Šta je OLAP?

 OLAP je kartica za OnLine Analytical Processing (internet analitička obrada). To je softver ili proces ugrađen u softver koji nam omogućava da u kratkom vremenskom roku analiziramo veliki broj podataka. Osnovno obeležje OLAP-a je njegova multidimenzionalnost. Takva struktura naziva se OLAP kocka.

Kocka pruža brz i pouzdan uvid u podatke iz različitih uglova. OLAP tehnologija obrađuje veliku količinu podataka i u bilo kojem trenutku priprema analize poslovnih procesa za korisnike, koji su ključni izvor strateških informacija u procesu donošenja odluka. U poslovnom svetu proračunske tablice sa velikom analitičkom snagom vrlo su važne za pripremu izveštaja za menadžere. Međutim, može se potrošiti puno vremena na njihovu pripremu, jer odgovorna osoba u preduzeću treba prikupiti potrebne podatke i prikladno ih urediti i analizirati. Ovako pripremljene proračunske tablice mogu biti delimično beskorisne za korisnike, jer je teško pronaći određene podatke koji su im potrebni.
OLAP rešava sve ove probleme nudeći logički, hijerarhijski i strukturirani pregled podataka.

Slučajan pogled na skup podataka daje nerazumljiv prikaz brojeva, koje je u većini slučajeva vrlo teško objasniti, a još je teže koristiti. Iz tog razloga, OLAP analizama pristupamo u dva koraka:

1.      Jasno treba postaviti pitanje šta tačno želimo analizirati.

2.      Nacrte analiza spremamo u ″naš″ folder, tako da nam određena analiza uvek bude brzo dostupna.

Gde imamo OLAP analizu u modulu Knjigovodstvo?

Dvojno knjigovodstvo:

 • Pregled knjiženja,
 • Pregled bilansa,
 • Brzi pregled,
 • Analiza plana po kontima,
 • Analiza izveštaja

Porez na dodanu vrednost:

 • Analiza po stavkama PDV obrasca
 • Analiza po stavkama PDV-a

Osnovna sredstva:

 • Analiza osnovnih sredstva
 • Pregled osnovnih sredstava prema izboru
 • Pregled sitnoga inventara prema izboru
 • Pokazatelji osnovnih sredstava
 • Registar + Amortizacija