MENU Blizu

Koje obaveze određuje Zakon o arhivskoj građi?

  • 23.11.2023.

Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Zakon je doneo mnoge novine u praksi, ali i znatno pooštravanje kaznenih odredbi. U novom priručniku Vam dajemo smernice kako da organizujete svoju firmu u skladu sa zakonom. 

Sadržaj e-priručnika:

  • Šta je vašoj firmi sve potrebno?
  • Šta su zaduženja Arhivara?
  • Kako da napravite popis dokumenata?
  • Koje su kaznene odredbe za pravna lica?

 

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor