SER Servisna delatnost

 • U modulu Fakturisanje na opciji fakture biće dodata postojeća funkcionalnost „Storno računa“ kao i obrada kopiranja sa računa na račun na način da će se proveravati podaci o veznim dokumentima koji se unose na servisnom nalogu. Kada program otkrije vezu, on će povezati novokreirani dokument sa originalnom narudžbinom usluge. U okviru naloga za uslugu, dugme "linkovi" ka svim kreiranim dokumentima u Fakturisanju će biti dostupni na stranici fakture (i ostalim postojećim linkovima).

TDR Trgovina na malo

 • U gotovinskoj i negotovinskoj prodaji modula TDR dodali smo mogućnosti :
  • štampanja predračuna iz FAK po punom nazivu kupca (kolona se dodaje preko desnog klika miša)
  • Omogućili smo prenos analitika iz predračuna FAK u negotovinsku prodaju TDR. Analitika se prenosi samo ako nije popunjena u TDR zaglavlju bezgotovinske prodaje, inače se ne prenosi.
  • Ako postoje razlike između analitika na redovima i u zaglavlju predračuna, program nas obaveštava o postojanju takvih razlika prilikom prelaska na bezgotovinsku TDR prodaju. 
 • Uređen je prenos količine iz veleprodajnog u maloprodajno skladište u gotovinskoj i negotovinskoj prodaji. U određenim slučajevima program je prijavio grešku o nedostajućim količinama, uprkos činjenici da je roba bila na zalihama. 
 • Problem koji je nastao prilikom prenosa na BP, ako je obrada pokrenuta preko dugmeta Izvezi u DK finansijsko knjigovodstvo, je rešen.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

 • Knjiženje - rad radnika; u redove za unos podataka o radu radnika uvedena je funkcija CTRL+ALT+P koja prikazuje podatke o unosiocu, vremenu unosa, popravljaču i vremenu popravke reda.

Artikli

 • Na kartici artikla uređen je prikaz količine prilikom prenosa u zavisnosti na izabrano skladište, Izdavanje, Prijem na skladištu.

SPL Grupni šifarnici

 • Otklonili smo nepravilnosti prilikom prijave poslovnog prostora.

Stranke

 • Preglednica - Uvoz podataka – dodate su mogućnosti uvoza:
  • u šifarnik svojstva po meri (grupni šifarnik)
  • u šifarnik stranaka svojstva po meri stranaka.

Web.API

 • Add/ModifyOrder - metoda omogućava sada i unos više načina plaćanja na jednu narudžbinu kupca.
 • GetOrder - metoda vraća podatke o više načina plaćanja (prikazani su u <OrderpaymentLines>)
 • GetPrice/GetPrices - rad metode više nije uslovljen postojanjem podataka o operateru i vremenom unosa sa obzirom na ispravku cenovnika.
 • Nova API AddPreReceipt_v3 ModifyPreReceipt_v3, na kojoj se vrši validacija obaveze unosa PDV šifre na zavisni trošak ako je kupac poreski obveznik. Dodata je i validacija postojanja PDV šifre u šifarniku. Za nove API-je kreirane su i nove značke u sigurnosnom sistemu.

Saop je rešenje kompanije Seyfor