MENU Blizu

Radni odnosi - rizici i benefiti

Snimak pokriva odgovore na brojna pitanja: Zasnivanje radnog odnosa, godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsutsvo, zarada, naknada zarade i druga primanja, izmene ugovorenih uslova rada, prestanak radnog odnosa. Predavač je Jovana Nikolić, diplomirani pravnik.

Saop je rešenje kompanije Seyfor