MENU Blizu

eRegistrator - sistem za upravljanje e-dokumentima

Prikupljanje i priprema podataka za Arhivsku knjigu je prilično zahtevan posao, koji zahteva dobre organizacione veštine i vrhunsku koncentraciju.

Saop je rešenje kompanije Seyfor