MENU Blizu

Verzija 2023.01.001

 DDV Porez na dodatnu vrednost 

 • Preglednica - Izbor faktura – ​​Dodata je opcija pregleda (filtriranja) plaćenih faktura i kada nema podešavanja za obračun nakon plaćene realizacije u periodu, ali postoje u periodu plaćanja za račune označene nakon plaćene realizacije (otkupi).
 • Obračun - Rešen je problem gde u 2023. neki računi nisu uključeni u obračun.

DK Dvojno knjigovodstvo

 • Posredno knjiženje: Prilikom knjiženja uplata zatvaranjem više dokumenata, uređeno je da se prvobitno uneti iznos ne menja kada se zatvaranje potvrdi. Prilikom promene postojeće objave, u slučaju odgovarajuće objave, poruka „Zatvaranje nije moguće jer je stavka već zatvorena“ je uklonjena.
 • Posredno knjiženje: Ispravljen tekst informacije u slučaju greške u objavljivanju sa zatvaranjem.

OBR Kamate

 • Uređen prenos podataka iz obračuna kamata u glavnu knjigu i PDV po proceduri prenosa u GK.
 • Prenos na PDVN se vrši samo za račune koji su u zaglavlju računa izabrani za prenos na PDV račun. Račun u izabranom roku prenosa mora biti označen da bi se fakture teretile sa ovog računa. Analitika se prenosi sa izvoda, ako tamo nije uneta, a konto to zahteva, ili iz prelaznog roka.

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

 • Dodatna kontrola i blokada unosa ili prepisivanja nabavne vrednosti osnovnog sredstva u slučaju ulaska iz drugih modula (renovirani PRAC, DK promet indirektno) na već izvršeni dodatni obračun amortizacije. U slučaju unošenja osnovnih sredstava u program za period u kojem je već obračunata amortizacija, to je samo opomena.
 • Osnovna sredstva i sitni inventar - kartica Amortizacija: u slučaju privremenog obračuna amortizacije, linije su obojene plavom pozadinom. Kada se konačno obračuna amortizacija, pozadina zapisa je bela.

OST Obračun usluga

 • Šifarnik - Deca - Rešen je problem sa unosom TR za dete ako je ključ HVSTRANKE=DA unet u Administracija - Korisnik i računar - Podešavanje okruženja.
 • Pomoćni alati - Priprema podataka za VIROPR.DAT: Problem sa uzimanjem u obzir odabranih proračuna između dve godine je rešen. U zbir iznosa uračunat je iznos sa istim brojem neizabranog obračuna druge godine. 

iCenter

 • Revizijski trag - Rešen problem čuvanja podešavanja.

PRAC Primljeni računi

 • Primljeni računi - Knjiženje i porezi - Uređen novi pomoćni alat za uvoz podataka iz Excela pomoću čarobnjaka za uvoz podataka.

SPR Praćenje plaćanja računa

 • Računi i plaćanja - Otvorene stavke: problem sa unosom, brisanjem i izlazom za šifarnik Prva grupa i Druga grupa. 

KE Kadrovska evidencija

 • Dopunjen uzorak obaveštenja o godišnjem odmoru - Godišnji odmor III.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih - dodata polja Probni rad do, Aneks - broj, Aneks - datum, Aneks - rok važenja, Roditeljsko staranje, Invalidnost - napomene.

OPN Obračun putnih naloga

 • Dopunjen sigurnosni sistem na šifarniku zaposlenih sa još dva ključa: ZAP - ZAPOSLENI, dodaj zaposlenog i ZAP - ZAPOSLENI, promeni zaposlenog.

DOP Druga lična primanja

 • Uređeno je osvežavanje polja Obračun zaključen.
 • Sređeno popunjavanje polja doprinosa kod obračuna doprinosa kod bruto isplate

OPZ Obračun plata zaposlenih

 • Dodati novi iznosi KDPZ premija koji se primenjuju od obračuna plate za mesec januar 2023. godine pa nadalje.
 • Ispravljena je podrazumevana vrednost kvačice u polju za brzi unos za funkcije pretvaranja neto linija ili baza u bruto.
 • OLAP analiza prenosa u DK - analitika se prikazuje samo ako je nalog podešen da zahteva analitiku. Ako je račun samo finansijski, nema prikaza analitika u OLAP analizi transfera u DK.
 • OLAP analiza obračuna - omogućen izbor Organizacione jedinice pre ulaska u analizu.
 • OLAP analiza obračunskih redova- omogućen izbor Organizacione jedinice pre ulaska u analizu.

·        PPP PO - izvršene izmene na štampi potvrde

Registracija časa

 • Rešen problem sa prikazivanjem liste zaposlenih u pomoćnom alatu prema organizacionoj strukturi.
 • Onemogućeno je uređivanje organizacione strukture preduzeća iz tabele za izbor šifre organizacione jedinice.
 • Uređeno je štampanje datuma potvrđenih izostanaka prema organizacionoj strukturi.

FAK Fakturisanje

 • Računi
  • dodatna provera minimalnih prodajnih cena pri izlasku iz unosa računa, koji je u statusu dokumenta 'u pripremi'. Kontrola radi na isti način kao i za redni unos.
 • Predračuni
  • dodatna provera minimalnih prodajnih cena pri izlasku iz unosa predračuna, koji je u statusu dokumenta 'u pripremi'. Kontrola radi na isti način kao i za redni unos.
 • Prilikom izrade eRačuna kontrolišu se specijalni znakovi u šifri artikla. Prilikom pripreme eRačuna sa kvačicom „Ne izvozi bar kod“, ništa se ne unosi u podatke barkoda eRačuna. Ukoliko nema kvačice „Ne izvozi bar kod“, u eRačun se upisuje samo bar kod artikla ako je unet na artiklu.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

 • Ispravljeno čuvanje izgleda kolone tabele i prikazivanje svih kolona na listi nakon podešavanja novoizabranih/prikazanih polja.

NDK Narudžbe dobavljača i kupaca

 • Narudžbine kupaca
  • dodata je provera minimalnih prodajnih cena pri izlasku iz unosa narudžbine kupca, koji je u statusu dokumenta 'u pripremi'. Kontrola radi na isti način kao i za redni unos.
 • Otpremni nalozi
  • dodata je provera minimalnih prodajnih cena pri izlasku iz unosa otpremnog naloga, koji je u statusu dokumenta 'u pripremi'. Kontrola radi na isti način kao i za redni unos.
 • Kupci - otpremni nalozi; na otpremnom nalogu (kartica "Dostava") je dodat novi podatak "Spremno za preuzimanje". Ako je uključeno (true) onda je otprema spremna za preuzimanje (kupac), a takođe se prikazuje vreme (datum/vreme) kada je ova informacija uključena. Podaci se mogu aktivirati samo za otpremne naloge koje nisu stavljene u komision (za te otpremne naloge, taj status mora popuniti WMS rešenje) i nisu još knjiženi u MSP. Sve dok bar jedno skladište ima otpremne naloge označene kao „pod VMS“, ovi podaci mogu biti uključeni isključivo VMS rešenjem.
 • Kupci - otpremni nalozi; među statusima narudžbina za otpremu, dodat je status „Za preuzimanje“, koji u tabeli prikazuje one otpremne naloge za koje su uključeni podaci „pripremljeni za preuzimanje“ i još uvek nisu objavljeni u MSP (ili nisu zatvorene/otkazane ).
 • Kupci - odpremni nalozi; nova kolona „Za preuzimanje“ je dodata u tabelu otpremnog naloga, koja pokazuje da li je otprema spremna za preuzimanje (ponaša se isto kao i novododat status).
 • Kupci - narudžbina kupaca; narudžbina kupaca, kojem storniramo predračun, možemo ponovno preneti u novi predračun.
 • Kupci - narudžbina kupaca; ažuriran prikaz stanja predračuna; prikazuju se i statusi kašnjenja (isto se radi i na predračunima u okviru fakturisanja).

iCenter

 • Prilikom oblikovanja QR ispisa, uređen je unos vremena i operatera.
 • Rešen je problem gde neki zadaci raspoređivača zadataka nisu ispravno radili.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

 • Na svim knjiženjima u materijalno skladišnom poslovanju (prijemi, izdavanja, prenosi) uređeno je punjenje podatka MSPPrometGlave.PovezavaDokPRAC
 • Knjiženje - radni nalozi; pri funkciji "knjiženje u MSP" smo na preglednici predloga izdavanja sastavnice dodata je mogućnost upisa napomene.
 • Knjiženje - radni nalozi; u funkciji „izdavanje sastojka“ dodali smo mogućnost unosa napomene o potrošnji sastojaka u tabeli predloga.
 • Radni nalozi - štampanje radnog naloga; otklonjeni problemi sa sortiranjem sastava radnog naloga na ispisu naloga u slučaju brisanja i dodavanja (fantomskih) komponenti.
 • Završen postupak automatskog preračuna proizvodnih cena.

ePoštar

 • prijava (registracija) na Edonet / iCenter radi preko proxy servera
 • test povezivanja na Edonet / iCenter radi preko proxy servera
 • slanje / primanje radi preko proxy servera

eR eRegistrator

 • Rešen problem gde kopiranje priloga dokumenata nije funkcionisalo.

Stranke

 • Događaji - Rešen je problem koji se povremeno javljao prilikom upisa duga u napomenu o događaju klijenta.
 • Uvoz stranaka sa čarobnjakom - Dodata je mogućnost uvoza podataka "Model" prilikom uvoza TR. Podrazumevano se popunjava podatak "00".

Web.API

 • GetOrderProcessOverview - na <Invoice> dodat je podatak <IDInvoiceNumber>, koji se popunjava tek kada je račun izdat i predstavlja obračunski broj računa, u <DispatchAdvice> dodati su statusi "in commissioning" /u komisioniranju) i "ready for pickup" (pripremljeno za preuzimanje)
 • GetOrder – dodat je podatak <ProformaInvoicePaymentStatus>, koji predstavlja status plaćanja računa (isto kao i „Status fakture“ vidljiv na preglednici narudžbine kupaca u okviru iCentra).
 • GetOrderStatus - dodat je podatak <ProformaInvoicePaymentStatus>, >, koji predstavlja status plaćanja predračuna (isto kao i „Status predračuna“ vidljiv na preglednici narudžbine kupaca u okviru iCentra).
 • GetOrderProcessOverview - na node <ProfromaInvoice>dodan podatek <ProformaInvoicePaymentStatus>, >, koji predstavlja status plaćanja predračuna (isto kao i „Status predračuna“ vidljiv na preglednici narudžbine kupaca u okviru iCentra).
 • Get/Mofify/AddDispatchAdvice – dodat je novi podatak iz otpremnog naloga <ReadyForPickup> i <ReadyForPickupDateTime> (pripremjleno za preuzimanje i pripremjleno za preuzimanje datum-vreme).
 • GetDispatchAdviceStatus - dodat je novi podatak iz otpremnog naloga <ReadyForPickup> i <ReadyForPickupDateTime> (pripremjleno za preuzimanje i pripremjleno za preuzimanje datum-vreme).
 • GetOrderStatus - dodat je novi podatak iz otpremnog naloga <ReadyForPickup> i <ReadyForPickupDateTime> (pripremjleno za preuzimanje i pripremjleno za preuzimanje datum-vreme).
 • AddWarehouseGoodsIssue - Uređena je validacija i prekid knjiženja izdavanja preko API-ja ako artikal nema zaliha na skladištu.

Saop je rešenje kompanije Seyfor