MENU Blizu

Još nije kasno da napravite poslovni plan za 2024.

  • 12.01.2024.

Ukoliko ste kraj 2023. proveli turbulentno, završavajući tekuće obaveze i zatvaranje godine i niste imali vremena da sačinite plan za novu poslovnu godinu, možda vam nekoliko važnih smernica može pomoći da to uradite još u ovoj nedelji. 

Koliko god mislili da nemate vremena, ne zaboravite da je bolje imati i grubo urađeni plan u odnosu na "planiranje od dana do dana".

1. Analizirajte prethodnu godinu - šta je bilo dobro a šta ne

Ako ste na početku prošle godine postavili poslovne ciljeve, ovo je takođe dobar trenutak da procenite da li su do kraja 2023. postignuti, neispunjeni ili ste ih u potpunosti odbacili kao nedostižne. Ono što se pokazalo kao dobar model koji daje rezultate, nastavite da sprovodite i trudite se da  gaunapredite jer već imate pokazatelje da je to dobar put vašeg poslovanja. Ono što nije ispalo dobro ili se nije ostvarilo u skladu sa očekivanjima, stavite sa strane i još jednom razmotrite - šta je dovelo do toga? Da li niste imali dovoljno vremena, resursa da se tome posvetite? Ukoliko na kraju ipak procenite da nešto bila dobra ideja, potražite nove. Pogledajte aktuelne trendove, i verovatno će vam na pamet pasti nove ideje kojim možete da osvežite a zašto da ne - i unapredite svoj biznis. 

Veoma je važno da budete realni u proceni toga gde se trenutno nalazite. To je sastavni korak u procesu godišnjeg poslovnog planiranja, jer vam je potrebno jasno razumevanje trenutne pozicije toga i gde želite da budete na kraju godišnjeg plana za 2024. Zapišite koje su tri prednosti rada vaše firme ili agencije - da li je to efikasnost u pružanju usluga, dobar odnos cene i kvaliteta, da li vam novi klijenti dolaze putem preporuka postojećih, i na se usmerite sa ciljem podizanja na još viši nivo.

2. Razmislite o svom timu

Sagledajte ko se u prethodnoj godini istakao i po čemu, napišite najvažnije osobine zaposlenih. O onima kojima je potrebna dodatna motivacija a smatrate da imaju potencijal, razmislite kako da ih motivišete. Dodatne edukacije koje bi im prijale mogu biti sjajno rešenje. Investirajte u ljude. Onima koji su pokazali visoke rezultate dajte više prostora da se iskažu. Vodite računa i o onima koji ne žele da budu u „prvom planu“ ali su izvrsni timski igrači – trudite se da ih uključite u zadatke gde je snaga tima prioritetna. 

Organizujte redovne mesečne sastanke tima na kojima ćete zaposlenima dati priliku da kažu nove ideje i svoje predloge. Procenite šta je svakom od njih potrebno i šta je to što bi ga usrećilo. Osluškujte svoj tim i ljudi će vam biti zahvalni jer želite da uložite u njih - dajte im priliku da rastu kao pojedinci. Neka njihovo radno mesto bude poligon za sticanje novog iskustva u 2024.

3. Odredite stratešku viziju - kako želite da vaša godina izgleda, šta želite da postignete?

Kao neko ko vodi firmu ili u značajnoj meri utiče na njeno vođenje i razvoj, u prilici ste da napravite strategiju rada za 12 meseci. Razmislite o tri specifična cilja koje treba da postignete, pa i to da svaki od njih realizujete u po svakom od tri kvartala. A onda ih razradite kroz konkretne aktivnosti koje biste mogli da preduzmete. Tako, na primer, kao specifičan cilj za prvi kvartal možete odrediti povećanje broja klijenata, kupaca ili korisnika usluga. Ukoliko u tome i uspete, stvorićete odličan osnov da u ostatku godine imate više posla ali i primanja. To je već dobar put da u jednom od naredna dva kvartala razmislite o investiciji kojom biste unapredili, modernizovali poslovanje. Jedan od specifičnih ciljeva mogla bi biti i investicija u zaposlene. 

Ukoliko želite da proširite poslovanje, svoj udeo na tržištu - pratite konkurenciju. Izmerite svoj sadašnji potencijal i videćete jasno gde želite da stignete. 

Dobre ideje možete dobiti i od zaposlenih - zamolite svaku osobu da razmisli koje se tri stvari moraju desiti tokom godine kako bi se postigao napredak. Trebalo bi da zapišu tri specifična cilja i ukoliko ih smatrate dobrim i ostvarivim, unesite ih u svoju stratešku viziju za 2024. godinu. Obratite pažnju ako više osoba pominje istu stvar – možda se upravo u jednakom gledištu više ljudi odjednom, krije veliki potencijal.

4. Plan za svih 12 meseci i odabir fokus teme

Sada kada ste kreirali godišnju strategiju i ciljeve, spremni ste da se posvetite planiranju svakog meseca u narednih godinu dana. Za svaki mesec napišite po nekoliko stavki koje biste mogli da uradite. Stavka koju treba da imate u svakom mesecu jeste provera i analiza prethodnog - da li ste uradili sve ono što ste isplanirali i da li je vaš plan dao rezultate. Mesečni planovi su važni jer oni podrazumevaju i organizaciju - planiranje obaveza, sastanaka, odsustva. Unapred upišite sve poslovne i privatne obaveze. 

Svaki mesec možete i tematski posmatrati. Iako se podrazumeva da ćete biti posvećeni različitim poslovima, obavezama, odredite za svaki mesec temu kojoj ćete biti posvećeni. To može biti konkurencija - pored svih obaveza podrobno se određenog meseca bavite analizom konkurencije. Za ove potrebe možete angažovati i stručnjaka. Tako ćete dobiti jasan uvid svog poslovanja.

5. Stručna literatura

Napravite popis stručne literature kojom ćete investirati u svoje znanje u ovoj godini. Na tržištu postoji veliki izbor knjiga o biznisu domaćih i stranih autora koji su uticali i unapređivali razmišljanje mnogih uspešnih ljudi. Dobar izbor mogu biti i autobiografije najvećih imena u biznisu ikada. 

Na kraju…

Šta je ono što vi lično želite da postignete na poslovnom planu? I za ovo pitanje definišite odgovor. Naša preporuka je da to bude neka od barijera koju želite da probijete. Pomeranje granica iz godine u godinu uticaće na vašu ličnu transformaciju, a tada ćete biti spremni da od sebe date ali i očekujete još više.
I ne zaboravite. Uvek budite spremni na uticaj spoljnih faktora i nepredviđene okolnosti. Bilo da vrebaju sa strane tržišta, konkurencije, zakona, budite uvek u formi da odgovorite na svaku situaciju - dobro informisani, čvrsto rešeni da savladate prepreku i da nastavite dalje. Uspešno u Novoj 2024!

 

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor