MENU Blizu

Šta je to API i čemu služi?

  • 31.08.2023.

Ukoliko razmišljate o prenosu podataka između programa, o internet prodaji, ili pak ukoliko je vaš fokus savremen način poslovanja – pojam API biće od velike koristi.

U novom priručniku dajemo odgovore na ključna pitanja:

Šta je to API?
Kako API funkcioniše?
Koja je svrha i prednost korišćenja API-ja?
Kako API može pomoći vašem biznisu?

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor