MENU Blizu

Kako izabrati pravi sistem za registraciju radnog vremena?

  • 21.12.2023.

Automatizovane sisteme za registraciju radnog vremena uspešne kompanije s razlogom smatraju važnim "poslovnim asistentom". 

Ovi sistemi smanjuju potrebu za dodatnom administracijom, omogućavaju bolju kontrolu rada i prisustva zaposlenih, optimizuju radne procese i pružaju precizne i korisne izveštaje za poslodavce.

Saop ERP poseduje poseban Modul za efikasnu registraciju prisutnosti.

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor