Za medije | Karijera Slovenščina  |  Hrvatski  |  English    

Problemi sa elektronskim potpisivanjem uz pomoć MUP-sertifikata!

Problemi sa elektronskim potpisivanjem uz pomoć MUP-sertifikata!

Probajte da deinstalirate softver sertifikacionog tela. Posle deinstalacije morate ponovo instalirati sve potrebne komponente.

Komponente se instaliraju na sledeći način: Idite na link http://ca.mup.gov.rs/sertifikati.html i iz dela "SERTIFIKATI" preuzmite i instalirajte fajl "Fajl za automatsku instalaciju svih potrebnih sertifikata“. Nakon toga idite na naslov "PREUZIMANJE SOFTVERA" i instalirajte programe "Criptographic Service Provider" i "Middleware za licnu kartu Republike Srbije". NAPOMENA: "Criptographic Service Provider" se instalira samo u slučaju XP operativnog sistema.

Ako je lična karta izdata posle 18.08.2014.godine, morate instalirati i „TrustEdgeCardMW Нова верзија“ (odgovarajuća verzija 32 ili 64) i „Фајл за регистрацију личне карте

NAPOMENA: Proverite u opciji: "Token Manager", da li su instalirani sertifikati. Potrebno je da pokrenete "Token Manager" čija se ikonica nalazi u donjem desnom uglu ekrana. Odabrati tab "Objects", pa desnim klikom na polje "unknow card", kada se otvori prozor odaberite opciju "Register Card". U novom prozoru u polju "Card Type Name" uneti sledeće "‪#‎Republic of serbia ID card", zatim kliknuti na dugme "Register".

Pored ovog softvera potrebno je i da reinstalirate Java program. Deinstalirajte sve jave iz spiska instaliranih programa, Java 8 zna da pravi probleme. Nakon toga restartujte računar i idite na link:

https://java.com/en/download/manual_java7.jsp i instalirajte verziju:  Windows Offline filesize: 28.0 MB

Proverite i da li osim sertifikata potrebnih za rad na Portalu ePorezi postoje neki drugi sertifikati u delu "Control panel-Internet options-Content-Sertificates-Personal". Njih treba obrisati (brisanje je privremenog karaktera) a obrisani sertifikati će se ponovo pojaviti nakon ubacivanja kartica sa tim sertifikatima.

Proveru ispravnosti sertifikata možete izvršiti nezavisno od rada na Portalu ePorezi, tako što ćete probati da potpišete neki dokument (Word, PDF, TXT ...). Program za digitalno potpisivanje možete pronaći na sajtu MUP-a, zove se „eDocSigner“.