Za medije | Karijera Slovenščina  |  Hrvatski  |  English    

Još jedna zemljoradnička zadruga je prepoznala prednosti ERP sistema iCenter

Još jedna zemljoradnička zadruga je prepoznala prednosti ERP sistema iCenter
Veoma se radujemo budućoj saradnji sa "Zemljoradničkom zadrugom Zrenjanin" koja je prepoznala budućnost digitalnog poslovanja u poljoprivredi i postala korisnik našeg ERP informacionog sistema iCenter.
Zemljoradnička zadruga Zrenjanin je osnovana 1949. godine sa sedištem u Zrenjaninu. Već decenijama uspešno posluju, a kvalitetom su stekli, sada već tradicionalno, dobar ugled i mnoge stalne klijente.