MENU Blizu

Službena putovanja

Program je namenjen za izradu i obračun putnih naloga za službena putovanja i prevoz lica. Obračunati putni nalozi se mogu platiti prenosom u blagajničko poslovanje, direktno na tekući račun zaposlenog putem platnog prometa i putem obračuna zarada.

Osnovne funkcije

 • Izrada i obračun putnih naloga za službena putovanja, prevoz lica i mesečnih putnih naloga
 • Automatski obračun dnevnica i kilometraže (3 različite vrste kilometraže) za Srbiju i inostranstvo
 • Ispis predloga, obračuna i izveštaja o službenom putu sa mogućnošću izrade ispisa 
 • Mogućnost čuvanja dokumenata u eRegistrator
 • Elektronsko potpisivanje predloga i obračuna
 • Kopiranje putnih naloga
 • Knjiženje obračunatih putnih naloga u dvojnom knjigovodstvu (redovno i evidencijsko)
 • Prenos isplata obračunatih naloga u blagajničke poslove
 • Prenos isplata obračunatih naloga u platne transakcije
 • Analize putnih naloga i troškova

Detaljnije o funkcijama

 • Iznad tabele putnih naloga nalaze se razna podešavanja/filteri za izbor prikaza putnih naloga: sve (poništava sve ostale izbore), obračunato nepotvrđeno, obračunato potvrđeno, isplaćeno u PP, isplaćeno u BP, isplaćeno u OPZ, otkazan,...
 • Putni nalozi se mogu numerisati u okviru godine i po zaposlenima počevši od 1 ili od 1 bez obzira na zaposlene.
 • Prilikom unosa novog naloga moguće je kopirati podatke iz jednog od postojećih naloga – i osnovne podatke i podatke za obračun
 • Šablon i ispis putnog naloga mogu biti dizajnirani
 • Za potrebe knjiženja, sva analitika se može uneti na pojedinačne fakture: MT, NT, radni nalog, kupac i službenik i tri dodatne analitike po vašem izboru
 • Mogućnost unosa više stranaka na jedan putni nalog
 • Prikaz mape sa lokacijom stranke
 • Avansi se mogu upisati u više novčanih jedinica, plaćanje se može izvršiti putem kase (BP) ili platnog prometa (PP).
 • Za obračun dnevnica postoje dodatna podešavanja u šifarniku putnih troškova, koja uzimaju u obzir specifičnosti u pogledu obezbeđene hrane i trajanja putovanja za dnevnice u stranoj valuti.
 • Predlaganje obračuna dnevnica i kilometraže na osnovu vremena odsustva ili tipa vozila
 • Mogućnost obračuna tri različite vrste kilometraže (na osnovu procenta cene goriva)
 • Unos troškova evidencije (npr. plaćeni vizitkartom)
 • Mogućnost elektronskog potpisivanja šablona i obračuna putnih naloga, kao i praćenje statusa putnog naloga u tabeli
 • Uz svaki putni nalog evidentiraju se prenosi u knjigovodstvo, blagajnički poslovi, platni promet.
 • Podaci o putnom nalogu za prevoz lica omogućavaju evidentiranje pređenih KM i potrošnje goriva, a kroz to i servisna upozorenja i odstupanja od prosečne potrošnje goriva.
 • Urađene su analize putnih naloga i obračunatih troškova

Saop je rešenje kompanije Seyfor