Fiskalizacija

Zakon o fiskalizaciji ukida Zakon o fiskalnim kasama 01.05.2022.

Posle 18 godina jednog načina rada - ova promena donosi bojazan kako će maloprodaja da se prilagodi. Nadamo se da ćemo kroz različite materijale dostupne na ovoj stranici doprineti svima koji nas posete da se makar neke nedoumice razreše. 

Zakon o fiskalizaciji doneo je mnogo nedoumica. Iako objašnjenja koja prate ovaj Zakon jesu detaljna, ipak kad dođe do primene Zakona u praksi - deluje da na najosnovnija pitanja obveznici ne znaju odgovore. U nastavku pogledajte neka pitanja koja su u praksi postavljana i odgovore koje smo našli. Za više informacija o fiskalizaciji, pročitajte naš novi priručnik: „Vodič kroz fiskalizaciju“.

Osnovni pojmovi fiskalizacije sa kojima se srećemo su:

EFU – elektronski fiskalni uređaj koji se sastoji iz:

1.     ESIR – elektronskog sistema za izdavanje računa

2.     BE – bezbednosnog elementa, koji može biti:

  •      digitalna datoteka
  •      pametna kartica

3.     PFR – procesor fiskalnih računa, koji može biti:

  •        LPFR – lokalni procesor fiskalnih računa
  •        VPFR – virtualni procesor fiskalnih računa

SUF – sistem za upravljanje fiskalnizacijom

Šta je to EFU?

Elektronski fiskalni uređaj je hardversko ili softversko rešenje koje koriste obveznici novog Zakona o fiskalizaciji za izdavanje fiskalnog računa. Na osnovu svoje delatnosti, broja izdatih računa i drugih karakteristika poslovanja, obveznik fiskalizacije će birati želi li softversko rešenje ili hardversko, odnosno da li će instalirati „uređaj“ na svoj računar, tablet ili će kupiti aparat.

Najčešća pitanja i odgovori:

Šta je to ESIR?

To je hardverski ili softverski element u koji unosimo podatke o prometu, iz njega se izdaje fiskalni račun i mora biti odobren od strane PU.

 

Šta je to LPFR?

To je hardverski ili softverski element koji razmenjuje podatke između ESIR-a i BE sa Poreskom upravom. On analizira podatke o prometu, dormatira podatke, stvara elektronski potpis, čuva podatke o prometu (kad nema interneta)

 

Šta je BE?

To je hardverski ili softverski element koji u sebi sadrži elektronski sertifikat dobijen na osnovu specifičnih podataka obveznika, poslovnog prostora i ovaj element koristi LPFR ili VPFR za potpisivanje računa i PU za očuvanje integriteta podataka.

 

Šta je SUF?

To je aplikacija Poreske uprave sa kojom komunicira naš EFU. Preuzima sve podatke tokom prodaje, fiskalizuje ih i šalje nazad u EFU. Samo ovlašćeni korisnici imaju pregled podataka u SUF-u

 

Šta je to fiskalizacija?

To je nov način evidentiranja prometa fiskalizacijom računa u momentu prometa dobara i usluga i primljenih avansa na malo. Fiskalizacija je definisana kroz Zakon o fiskalizaciji.

 

Da li će postojati obaveza čuvanja starih kasa?

Neće. Stare kase, ako se ne mogu nadograditi i tako dalje koristiti, mogu se odbaciti. Odgovorno i na propisan način.

 

Da li treba kase prvo da defiskalizujemo?

Ne, predviđena je automatska defiskalizacija onog trenutka kada novi fiskalni uređaj povežemo sa Poreskom upravom.

 

Da li imamo obavezu čuvanja postojećih kontrolnih traka i dnevnih izveštaja?

Da. Čuvaju se po odredbama Zakona o fiskalnim kasama.

 

Koju novinu nam nosi Zakon o fiskalizaciji kada je reč o aparatima?

Ranije su korištene fiskalne kase, sada se koriste fiskalni uređaji.

 

Koja je razlika između fiskalnog isečka i fiskalnog računa?

Razlika je u količini podataka između isečka i računa. Fiskalni račun nosi u sebi veću količinu podataka.

 

Koja je razlika između fiskalne kase i fiskalnog uređaja?

Fiskalne kase su bile štampači, dok su fiskalni uređaji sofisticirani aparati putem kojih prodajno mesto ima stalnu vezu u realnom vremenu sa Poreskom upravom.

 

Za koga je fiskalizacija obavezna?

Za sve koji rade sa fizičkim licima a da im se je šifra delatnosti nalazi na spisku u okviru e-priručnika OVDE

 

Koje dodatne podatke ima fiskalni račun u odnosu na f.isečak? 1deo

1. podatak o vrsti račun

2. podatak o tipu transakcije

3. PIB korisnika isporučenih dobara i usluga (za pravna lica)

Koje dodatne podatke ima fiskalni račun u odnosu na f.isečak? 2deo


4. u delu gde je ukupna vrednost prometa ima napomenu ako je u pitanju avans

5. ima jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti i tipu transakcije

Koje dodatne podatke ima fiskalni račun u odnosu na f.isečak? 3deo

6. ima QR kod

7. može da sadrži i poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno relevantnog dokumenta ukoliko postoji potreba