Za medije | Karijera Slovenščina  |  Hrvatski  |  English    

Uslovi korišćenja

Napomena vezana za dokumenta, koja su dostupna na ovom sajtu

Dozvola za korišćenje dokumenata i materijala sa ove internet stranice je zaštićena sa (1) dole navedenim autorskim pravima i odnose se na sva dokumenta i kopije koje su napravljene ili umnožene na ovoj internet stranici (»dokumenta«), (2) korišćenje dokumenata je za informisanje, ličnu upotrebu i za nekomercijalne svrhe, dokumenta neće biti stavljena na bilo koju mrežu i (3) dokumenta neće biti menjana i prilagođavana. Korišćenje dokumenata u druge svrhe je izričito zabranjeno Zakonom i Saop d.o.o. Novi Sad može goniti svako kršenje tog prava.

Ovim obaveštenjem se napominje, da je svaki proizvod, postupak ili metoda opisana u dokumentima intelektualna svojina čija prava zadržavaju Saop d.o.o. Novi Sad i njegovi partneri.


Bez garancije

Saop d.o.o. Novi Sad ne daje garancije o tačnosti informacija koje ta dokumenta sadrže. Sva dokumenta, informacije i materijali su na raspolaganju bez ikakve garancije kao i bez ugovornih i pravih garancija. Dokumenta i/ili informacije i materijali mogu sadržati tehničke nepravilnosti ili štamparske greške. Izmene informacija su periodične, te izmene su izvedene bez bilo kakvog prethodnog obaveštenja.


Ograničenje odgovornosti

Saop d.o.o. Novi Sad neće ni u kom slučaju biti odgovoran za bilo kakve direktne, indirektnene, slučajne ekonomske i druge gubitke koji proisteknu iz korišćenja ili zloupotrebe informacija i materijala u ovoj publikaciji, čak i ako je postojala mogučnost za takve gubitke.


Linkovi od strane trećih osoba

Nijedna povezana stranica (link) na ovoj internet strani nije pod kontrolom Saop d.o.o. Novi Sad, tako Saop d.o.o. Novi Sad nije odgovoran za sadržaj povezanih stranica, niti linkova i promena koje se nalaze na tim internet stranicama.

Saop d.o.o. Novi Sad pruža samo mogućnost dolaska do tih stranica i te stranice na sadrže nikakva odobrenja od strane Saop d.o.o. Novi Sad.

Autorska prava
Autorska prava (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Saop d.o.o. Novi Sad.
Zadržana su sva prava, koja  nisu ovde iskazana.


Robne marke

Sve ostale robne marke, trgovačka imena ili imena preduzeća koja su navedena mogu biti robne marke ili registrovani žigovi njihovih vlasnika.

Za sve dodatne informacije obratite se na:
Saop d.o.o. Novi Sad
Valentina Vodnika 21a, 21000 Novi Sad,
telefon: 021/ 63 100 64
e-mail: info@saop.rs