Za medije | Karijera Slovenščina  |  Hrvatski  |  English    

Lična karta

SAOP d.o.o.

Ulica: Slobodana Bajića 10,
Mesto:
Novi Sad,
Poštanski broj: 21000

Matični broj: 20665327
Poreski identifikacioni broj: 106713309
Registarski broj: 80036/2010

Dinarski tekući račun, kod NLB Banke: 310-204722-57

Podaci za kontakt:

telefon: 021/ 63 100 64
e-mail: info@saop.rs