MENU Blizu

Kompaniji Seyfor priznanje za razvoj programskog rešenja QM

  • 07.07.2023.

Vesna Cvijetinović, programer kompanije Seyfor Srbija, dobitnica je bronzanog priznanja za najbolje inovatore regiona koje dodeljuje Severno Primorska privredna komora u Novoj Gorici (Slovenija).

Nagradu ravnopravno deli sa Peterom Jenkom (Seyfor Slovenija), Matjažem Trebšeom i Jožicom Štremfelj (TIK). Ovaj tim je na polju digitalizacije kontrole kvaliteta u proizvodnji medicinskih sredstava, razvio zajedničko programsko rešenje QM koje objedinjuje sve kontrole na jednom mestu - potvrdu prvih uzoraka, ulaznu kontrolu, ocenu dobavljača, prijemni proces, međufaznu kontrolu u proizvodnji, završnu kontrolu, kontrolu spoljnih usluga i osigurava 100% sledljivost. Takođe, rešenje QM omogućava automatsku izradu dokumenta sertifikata serije gotovog proizvoda.

- Modul QM za kontrolu kvaliteta u kojem je primenjen ISO standard 2859-1, namenjen je proizvodnim kompanijama koje prate i kontrolišu kvalitet svojih proizvoda. Modul se koristi zajedno sa našim rešenjima za materijalno poslovanje, proizvodnju i narudžbine dobavljača i kupaca, u okviru Saop ERP softvera, kaže Vesna Cvijetinović i pojašnjava odakle potreba za razvojem ovakvog rešenja.

- Cilj kompanija koje se pridržavaju najviših standarda u proizvodnji je kvalitetan proizvod. Sertifikati su ono čime se kupcima garantuje kvalitet. U masovnoj proizvodnji izuzetno je značajna potvrda kvaliteta pojedinačne serije. Krenulo se od idejnog projekta koji je odobrio naručilac - kompanija TIK d.o.o. Kobarid Slovenija, koja se bavi proizvodnjom medicinskih sredstava za jednokratnu upotrebu, te korisničkih projektnih grupa u kojima su učestvovale i druge slovenačke firme.

PRIMARNI BENEFIT PROGRAMSKOG REŠENJA QM - PROFIT

Za većinu softvera koji se razvijaju na polju IT industrije važi to da su efikasni, štedljivi, da unapređuju komunikaciju i organizaciju, međutim, primarni benefit QM modula jeste profit. Očekuje se da će upravo to motivisati brojne kompanije u oblasti kontrole kvaliteta u proizvodnji medicinskih sredstava.

- Na prvom mestu profit, na drugom transparentnost kontrole kvaliteta u svim fazama proizvodnje, a na trećem mestu - ušteda vremena. Ovaj modul je u okviru Saop ERP rešenja dostupan i u srpskoj verziji.

QM softversko rešenje obogatilo je postojeću ponudu Seyfor rešenja namenjenih proizvodnim i trgovinskim kompanijama. U kombinaciji sa ostalim modulima Saopa, omogućava upravljanje reklamacijama dobavljača, vršenje evaluacija dobavljača, kao i razne analize u vezi sa ulaznom, među ili završnom kontrolom.

Dugi niz godina naša softverska rešenja Saop ERP i Saop proizvodnja deo su velikih proizvodnih kompanija.

 

ŽIVOT BEZ SOFTVERA NEZAMISLIV

Vesna Cvijetinović je 11 godina na poziciji programera u kompaniji Seyfor. Kao stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom, kaže da IT sektor ima veliku ulogu, kako u privrednom rastu jedne zemlje, tako i u svim segmentima života.

- Ubrzani razvoj tehnologije hardvera i softvera sve više se preliva na globalnu digitalizaciju svih procesa. Život bez softvera u današnje vreme je nezamisliv. Zagovornik sam toga da nas u budućnosti čeka nezamisliv razvoj veštačke inteligencije i širenje njene primene.

 

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor