MENU Blizu

Šta nam donosi Zakon o fiskalizaciji?

  • 24.08.2021.

Zakon o fiskalizaciji - Predstavlja skup mera i postupaka koje sprovode obveznici fiskalizacije da bi se omogućila efikasnija kontrola ostvarenog prometa na malo putem elektronskih fiskalnih uređaja.

Sadržaj e-priručnika

  • O čemu je reč u ovom Zakonu?
  • Koji su osnovni pojmovi?
  • Imam fiskalnu kasu - da li je to dovoljno?
  • Na koga se ovaj Zakon odnosi?

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor