Za medije | Karijera Slovenščina  |  Hrvatski  |  English    

Partnerska saradnja sa Ascaldera doo na polju zaštite podataka

Partnerska saradnja sa Ascaldera doo na polju zaštite podataka
Najbolja stvar za Vaše poslovanje je da imate čuvanje podataka na udaljenoj lokaciji, da ta lokacija bude pouzdana, kriptovana i zaštićena sa najsavremenijim mehanizmima kontrole pristupa  koje postoje trenutno. Vraćanje podataka, ukoliko do gubitka dođe, se mora odvijati brzo i bez komplikacija, i izvor odakle se vrši vraćanje podataka mora biti ekstremno pouzdan.

Pouzdan servis sa automatizovanim ,,Backup-om’’ i brzim vraćanjem podataka, koji ne pristaje na kompromise, ne odstupa od pravila i protokola,  u skladu je sa EU data regulativom o zaštiti podataka (GDPR)  kao i našim ,,Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti’’, je od ključne važnosti za bezbedno i zaštićeno poslovanje. Potrebno je da se samo prijavite preko (unesite mail adresu) kako bi za vas našli najbolje rešenje.
Više o 2Cript Remote automatskom Backup-u na sajtu https://www.2cript.com/sr/2cript-remote/