mojINFO

Aplikacija mojINFO predstavlja web aplikaciju za registraciju radnog vremena zaposlenih. Prilikom dolaska/odlaska sa radnog mesta, svaki zaposleni može da evidentira svoje prisustvo tako što će prisloniti karticu na terminal i tako evidentirati svoje prisustvo u program Registracije vremena ili rad od kuće preko aplikacije mojINFO. Na taj način omogućava računovođi da obračuna plate prvog dana u mesecu. Zaposleni se mogu prijaviti za odsustvo preko terminala, a menadžer može da odobri ili odbije odsustvo i o tome obavesti zaposlenog putem e-mail poruke.


Pogodnosti za osobu koja radi obračun plate

  • Vreme registracije prisustva zaposlenih je smanjeno sa nekoliko sati na nekoliko klikova. Dakle, svi podaci za prethodni mesec su dostupni prvog dana u mesecu.
  • U zavisnosti od vašeg sistema rada, sistem omogućava evidenciju različitih vrsta rada (popodnevni ili noćni rad, rad vikendom i praznicima...), naknade za topli obrok i putne troškove. Ovo eliminiše ponovni unos podataka.
  • mojINFO vodi evidenciju manjka i prekovremenih sati rada.

Prednosti za menadžere

  • Svaki menadžer ima pristup uvidu u sate koje je zaposleni zabeležio putem klasičnog ili onlajn rešenja. Na kraju meseca potvrđuje sate svojih podređenih i tako omogućava prenos evidentiranih  sati u sistem za obračun zarada, a potom na platni spisak.
  • Rukovodilac dobija obaveštenje putem elektronske pošte da je njegov podređeni prijavio odsustvo. U sistemu se odsustvo potvrđuje ili odbija. Zaposleni može odmah da vidi potvrdu ili odbijanje zahteva za odsustvo na terminalu.

Beneficije za zaposlene

  • Zaposleni beleže svoje dolaske preko terminala sa uvidom u njihov „satni saldo“ po pojedinim danima. Na taj način zaposleni imaju uvid u svoje odrađene sate i mogu prijaviti eventualne greške osobi koja organizuje sate.
  • Kada nisu fizički prisutni u preduzeću, evidenciju radnih sati mogu da unesu preko onlajn aplikacije koja im je dostupna 24 časa.
  • Preko sistema mogu da podnesu zahtev za odustvo ili da prijave rad na terenu.

Kako funkcioniše registracija preko terminala?

Program za registraciju vremena radi preko ekrana osetljivog na dodir, čitača i elektronskih kartica. Pogodan je za sredine u kojima je radi veći broj zaposlenih. U vezi sa programom, ERP sistem vam omogućava da pripremite sate za plate prvog dana u mesecu, a procedura se završava za manje od 1 minuta.