MENU Blizu

Stiže e-račun. Šta sad?

  • 22.11.2021.

Sigurno ste čuli o Zakonu o elektronskim fakturama. Skraćeno ih svi zovu e-fakture, e-račun. Da li vam je taj pojam i postupak rada dovoljno jasan?

U ovom priručniku ćemo na primeru velikog i mikro preduzeća, potražiti odgovor na nekoliko pitanja:

  • Koji su bitni datumi za početak primene Zakona?
  • Kako i gde se registrovati za rad sa e-fakturama?
  • Zašto je e-fakturisanje dobro?
  • Čuvanje faktura.
  • Primeri 2 programa za različite tipove poslovanja (od jednostavnog do kompleksnog poslovanja)

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor