MENU Blizu

Radni odnosi - rizici i benefiti

  • 22.09.2022.

Ovaj snimak pokriva vrlo kompleksnu temu. Zaista je teško u vremenu koliko on traje pokriti sve o radnim odnosima i zbog toga ćemo se hronološki kretati tragom Zakona o radu.

Predavač je Jovana Nikolić, diplomirani pravnik, direktor JN&AN Nikolić consulting doo Paraćin. U nastavku pogledajte teme:

  • Zasnivanje radnog odnosa
  • Godišnji odmor
  • Plaćeno i neplaćeno odsutsvo, krsna slava
  • Zarada, naknada zarade i druga primanja
  • Izmene ugovorenih uslova rada
  • Prestanak radnog odnosa

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor