MENU Blizu

Šta je to ERP?

 • 29.04.2022.

Kako vreme prolazi, a Vaše poslovanje napreduje, stvara se potreba za detaljnijom analizom poslovnih procesa i eventualno unapređenje načina poslovanja. Dobra organizacija i unapređenje poslovanja  su ključni faktor za dalji napredak i razvoj Vašeg preduzeća ili preduzeća u kom ste zaposleni.

Organizacija poslovanja predstavlja veliki korak. Srećom, postoje fantastični alati koji Vam ovaj posao mogu podjednostaviti, pa čak i uraditi veći deo posla umesto Vas!

Iz tog razloga, verujemo da će Vam naš priručnik dati odgovore na mnoga bitna pitanja vezana za ovu vrstu alata. 

U priručniku ćete pronaći odgovore na sledeća pitanja:

 • Šta je to ERP?
 • Razlika između ERP-a i poslovnog programa?
 • Šta je to implementacija?
 • Prednosti ERP sistema
 • Šta je to OLAP?
 • Mitovi o ERP-u
 • Zašto odabrati Saop ERP?
 • Šta sve pokriva Saop ERP?
 • Zašto su korisnici zadovoljni ERP sistemom?
 • Šta mi je potrebno za instalaciju?

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor