MENU Blizu

Servisna delatnost

Pokriva nekoliko delatnosti u servisnom odeljenju i povezan je sa drugim rešenjima u Saop-u (narudžbina od dobavljača, povezivanje sa materijalno skladišnim poslovanjem, fakturisanjem itd.). Analize u obliku pivot tabela su ugrađene za razne analize po želji.

Softversko rešenje namenjeno da pokrije nekoliko delatnosti u kompanijama:

 • Vođenje evidencije u uobičajenim servisima npr. telefona, automobila itd. Omogućava sledljivost pružene usluge po uređaju, planiranje servisa prema predviđenom terminu po svakom uređaju.
  Iznajmljivanje uređaja: naplata zakupa se može vršiti u vremenskom intervalu ili prema brojilu uređaja (pređenim kilometrima, broju kopija napravljenih na fotokopir mašini...)
 • Planiranje održavanja sopstvenih proizvodnih linija: namenjeno preduzećima koja imaju sopstvene proizvodne linije i odeljenje održavanja. Omogućava planiranje održavanja uređaja i servisnih intervencija na proizvodnim linijama, praćenje angažovanosti i učinka servisera...

Softversko rešenje namenjeno da pokrije nekoliko delatnosti u kompanijama:

 • Vođenje evidencije u uobičajenim servisima npr. telefona, automobila itd. Omogućava sledljivost pružene usluge po uređaju, planiranje servisa prema predviđenom terminu po svakom uređaju.
  Iznajmljivanje uređaja: naplata zakupa se može vršiti u vremenskom intervalu ili prema brojilu uređaja (pređenim kilometrima, broju kopija napravljenih na fotokopir mašini...)
 • Planiranje održavanja sopstvenih proizvodnih linija: namenjeno preduzećima koja imaju sopstvene proizvodne linije i odeljenje održavanja. Omogućava planiranje održavanja uređaja i servisnih intervencija na proizvodnim linijama, praćenje angažovanosti i učinka servisera...

Više o osnovnim funkcijama

 • Namenjen je kompanijama koje se bave servisiranjem svojih uređaja i uređaja kupaca. Usluge se naplaćuju po narudžbini.
 • Jednostavna priprema servisnih naloga.
 • Servisni nalozi se vode prema statusima (primljen, predat u rad, završen itd.), a statusi naloga su razdvojeni bojama, što omogućava njihov jednostavan pregled.
 • Servisni nalozi se mogu voditi u jednoj ili više knjiga.
 • Automatsko kreiranje servisnih naloga prema servisnim periodima koji su uneti u šifarnik uređaja.
 • Mogućnost izdavanja računa i predračuna iz servisnih naloga
 • Korišćenje podrazumevanih i nabavnih cenovnika usluga i utrošenog materijala za svaku servisnu knjigu.
 • Korišćenje podrazumevanih popusta za kupce.
 • Provera da li kupac ima putne troškove u ugovoru ili ne. Ako je oslobođen putnih troškova, ta usluga se ne naplaćuje.
 • Mogućnost odabira da li se određeni materijal ili usluga fakturišu ili ne.
 • Za različite usluge možemo dodeliti različite servisere da je izvrše.
 • Mogućnost obračuna iznosa usluge prema stanju brojila unetog na nalogu.
 • Jednostavna kontrola statusa naloga i statusa knjiženja materijala po pojedinačnom servisnom nalogu.
 • Prilikom unosa šifre uređaja, svi uneti podaci iz šifarnika uređaja se predlažu u zaglavlju servisnog naloga.
 • Svi predloženi podaci u zaglavlju naloga se mogu menjati sve dok materijal nije proknjižen.
 • Mogućnost definisanja knjigovodstvenih podataka uz pomoć knjižnih grupa.
 • Praćenje servisnih naloga prema sledećim analitikama:
  - mesto troška,
  - nosilac troška,
  - referent.
 • Omogućena je jednostavna promena redosleda redova na fakturi.
 • Mogućnost oblikovanja štampi servisnih naloga, otpremnica i zaduženja za dobavljače.
 • Serijsko štampanje ili slanje servisnih naloga i otpremnica putem e-pošte.
 • Automatsko skladištenje izdatih servisnih naloga i otpremnica u dokumentacionom sistemu korisnika uređaja u pdf formatu.
 • Knjiženje korišćenog materijala u poslovima skladištenja materijala na osnovu toga da li je uređaj pod garancijom ili ne.
 • Priprema porudžbine dobavljačima prema materijalnim potrebama.
 • Praćenje ili analiza zadataka koji su obavljeni na svakom uređaju.
 • Praćenje i istorija promene serijskog broja svakog uređaja.
 • Praćenje i istorija produženja garancije za pojedinačne uređaje.
 • Sigurnosni sistem (pristup različitim tačkama u programu) može se podesiti prema pravima pojedinačnog operatera.

Dodatne funkcije u obračunu najma

 • Jednostavan unos obračuna zakupa
 • Automatsko kreiranje fakture iz obračuna zakupa
 • Zbirno fakturisanje
 • Obračun zakupa je omogućen po vremenskom periodu ili po brojilima (mogućnost uvoza podataka brojila iz datoteka)
 • Vođenje iskorišćenog servisnog perioda za uređaje koji se daju u najam
 • Mogućnost uvoza podataka iz tabele 
 • Analiza održavanja je namenjena pregledu prihoda na osnovu obračuna zakupa, gde je dostupna većina podataka iz obračuna zakupa, artikala, kupaca itd.
 • Analiza uređaja: Kroz ovu analizu možemo dobiti uvid u profitabilnost uređaja. Na jednoj strani imamo troškove servisa, a na drugoj strani prihod od iznajmljivanja uređaja.
 • Analize se rade u pivot tabeli, u kojoj svaki korisnik može da napravi pregled po želji.

Dodatne funkcije održavanja

 • Jednostavan unos naloga za servis
 • Mogućnost planiranja usluga prema sklopovima uređaja
 • Uputstva za dnevne, nedeljne, ... zadatke, koje obavljaju serviseri za održavanje
 • Mogućnost postavljanja baze podataka rezervnih delova za pojedinačne uređaje odnosno delova uređaja
 • Razdvajanje redovnih i vanrednih servisa
 • Upravljanje zastojima (razlozi i vreme zastoja uređaja)
 • Zadaci su raspoređeni po statusu
 • Rasknjižavanje skladišta materijala iz naloga održavanja
 • Upravljanje pruženim uslugama i utrošenog vremena od strane zaposlenih
 • Jednostavan način dopune šifarnika prilikom unosa samog naloga 
 • U analizi održavanja preko pivot tabele je dostupna većina podataka o uređaju, kupcima i obračunima zakupa.

Saop je rešenje kompanije Seyfor