MENU Blizu

eRegistrator - sistem za upravljanje e-dokumentima

  • 09.02.2022.

Prikupljanje i priprema podataka za Arhivsku knjigu je prilično zahtevan posao, koji zahteva dobre organizacione veštine i vrhunsku koncentraciju.

U ovom snimku ćete saznati:

 • Šta je eRegistrator?
 • Kategorizacija dokumenata u eRegistratoru
 • Vrste unosa dokumenata
 • Funkcije eRegistratora
 • Fascikle eRegistratora
 • Potvrđivanje dokumenata

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor