MENU Blizu

Kadrovska evidencija

Ključni faktor uspeha jedne kompanije je intelektualni potencijal zaposlenih. U današnjem ubrzanom tempu poslovanja, menadžment može da donosi brze i ispravne odluke samo ako ima adekvatne informacije o ključnim segmentima poslovnog procesa

Kadrovska evidencija je jedna od vitalnih organizacionih funkcija jer:

 • Smanjuje rizik u poslovanju
 • Utiče na poslovnu nezavisnost
 • Utiče na kvalitet poslovne organizacije.

Efikasnost Kadrovske evidencije u velikoj meri zavisi od informacija koje dobija od različitih odeljenja. Uloga kadrovske evidencije je ključna, jer objedinjuje sve informacije na jednom mestu.

Kadrovska evidencija je jedna od vitalnih organizacionih funkcija jer:

 • Smanjuje rizik u poslovanju
 • Utiče na poslovnu nezavisnost
 • Utiče na kvalitet poslovne organizacije.

Efikasnost Kadrovske evidencije u velikoj meri zavisi od informacija koje dobija od različitih odeljenja. Uloga kadrovske evidencije je ključna, jer objedinjuje sve informacije na jednom mestu.

Kadrovska evidencija omogućava

 • Možemo unositi podatke o zaposlenima, što je važno za različite izveštaje i analize. Uneti podaci se koriste i za obračun zarada. Moguće je pratiti celokupnu istoriju zaposlenog (praćenje promena parametara obračuna, promene radnih mesta, obrazovanja, obuke) i aktivno biti informisan o promenama.
 • Omogućava upravljanje raznim događajima zaposlenih, kao npr. o lekarskim pregledima, proverama zaštite na radu, vođenja evidencije ugovora o radu. O toku ovih događaja, moguće je obaveštavati ovlašćena lica putem e-mail adrese.
 • Na osnovu unetih kriterijuma moguće je lako i brzo pripremiti obaveštenja za godišnji odmor, koja se mogu slati na e-mail adrese zaposlenih.
 • Omogućava čuvanje važnih dokumenata vezanih za rad i zadatke zaposlenog, izradu lekarskih uputa – vođenje elektronske fascikle za svakog zaposlenog ponaosob.
 • Omogućava još mnogo različitih analiza.

Osnovne funkcije

Šifarnik zaposlenih ima grupe podataka koji su prema sadržaju raspoređeni u kartice. Prikaz kartica je podesiv i omogućava da budu aktivne samo one kartice koje u datom trenutku želimo da vidimo.

Podaci o zaposlenima su klasifikovani u grupe:

Kadrovski podaci

 • Lični podaci zaposlenog sa adresom 
 • Članovi porodice
 • Kontakti (telefon, e-mail...)
 • Strani jezici
 • Informacije o obrazovanju
 • Invaliditet
 • Informacija o određivanju godišnjeg odmora
 • Ograničenja
 • Mogućnost definisanja dodatnih karakteristika zaposlenog - kartica Po meri

Dokumenti

 • Lična karta, zdravstvena knjižica
 • Vozačka dozvola
 • Putne isprave i boravišne vize
 • Radna knjižica, radna dozvola, radna viza, poslovna viza, osiguranje na službenom putu

Podaci o platama

 • Informacije o rasporedu, radnom mestu, radnom vremenu, relacijama...
 • analiza podataka (mesto troškova, nosilac, dodatna analitika zaposlenog) i izdvajanja po analitici
 • Zaposlenost i radno vreme, prekovremeni rad 
 • Informacije o specifičnostima obračunavanja doprinosa
 • Podaci o radu u inostranstvu i periodima rada u inostranstvu
 • Finansiranje (podela troškova zarada u obračunu zarada prema izvorima finansiranja aktivnosti)

 Podaci za obračun

 • Porez na dohodak
 • Tekući računi zaposlenih
 • Krediti i odbici
 • Osnove zaposlenih za platni spisak
 • Mesečni ukupni sati i iznosi
 • Dobrovoljno penzijsko osiguranje
 • Dodatno kolektivno penzijsko osiguranje
 • Uvid u događaje (obrazovanje, ispiti, rad) i istoriju promena zaposlenog omogućen je direktno kroz osnovne podatke zaposlenog.
 • Pored toga, dostupni su pregledi događaja svih zaposlenih, razne liste (godišnjice, rođendani, isteka dokumenata, pregled zaposlenih po raznim kriterijumima, evidencije odmora i odsustava, priprema obaveštenja o godišnjem odmoru...).

Mogu se kreirati uzorci dokumenata i dokumenti koji se odnose na zaposlene. Program takođe nudi različite analize podataka o zaposlenima sa OLAP tabelama.

Detaljnije o funkcijama

 • Praćenje istorije promena: moguće je pregledati sve izmene podataka unete o zaposlenom, sa datumom stupanja na snagu.
 • Unošenje promena sa datumom stupanja na snagu: za većinu podataka o zaposlenima moguće je uneti buduće promene sa datumom stupanja na snagu. Ovo osigurava da će promena zaista biti registrovana kada stupi na snagu.
 • Događaji se mogu uneti na unos zaposlenog ili u poseban šifarnik. Sami događaji su podeljeni u tri grupe, a uneti podaci se delimično razlikuju u zavisnosti od sadržaja. Kod nekih je moguće štampati dokumente (prijava za obrazovanje, uput za lekarski pregled, ugovor o radu i sl.), ugrađen je pristup eRegistrator koji omogućava dostavljanje kompjuterski generisanih ili mapiranih dokumenata.
 • Događaji se odnose na obračun putnih naloga za izdavanje i evidentiranje troškova obrazovanja.
 • Sadržaj i obim podataka koji se prate kroz događaje zavisi od načina rada i potreba HR službe. Obaveštavanje o događajima moguće je i putem e-maila. 
 • Uzorci dokumenata o događajima koji treba da se štampaju, najpre se kreiraju u WORD-u. Na osnovu uzoraka moguće je kreirati sopstvene šablone, a moguće je i dalje dizajnirati već pripremljeni dokument.
 • priprema rešenja o godišnjem odmoru je jednostavna, ali je prvo potrebno urediti sve kriterijume koji su osnov za izradu rešenja o godišnjem odmoru: osnovni odmor, dodatno odsustvo u zavisnosti od staža, godina starosti, izdržavani članovi porodice, uslovi posla, stepen stručne spreme, radna sredina.. i dodatni lični uslovi. Pripremljeni podaci se prikupljaju na jednoj od kartica u podacima o zaposlenom, gde se još uvek mogu preurediti. Štampana obaveštenja se čuvaju među dokumentima zaposlenog (eRegistar), a mogu se poslati i e-mailom.
 • U vezi sa obračunom plate moguće je evidentirati korišćenje godišnjeg odmora i drugih odsustva. Podešavanja evidencije odsustva su u platnom spisku.
 • Organizaciona struktura omogućava određivanje hijerarhijske strukture zaposlenih – nadređenih i njima podređenih jedinica i sve ostale. Koristi se, prilikom navođenja raznih odobrenja npr. odmora i odsustva zaposlenih.

Izveštaji

 • Lični podaci zaposlenih
 • Godišnji odmori i odsustva: ovde se kombinuju priprema rešenja o godišnjem odmoru, vanrednom odmoru, pregled korišćenja odsustva, unos promena i analiza odsustva.
 • Pregled radnog staža
 • Jubileji
 • Rođendani
 • Evidencija zaposlenih radnika
 • Pregled dodatnih isplata
 • Podaci o članovima porodice
 • Struktura zaposlenih
 • Rok važenja: radna dozvola, lična karta, pasoš, boravišna viza, vozačka dozvola, radna viza, poslovna viza, osiguranje poslovnog putovanja
 • Završetak probnog rada
 • Tok rada za određeni vremenski period
 • Podaci o zaposlenom: stručna sprema i radno iskustvo, poslovi, razlog prekida rada, stepen stručne spreme i tarifni razredi
 • Šifra zanimanja
 • Ugovor o radu
 • Analitike zaposlenih, mesta troška

Analize

 • Struktura zaposlenih
 • Analiza poslova za javni sektor
 • Broj zaposlenih po mesecima
 • Angažovani/angažovanje po mesecima
 • Analiza fluktuacije zaposlenih
 • Obrazovanje
 • Ispiti i recenzije
 • Poslovi i karijere
 • Svi događaji
 • Nagrade
 • Analiza istorije zaposlenih
 • Analiza članova porodice
 • Analiza kontakata zaposlenih

Šifre

Kadrovske šifre

 • Grupe događaja
 • Događaji
 • Razlozi za vanredno odsustvo
 • Kriterijumi za pripremu obaveštenja za praznike: uzrast dece, staž, godine, dodatno odsustvo na osnovu odrađenih sati (npr. noćni rad), dodatno odsustvo prema utvrđenim kriterijumima, dodatni kriterijumi
 • Platni razredi
 • Tarifni razredi
 • Odnosi
 • Poslovi
 • Organizacione jedinice
 • Mesta troškova
 • Smer stručnog obrazovanja
 • Kriterijumi za evaluaciju
 • Grupe kriterijuma za ocenjivanje

 

Opšte šifre

 • Mesto stanovanja
 • Obrazovanje
 • Lični podaci (nacionalnost, srodstvo, ...)
 • Osiguranje, rad i uslovi (vrste invaliditeta, uzroci invaliditeta, rasporedi, sindikati...)

xxxx-Povezane funkcionalnosti

Obračun zarada

Omogućava obračun zarada, regresa, materijalnih troškova i drugih ličnih primanja iz radnog odnosa u kompanijama i javnom sektoru. Omogućava povezivanje sa sistemima za evidentiranje radnog vremena i uvoz računovodstvenih podataka iz eksternih izvora.

Saop je rešenje kompanije Seyfor