MENU Blizu

Upoznajte Saop ERP - moćno rešenje za automatizovano vođenje kompleksnih poslovnih procesa

  • 22.02.2023.

INTERVJU: ALEKSANDAR MLADENOVIĆ, vođa produkta Saop ERP

Kompanije koje u svom sistemu imaju implementirano ERP rešenje, vrlo često ovaj moćan i složen alat koji automatizovano upravlja poslovnim procesima, smatraju "kičmom" svog biznisa. Ne umanjujući ulogu zaposlenih kao najvažnijeg resursa, sve veći broj osnivača i rukovodilaca kompleksnih biznisa, odnosno kompanija sa složenom strukturom i procesima, okreće se upravo ERP-u.

ERP sistemi na napredan način upravljaju i integrišu poslovne procese, počevši od finansija, računovodstva, prodaje, nabavke, zaliha, ljudskih resursa i ostalog. Jedna od primarnih odlika ERP sistema zbog koje se mnogi odlučuju za njegovu implementaciju, jeste prilagođavanje. ERP sistemi se prilagođavaju svakoj kompaniji i poslovnom procesu ponaosob.

ERP rešenje koje je produkt kompanije Saop, u Adriatik regiji jedan od najzastupljenijih i koristi ga više od 50.000 korisnika u čak tri zemlje: Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj. O rešenju detaljno govori vođa produkta u Srbiji, Aleksandar Mladenović.

- ERP je skraćeni naziv za Enterprise Resource Planning odnosno sistem za poslovno planiranje svih resursa jedne firme. Iako ga mnogi naši korisnici češće zovu „softverom“, što suštinski gledano nije pogrešno, reč „sistem“ ga ipak mnogo bolje opisuje jer se nadovezuje na njegovu primarnu ciljnu grupu korisnika, a to su firme i kompanije sa kompleksnim poslovnim procesima. ERP, dakle, pre svega omogućava korisnicima da svojim poslovanjem upravljaju kvalitetno, pruža uvid u sve aspekte poslovanja u realnom vremenu i samim tim olakšava efikasnije planiranje budućih događaja i donošenje važnih odluka, kaže Mladenović na početku razgovora.

Na osnovu kojih kriterijuma neka kompanija može da prepozna potrebu za Saop ERP-om?
- Saop ERP je pogodan za sva preduzeća sa kompleksnim poslovanjem koja imaju više od 50 zaposlenih, te imaju potrebu za organizacionom strukturom i planiranjem resursa. ERP rešenje služi da kompanijama, odnosno organizacijama, omogući vođenje svih poslovnih funkcija u sklopu jednog integrisanog i centralizovanog sistema, kao i da automatizuje određene procese. Na taj način, između ostalog, pomaže da se produktivnost korisnika poveća. Cilj ERP-a je da poboljša saradnju različitih delova firme, preciznije, da definiše vezu između različitih delova firme, zahvaljujući centralizovanoj bazi podataka. Karakteristika ove vrste rešenja jesu moduli. Svaki modul može da funkcioniše kao posebna jedinica, ali tek onda kada povežu u sistem, menadžment ima stvarnu sliku svoje organizacije. Dakle, svi podaci se čuvaju u jednoj bazi podataka. S obzirom na to da svi zaposleni u kompaniji imaju pristup sistemu i podacima, saradnja je znatno olakšana i ubrzana. Ukratko, Saop ERP pruža kompletnu sliku o tome ko, šta, kada, kako i zašto radi u svakodnevnom poslovanju kompanije.

Da li su složenost poslovnog procesa i broj zaposlenih jedini kriterijumi koji određuju potrebu za Saop ERP-om?
- Moram da naglasim da Saop ERP nije za svakog. Ukoliko nemate kompaniju koja je velika, proaktivne ljude i stabilnu finansijsku situaciju, Saop ERP se neće poklopiti sa vašim potrebama. Naše iskustvo pokazuje da je prosečan korisnik ERP-a neko ko je vredno i strpljivo gradio biznis, sa željom da u budućnosti ima kvalitetan i pouzdan sistem kojim će automatizovati svoje poslovanje, a sve u cilju kontrolisanog razvoja kompanije i podizanja posla na viši nivo.

Pomenuli smo module Saop ERP-a. U kojim procesima konkretno mogu da pomognu?
- Uobičajeni Saop ERP moduli obuhvataju finansije, računovodstvo, nabavku, proizvodnju, upravljanja zalihama, narudžbinama, skladištem, lancem snabdevanja, upravljanje odnosima sa klijentima, radnom snagom i kompletan obračun zarada sa svim pratećim izveštajima.

Koje benefite konkretno jedna kompanija dobija integrisanjem Saop ERP rešenja?
- Jedan od benefita svakako je poboljšana komunikacija i saradnja, kao rezultat pristupačnih i pouzdanih podataka. Uz ERP, greške i nesporazumi su minimalizovani. Server je kod vas, podaci su sigurni, vi ih čuvate. Ovo automatizovano rešenje omogućava svim članovima tima da sarađuju zajedno i na taj način dovodi do povećanja produktivnosti. Menadžerima daje veću kontrolu nad radom. Recimo, ukoliko menadžer nešto ne odobri, taj proces ne može da ide dalje. Lakše praćenje zaliha je još jedan veliki benefit. Putem ERP-a koristimo podatke u realnom vremenu kako bi kompaniji pomogli da upravlja složenim procesima zaliha. Prodaje i nabavke su odmah vidljive, što daje mogućnost o planiranju narednog koraka. Svakako jedna od veoma bitnih stvari jeste ušteda vremena koja se ostvaruje zahvaljujući automatizaciji monotonih operacija koje ne doprinose širem poslovanju.

Mladenović na listu prednosti dodaje i poboljšanu bezbednost koju Saop ERP nudi klijentima.

- Naše rešenje podržava niz bezbednosnih funkcija uključujući i napredno šifrovanje podataka, višefaktorsku autentifikaciju kao i smernice za lozinku. Takođe, postoji korisnička kontrola zasnovana na ulogama što znači da članovi tima dobijaju pristup potreban samo za obavljanje njihovih zadataka. Pored svih navedenih osobina ERP-a, dodao bih i unapređenu analitiku koja olakšava generisanje izveštaja koji bi bez njega zahtevali znatno više truda i vremena. Saop ERP pruža širok dijapazon ukrštanja podataka, čime dobijate mogućnost da sami formirate svoj izveštaj i da to svaki put bude iz drugog ugla. Kao poslednje, ali ne i najmanje važno, ERP doprinosi smanjenju rizika u svim operativnim aktivnostima tako što definiše pristup zaposlenih u kompaniji. Pruža veću vidljivost u procesima preduzeća kroz nivoe pristupa.

Na tržištu postoji niz ERP rešenja, po čemu se Saop ERP razlikuje?
Naš Saop ERP ima nekoliko osobina po kojima nije sličan nijednom drugom ERP-u. Izdvojio bih to da: ima mogućnost naprednog izveštavanja putem OLAP-a (rotacionih tabela) i Power BI-a,
prilagodljiv je - prilagođava se svakom korisniku ponaosob, razvoj je kontinuiran, što znači da se sistem stalno razvija i usavršava. Iza tog sistema stoji tim usko specijalizovanih stručnjaka, ima brzu i efikasnu podršku koju pruža tim iskusnih konsultanata, pokazuje prave karakteristike jednog ERP-a: „uči“ iz iskustva prethodnih korisnika i prenosi ga na sledeće, pruža mogućnost povezivanja sa drugim sistemima putem API-ja. To znači da se može povezati sa drugim softverskim rešenjima specijalizovanim za uže delatnosti.

Zašto je klijentima posebno interesantan modul za evidenciju o zaposlenima?
- Saop ERP postoji od 1987. godine. Iskusili smo mnogo različitih platformi za rad i različitih poslovnih promena kojima smo prilagođavali program ali se konstantno isticala potreba kompanija i ljudi sa kojima smo sarađivali da se kontinuirano prate i dolazak i odlazak na posao, a u ovom periodu je posebno aktuelno i evidentiranje rada od kuće. Odatle rešenje „Moj info“ čiju izradu potpisuje Saop ERP. Klijentima je posebno interesantno ovo rešenje zato što je u pitanju cloud aplikacija. Ovakvim rešenjem se Saop ERP ističe na tržištu jer je jedinstven. Jednostavnim podešavanjem, definisanjem nivoa pristupa, korisnik omogućava svim svojim zaposlenima uvid u:

  • evidentiranje dolaska na posao i evidentiranje rada od kuće
  • preostale dane odmora, potvrđivanje godišnjih odmora
  • isplatne liste i ostalu prateću kadrovsku dokumentaciju zaposlenih
  • (na nivou menadžmenta) potvrđivanje i odbijanje raznih zahteva zaposlenih.

- Posebno je korisno to što se svi uneti podaci slivaju u obračun zarada, što omogućava brz i jednostavan proces obračunavanja zarada u samo nekoliko klikova. Ovu aplikaciju mogu da imaju čak i oni koji nemaju implementiran Saop ERP u svom poslovanju.

Kako klijenti najčešće dolaze do ERP-a?
- Na različite načine, ali pre svega putem preporuke postojećih klijenata, zatim preko društvenih i poslovnih mreža i drugih kanala informisanja, a na kraju i preko ličnih kontakata. Logično je da rastom jednog preduzeća raste i potreba za informacionim sistemom i organizacionom strukturom. Mogućnosti koje naš Saop ERP nudi ali i zavidan broj klijenta koje imamo u Srbiji, ali i u Hrvatskoj i Sloveniji, obično su ključan razlog klijentima i najbolja preporuka za odabir našeg ERP-a.

Da li je bio izazov kompanijama objasniti kako ERP može da im pomogne?
- Do pre nekog vremena izazov je bila popularizacija same definicije ERP-a što mislimo da smo uspešno savladali i objasnili kroz različite aktivnosti - webinare, e-bookove, stručne blogove i kontinuirane marketinške kampanje. Izazov je kada klijent prvi put uvodi ERP u svoj sistem jer snimak stanja na terenu ponekad i samom vlasniku ukaže na procese koje treba drugačije rešiti. U poslednje vreme značajan izazov u radu sa ERP-om su svakako česte zakonske izmene sa kratkim rokovima koje zahtevaju brz i efikasan razvoj, na šta je naš tim stručno, pravovremeno i dobro odgovorio.

Šta je zajedničko za toliki broj zadovoljnih klijenata Saop ERP-a?
- Definitivno fleksibilnost Saop ERP-a. To je jedna od stvari koju klijenti prepoznaju jer je naš tim i više nego spreman da izađe u susret i zadovolji najrazličitije potrebe klijenata. Takođe, brza, stručna i efikasna podrška - još jedna odlika našeg ERP-a zbog koje baza zadovoljnih klijenata konstantno raste. I na kraju, cenovno smo konkurentni.

Šta Vaša uloga kao vođe produkta podrazumeva?
- Moja uloga pre svega podrazumeva organizaciju celog tima, od razvoja, preko prodaje do podrške. Moj radni dan podrazumeva konstantnu komunikaciju sa svim timovima koji rade na zadovoljstvu klijenata. Obaveza mi je da napravim pravu podelu i tako u isto vreme dobijem zadovoljne članove tima i korisnike ERP-a. Okružen sam ljudima u koje imam apsolutno poverenje i kad god sam u prilici, s ponosom ističem krilaticu naše kompanije koja glasi: „pojednostavljujemo poslovanje inteligentnim rešenjima i stvaramo sjajne odnose sa zaposlenima i partnerima“, zaključio je na kraju razgovora Aleksandar Mladenović.

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor