Uslužna delatnost

Kompanije koje se bave uslužnom delatnošću se uglavnom bave pitanjima kako da pravilno procene svoje usluge kako bi ostvarili zaradu, kako da ubrzaju proces knjiženja, rukovanje računima i drugim dokumentima, kako da rade uz niže troškove i kako da dobiju kvalitetne informacije za odlučivanje na nivou rukovodstva.

Odgovor na ova pitanja daje ERP informacioni sistem iCenter.


Kako pravilno proceniti svoje usluge i ostvariti profit?
Ako želite da Vaše usluge budu profitabilne, morate ih troškovno proceniti kako bi ispunili Vaša očekivanja i premašila zahteve kupaca.

Pametni sistemi u iCentru Vam omogućavaju da simulirate cene svojih usluga i odredite razliku u cenama. Možete simulirati posebne ponude i predvideti njihov uspeh.

Kako poboljšati poslovne procese kako bi poslovali po nižim troškovima?
Procesi usmereni na upravljanje u pozadiniVašeg poslovanjamogu biti izvor dodatnih finansijskih rezervi. Sistem iCenter se prilagođavaprocesima u Vašoj kompaniji i pruža Vam jednostavnu administraciju, sveobuhvatno nadgledanje usluga, radno vreme, korišćenje materijala i druge troškove.

Većina poslovno knjigovodstvenih procesa se obavlja automatski, osim toga iCenter smanjuje mogućnost greške na računima vezanim za usluge rentiranja jer postoji opcija automatskog naplaćivanja paušala i dodatnih usluga.

Kako pribaviti kvalitetne informacije za odlučivanje na nivou rukovodstva?
Sistem Vas obaveštava koji kupac Vam donosi prihod i gde nastaju gubici preko jednostavnih izveštaja:

  • pregled potraživanja i obaveza
  • prihod od prodaje
  • pregled troškova po mestima troška
  • pregled spešnosti poslovanja u odnosu na prethodna razdoblja
  • pregled zaliha

Naše reference: