MENU Blizu

Skladište materijala

Omogućava vođenje skladišta materijala, poluproizvoda, proizvoda i robe u različitim vrstama skladišta.

Softversko rešenje omogućava upravljanje operacijama skladištenja materijala, poluproizvoda, proizvoda i robe u različitim vrstama skladišta. Na nivou artikala omogućava i upravljanje zalihama po serijama (serijskim brojevima...).

Pored knjiženja prometa, nudi mogućnost obrade zaliha artikala i nivelisanja vrednosti zaliha. Pri unosu popisnih lista prometa i inventara se može koristiti čitač bar kodova i ručni terminali za unos podataka.

Softversko rešenje omogućava upravljanje operacijama skladištenja materijala, poluproizvoda, proizvoda i robe u različitim vrstama skladišta. Na nivou artikala omogućava i upravljanje zalihama po serijama (serijskim brojevima...).

Pored knjiženja prometa, nudi mogućnost obrade zaliha artikala i nivelisanja vrednosti zaliha. Pri unosu popisnih lista prometa i inventara se može koristiti čitač bar kodova i ručni terminali za unos podataka.

Osnovne funkcije

 • Unos prijema, prenosa između skladišta i izdavanja.
 • Unošenje predprijema za potrebe kalkulacija.
 • Automatski prenos temeljnice u glavnu knjigu.
 • Praćenje i analiza dokumenata prijema i izdavanja.
 • Odjava prodate konsignacijske robe
 • Mogućnost formatiranja većine izveštaja/štampi.

Detaljnije o funkcijama

 • Obračun materijala po prosečnoj, poslednjoj, planskoj ceni i FIFO metodi.
 • Automatski prenos dnevnika utroška materijala u glavnu knjigu.
 • Izdavanja, prijemi, prenosi između skladišta.
 • Prijem proizvoda u skladištu po bar kodu.
 • Štampanje kartica prometa artikala, prometa po dokumentima i prometnih kartica po serijskim brojevima, sa izborom različitih kriterijuma.
 • Pregledi prometa i zaliha po skladištu, sa izborom različitih kriterijuma.
 • Inventar.
 • Priprema odjave prodate konsignacijske robe.
 • Upravljanje serijama.
 • Upravljanje serijama i lokacijama unutar skladišta.
 • Sledljivost serija.
 • Karakteristike serije i sertifikat kvaliteta za serije.
 • Prenošenje cena sa cenovnika na cenovnik.
 • Izrada i oblikovanje skladišnih dokumenata za korisnika.
 • Refundiranje ili reklamiranje primljenog materijala dobavljaču.
 • Praćenje ili analiza nabavne dokumentacije sa mogućnošću povezivanja sa primljenim računima.
 • Pregled prometa i zaliha.
 • Kreiranje ulaznih obračuna primljenih artikala.
 • Korišćenje ručnih terminala pri radu u skladištu (prijem, izdavanje, prenos, inventar).
 • Mogućnost praćenja prometa prema različitim analitikama.
 • Knjiženje izdavanja po normativima.
 • Mogućnost dizajniranja i oblikovanja većine štampi.
 • Mogućnost pripreme tranzitne procedure za robu koja je dovezena do našeg kupca a nije fizički ušla u naše skladište.
 • Izrada naloga za plaćanje, knjiženja u glavnoj i poreskoj knjizi za potrebe nabavke.
 • Automatska priprema minimalnih zaliha prema prometu (u određenom periodu).
 • Bezbednosni sistem za prava i dozvole knjiženja transakcija i preglede informacija.

Standardni izveštaji

 • Status zaliha: pregled stanja zaliha po magacinu/računu/artiklu, računu/skladištu/stavci ili artiklu - u tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Dokumenti: Pregledajte dokumente u tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Dokumenti prema analitici: Pregledajte dokumente prema analitici u tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Kartica stavke: Pregledajte karticu stavke u tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Kartica za analitiku: Pregledajte karticu za analitiku u tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Kartica skladišta: Pregled kartice skladišta u tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Zbirka količina i vrednosti artikala: pregled ukupnih vrednosti prijema i izdavanja po artiklima i grupama artikala na tabeli ili štampanom izveštaju za jednu ili više godina i mogućnost grafičkog prikaza.
 • Zbirka količina i vrednosti analitika: pregled ukupnih vrednosti prijema i izdavanja po analitikama u tabeli ili štampanom izveštaju, za jednu ili više godina i mogućnost grafičkog prikaza.
 • Promet stavki po analitikama: pregled prometa po analitikama u tabeli ili štampanom izveštaju, za jednu ili više godina.
 • Promet po konsignantima: pregled prometa po konsignantima u tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Promet po kontima: pregled prometa po kontima zaliha/potrošnje u tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Promet po skladištima i računima: pregled prometa po magacinima i kontima zaliha/potrošnje na tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Promet zaliha: pregled prometa zaliha po artiklima i grupama artikala na tabeli ili štampanom izveštaju i mogućnost grafičkog prikaza.
 • Artikli bez prometa: pregled artikala koji nisu imali promet nakon određenog datuma u tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Artikli pred istekom: Pregledajte niz artikala pred istekom roka trajanja do određenog datuma u ​​tabeli ili odštampanom izveštaju.
 • Artikli koji nedostaju: Pregledajte artikle čija je inventarna količina manja od minimalnog inventara u tabeli ili odštampanom izveštaju.
 • Evidencijska kartica: pregledajte karticu artikala po evidentiranim cenama u tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Promet po mesecima: zbirni pregled prijema/izdavanja po artiklu ili grupi artikala u tabeli ili štampanom izveštaju i mogućnost grafičkog prikaza.
 • Evidencija o trgovini na veliko: pregled obrasca u tabeli ili štampanom izveštaju.
 • Evidencija izdavanja serija robe: pregled kome smo izdali određene serije artikala za koje se vode serije.
 • Komisione zalihe: pregled zaliha po skladištima komisionara i cene iz prodajnih cenovnika. 
 • Praćenje serije artikla: pregled koja serija sastojaka je uključena u izabranu seriju artikala ili koje se serije sklopova izrađuju od izabrane serije predmeta. Praćenje je omogućeno preko deset nivoa.
 • Statistika nabavnih cena: pregled najniže, najviše, prosečne i poslednje nabavne cene artikla u izabranom periodu.
 • Kupovine na dan uplate: za predprijeme, koji predstavljaju otkupe od poljoprivrednika, moguće je pregledati otkupe po datumu dospeću, što nam omogućava da sagledamo koje kupovine dospevaju za plaćanje u određenom periodu.
 • Kalo: poređenje normalizovanog priznatog kala za artikle sa već knjiženim otpisima i razlikama u zalihama.
 • Analiza prometa: analize sa podacima iz izdavanja, prijema i prenosa dostupne su u tabeli. Moguće postaviti/oblikovati svoje preglede.
 • Analiza nabavke: analiza sa podacima iz računa je moguća u pivot tabeli. Moguće postaviti/oblikovati svoje preglede.

Dodatni izveštaji

 • Svi dokumenti koji se štampaju za kupce mogu se podesiti/oblikovati po želji ili određenoj formi.
 • Ispisi artikala i kupaca mogu se slobodno uređivati, kreirati etikete, dopise.
 • Bilo koja analiza, grafički prikazi i tabele mogu se kreirati iz podataka u bazi podataka.
 • Svi pripremljeni izveštaji u tabelarnom formatu mogu se eksportovati u druge elektronske formate.
 • Izveštaji u obliku grafikona mogu biti dizajnirani po želji.
 • Analiza podataka pomoću rotacionih tabele može se preneti u: štampanje, tabelu, Excel, PDF, tekst ili grafikon.

Dodatni alat

 • Revalorizacija prometa: naknadna revalorizacija podataka o prometu za tekuću i „narednu“ obračunsku godinu.
 • Popunjavanje cenovnika nabavnim cenama: masovna izmena/dodavanje cenovnika u šifrarnik artikala sa nabavnim cenama iz MSP prijema.
 • Osvežavanje stanja inventara: osvežavanje stanja inventara izborom iz prometa. U ovom slučaju popisni podaci (stvarno stanje) ostaju nepromenjeni. Odstupanja inventara za inventar se ponovo izračunavaju.
 • Otključavanje tabela: Otključavanje procesa zaključanih u tabelama zbog naglog izlaska iz programa.

Saop je rešenje kompanije Seyfor