MENU Blizu

Registracija prisutnosti

Omogućava precizno evidentiranje prisustva zaposlenih a samim tim i blagovremene podatke u računovodstvu, tako da se obračun zarade može pripremiti već prvog dana u mesecu. Zaposleni takođe preko terminala mogu podneti zahtev za odmor, a menadžer ga odobrava ili odbija putem e-pošte.

Zaposleni vode računa o svom radnom vremenu

Zaposleni vode računa o svom radnom vremenu

Zaposleni se registruju po dolasku i odlasku, prate svoje radno vreme i prijavljuju odsustva.

Brza priprema podataka za obračun

Brza priprema podataka za obračun

Podaci se prikupljaju i uređuju u Saop sistemu, tako da su spremni za obračun krajem meseca.

Usklađenost sa zakonodavstvom

Usklađenost sa zakonodavstvom

Sa sistemom registracije prisustva, inspekciji brzo dajete sve potrebne informacije.

Beneficije za zaposlene na platnom spisku

 • Vreme registracije prisustva zaposlenih je smanjeno sa nekoliko sati na svega nekoliko klikova.
 • Dakle, svi podaci za prethodni mesec su dostupni već prvog dana u mesecu.
 • Na osnovu izabranog rasporeda, sistem obračunava sve naknade (dnevni, noćni rad, rad vikendom i praznikom...), uključujući topli obrok i putne troškove, eliminišući ručni unos podataka i prekucavanje.
 • Upravljanje viškom ili manjkom sati je automatizovano, a moguć je i prikaz stanja sati na platnom spisku.
 • Vreme registracije prisustva zaposlenih je smanjeno sa nekoliko sati na svega nekoliko klikova.
 • Dakle, svi podaci za prethodni mesec su dostupni već prvog dana u mesecu.
 • Na osnovu izabranog rasporeda, sistem obračunava sve naknade (dnevni, noćni rad, rad vikendom i praznikom...), uključujući topli obrok i putne troškove, eliminišući ručni unos podataka i prekucavanje.
 • Upravljanje viškom ili manjkom sati je automatizovano, a moguć je i prikaz stanja sati na platnom spisku.

Prednosti za menadžere

 • Svaki menadžer ima uvid u radno vreme svojih zaposlenih, evidentirano karticom na terminalu ili u onlajn aplikaciji. Na kraju meseca potvrđuje sate i time omogućava prenos radnog vremena u obračun zarada.
 • E-mailom menadžer dobija obaveštenje da je neko u njegovom timu prijavio odmor ili drugo odsustvo. Odsustvo se može potvrditi u sistemu ili e-mailom, a zaposleni može odmah da vidi potvrdu ili odbijanje prijave na terminalu.
 • Svaki menadžer ima uvid u radno vreme svojih zaposlenih, evidentirano karticom na terminalu ili u onlajn aplikaciji. Na kraju meseca potvrđuje sate i time omogućava prenos radnog vremena u obračun zarada.
 • E-mailom menadžer dobija obaveštenje da je neko u njegovom timu prijavio odmor ili drugo odsustvo. Odsustvo se može potvrditi u sistemu ili e-mailom, a zaposleni može odmah da vidi potvrdu ili odbijanje prijave na terminalu.

Beneficije za zaposlene

 • Zaposleni beleže svoje dolaske preko terminala, gde takođe imaju uvid u svoj „status radnih sati“ za pojedine dane. Na taj način imaju pregled svojih odrađenih sati i mogu odmah prijaviti sve greške osobi koja uređuje sate.
 • Fizički obavljeni poslovi i sati na koje imaju pravo iz različitih stanja pripravnosti, kada nisu fizički prisutni u ustanovi, mogu se upisati putem onlajn aplikacije koja im je dostupna sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.
 • U sistemu mogu da podnose i prate prijave odsustva.
 • Zaposleni beleže svoje dolaske preko terminala, gde takođe imaju uvid u svoj „status radnih sati“ za pojedine dane. Na taj način imaju pregled svojih odrađenih sati i mogu odmah prijaviti sve greške osobi koja uređuje sate.
 • Fizički obavljeni poslovi i sati na koje imaju pravo iz različitih stanja pripravnosti, kada nisu fizički prisutni u ustanovi, mogu se upisati putem onlajn aplikacije koja im je dostupna sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.
 • U sistemu mogu da podnose i prate prijave odsustva.

Saop je rešenje kompanije Seyfor