iCenter značajno snižava troškove poslovanja

ERP informacioni sistem iCenter se prilagođava procesima rada vašeg preduzeća i uz pomoć mnogih automatizama unapređuje vaše poslovanje i značajno snižava troškove poslovanja. Na taj način obezdeđujete sebi dugoročne uštede i značajnu prednost u odnosu na konkurenciju.
Zakažite sastanak


Izaberite vašu delatnost!

Informacioni sistem  iCenter se prilagođava poslovnoj logici vaše delatnosti, oslobađa vas rutinskih zadataka da biste mogli da se posvetite onim zadacima koji donose prihode vašem preduzeću.

Trgovina

ERP iCenter otkriva finansijske rezerve u trgovini


Informacioni sistem iCenter Vam pomaže da otkrijete finansijske rezerve  od naručivanja do prodaje, obezbeđuje optimalne zalihe robe (bez viškova i manjkova), predlaže Vam postupke da biste ostvarili veću razliku u ceni i predvideli uspeh prodajnih akcija.

Kako da poboljšate radne procese i povećate produktivnost zaposlenih?
U trgovini je od suštinskog značaja da zaposleni rade u jedinstvenom i sigurnom radnom okruženju u kom imaju aktuelne informacije na raspolaganju 
.

Informacioni sistem iCenter povećava produktivnost zaposlenih tako što efikasnije obavljaju svakodnevne aktivnosti. Zbog pojednostavljenog i jednokratnog unosa podataka smanjuje se cena radnih procesa, a rukovodstvo dobija veću preglednost nad poslovanjem.

Informacioni sistem iCenter automatski optimizira sve segmente poslovanja, od naručivanja artikala do izlaganja na prodajnim policama. Pored toga informacioni sistem iCenter vam omogućava da u veleprodaji pratite optimalne dobavljače i najuspešnije prodavce.

Kako planirati »pravu zalihu« robe?
Zbog neodgovarajućeg planiranja veliki broj trgovačkih preduzeća ima problema sa nedostatkom ili sa prevelikim zalihama robe, koja bi se inače mogla poručivati po potrebi.

Velika prednost informacionog sistema iCenter je, da predvidi i automatski uravnoteži narudžbine ka dobavljačima sa potrebama kupaca. Tako u svakom momentu imate pravu količinu zaliha. Informacioni sistem iCenter vam omogućava, da u svoje prodavnice pravovremeno plasirate optimalne količine najprodavanijih i najprofitabilnijih artikala.
Poslovođe imaju na raspolaganju informacije:
 • za povećavanje uspešnosti poslovnica i odlučivanju o satu početka njihovog radnog vremena,
 • o broju zaposlenih, koji su na raspolaganju i
 • o prodajnom asortimanu.

Da li možete da predvidite poslovni uspeh?

Odgovor je »Da, možete«. Inteligentni sistemi u informacionom sistemu iCenter vam omogućavaju da unapred simulirate maloprodajne cene i odredite svoju razliku u ceni pre distribucije robe u prodavnice.

Isto tako, možete simulirati prodajne akcije i predvideti njihov uspeh. Rukovodstvo može jednostavno upravljati svojim odnosima sa dobavljačima jer imaju celu cenovnu politiku popusta pod kontrolom
 .
 
Dodatne prednosti SAOP iCentra za trgovačka preduzeća
 • Praćenje sistema lojalnosti (kontrola odnosa sa strankama, kartice poverenja, poklon vaučeri...)
 • Razrađen sistem boniteta i popusta
 • Sistem obračuna prodajnih provizija
 • Mogućnost korišćenja bar kodova i ručnih čitača (prijem robe, izdavanje, inventar, gotovinska prodaja)
 • Upotreba sistema ograničenja i blokada za kontrolu naplaćivanja od kupaca
 • Potpunu podršku POS radnom mestu (STAR, EPSON, POSIFLEX… )
 • Automatska izmena podataka (narudžbine, potvrde narudžbina i otpremnica, računi) preko sistema RIP i EDI (kao u Mercator-u, Tuš-u, Spar-u, Merkur-u…)
 • Upotreba poklon bonova (ličnih ili u sklopu većih sistema)
 • Mogućnost povezivanja sa dodatnim rešenjima, kao što su mobilna prodaja na terenu, servisna delatnost, skladišni sistem, internet prodaja…
 • Integracija s internet trgovinama

Naše reference:

                                           

                                           


eRačuni

WebShop

ERP prestavlja  skraćenicu od engleskog izraza Enterprise Resource Planning. Najjednostavnije rečeno, ERP je poslovno-informacioni sistem koji skladišti sve informacije u jedinstvenoj bazi podataka i omogućava planiranje resursa jedne kompanije.

Informacioni sistem iCenter se nizom prilagođenih programskih rešenja prilagođava poslovnim procesima Vašeg preduzeća. Pomoću automatskih analiza, koje napravi na vašim poslovnim procesima, brzo obezbeđuje kvalitetne informacije rukovodstvu za donošenje ispravnih odluka i time omogućava smanjenje troškova poslovanja.

Najnoviji trend tržišta diktira veći učešće internet poslovanja. Prateći te trendove integrisali smo Saop ERP sa partnerskom web-shop aplikacijom. Preciznije, urađena je integracija iCenter-a sa glavnim proizvodom firme DDBusiness, DDBShop.

DDBusiness je firma koja se  bavi izradom web aplikacija, mobilnih aplikacija i web prodavnica za fizička B2C i pravna lica B2B. Dodatno naglašavamo da je DDBShop prilagođen korisnicima koji samostalno preko CMS-a (program  u pozadini) mogu da menjaju web sadržaj i vrše neophodne radnje vezane za upotrebu prodavnice, bez obzira da li je B2C ili B2B.


Šta je integrisano?

 • Šifarnik komitenata, adresnice
 • Artikli - idu na web, filteri artikala, grupa, odeljak, klasifikacija, težina, zapremina
 • Cenovnici, komercijalni uslovi
 • Zaliha - zaliha po otpremama, predviđanje zaliha na osnovu narudžbi
 • Slanje narudžbina u knjige otprema ili predračun


Ključne prednosti integracije:

 • Podaci iz web prodavnice se prenose automatski u iCenter
 • Prikaz stanja zaliha u realnom vremenu
 • Web prodavnica je prilagođena za prikaz i upotrebu na svim  uređajima
 • Jednostavno, a napredno praćenje i promene statusa  narudžbina B2C i B2B
 • Upravljanje proizvodima, SEO, opis, google kategorija, mogućnost povezivanja proizvoda u slični, isti ili vezani proizvodi…
 • Integracija sa kurirskim službama AKS i BEX
 • Integracija sa sistemima plaćanja Banka Intesa, 2Checkout, PayPal
 • Integracija sa društvenim mrežama Facebook i Instagram
 • Integracija sa Google analitikom
 • Integracija sa programom za slanje mail reklamnih kampanja


Pozovite nas za više informacija  021 210 10 51

eRačuni

Šta je sistem elektronskih faktura (SEF)?

Sistem elektronskih faktura (SEF) uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, a on predstavlja bazu podataka u kojoj se registruju elektronske fakture i preko kojeg se od strane poverilaca dostavljaju dužnicima elektronske fakture. Pristup ovom sistemu imaju i poverioci i dužnici. Pročitajte više u e-priručniku


Šta predstavlja elektronska faktura?

Elektronska faktura je u smislu ovog Zakona o elektronskom fakturisanju, privremena i okončana situacija, ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu kojim se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, sastavljena kao elektronski zapis, koja treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica ovlašćenog za izdavanje te fakture, odnosno u skladu sa Zakonom.

 

Najčešća pitanja i odgovori:

izvor: www.efaktura.gov.rs

 

Da li ću moći da šaljem e-fakture iz ERP sistema iCenter?

Ako koristim iCenter, da li mi treba posrednik?

Od kada je obavezno slanje i primanje e-faktura?

Slanje e-faktura direktno iz programa na državni portal Sistem za elektronske fakture (SEF) će biti moguće iz ERP sistema iCenter.

 

Za najosnovnije stvari Vam ne treba. Za neke dodatne opcije postoje Informacioni posrednici. Sa firmom E-račun, mi već imamo saradnju i uveliko integrisano rešenje kroz program.

Za Korisnike javnih sredstava i sve koji sa njima posluju obavezno od 01.01.2022. godine.

 

 

 

Kako da isprobam

 e-fakture?

Da li moramo ponovo kreirati nalog na eID-u iako već imamo nalog na eUpravi?

Kako se prijavljujemo

na eID?

Trenutno je moguće ručno probati demo verziju e-faktura na sajtu Poreske https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login

Ne morate. Nalog na eUpravi se odnosi i na eID.
Sistem elektronskih faktura zahteva dvofaktorsku autentifikaciju ili autentifikaciju kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, za visok nivo pouzdanosti prijave (opširnije na adresi: https://eid.gov.rs).

Prilikom pokušaja prijave pojavljuje se obaveštenje da nisam ovlašćeno lice korisnika. Šta tad? 

Zakonski zastupnik sam u više kompanija, da li je to moguće? 

Kako da se na sistemu elektronskih faktura prijavim za više kompanija? 

Registrovanje za pristup Sistemu elektronskih faktura isključivo vrši zakonski zastupnik subjekta prometa, on mora da Vam dodeli ulogu na portalu. Pisano ovlašćenje nije potrebno. 

Prilikom registracije na sistem elektronskih faktura dozvoljava se unos više kompanija u kojima je određeno fizičko lice zakonski zastupnik.

Na kontrolnoj tabli sistema za elektronsko fakturisanje, u gornjem desnom uglu, klikom na naziv kompanije korisniku se otvara prozor sa opcijom „dodaj novu kompaniju“.

Kako da izbrišem korisnika

 iz SEF? 

Da li administrator može da bude neko ko nije zakonski zastupnik? 

Šta rade strane kompanije koje posluju sa kompanijama u Republici Srbiji? 

Brisanje dodatih korisnika na sistemu za elektronsko fakturisanje nije predviđeno, ali predviđena je promena statusa korisnika u „neaktivan“. Dakle, promenom statusa određenog korisnika iz „aktivan“ u „neaktivan“ njegov nalog je deaktiviran. 

Zakonski zastupnik kroz sistem može da dodeli ulogu „administratora” drugom korisniku koji ne mora da bude zakonski zastupnik. 

Strane kompanije koje posluju sa kompanijama u Republici Srbiji preko e-fakturisanja moraju da poseduju elektronsku identifikaciju (eID).

 

Kako da zakonski zastupnik koji je strani državljanin izvrši registraciju i prijavu na sistem elektronskih faktura? 

Da li je podržano masovno unošenje i slanje faktura u XML formatu? 

Da li će portal Centralnog registra faktura i dalje biti u upotrebi? 

Da bi korisnik pristupio sistemu elektronskih faktura potrebno je da poseduje elektronsku identifikaciju (eID). Tek nakon toga, korisnik se može prijaviti na sistem elektronskih faktura.

Ukoliko u SEF pristupate neposredno, nije podržano masovno unošenje i slanje faktura u XML formatu. To je moguće putem softvera. ERP sistem iCenter će korisnicima omogućiti ovu opciju. 

SEF automatski vrši upis faktura čiji je primalac subjekt javnog sektora u Centralni registar faktura. Centralnom registru faktura više se neće pristupati neposredno. 

 

Da li je obavezno da imamo informacionog posrednika za slanje i prijem elektronskih faktura? 

Da li postoji spisak informacionih posrednika? 

Kada stupa na snagu obaveza privatnog sektora da koristi sistem elektronskih faktura? 

Informacioni posrednik nije zakonski obavezan, a sistem elektronskih faktura omogućava neposredan pristup sistemu bez naknade za krajnje korisnike.

Registar informacionih posrednika, koji, u skladu sa Pravilnikom o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika vodi Centralni informacioni posrednik, ne sadrži nijedan podatak, te stoga nije ni objavljen. U skladu sa Pravilnikom, navedeni registar je javna dostupna evidencija, i kada bude sadržao podatke, oni će biti javno dostupni na internet stranici Ministarstva finansija

Zakon o elektronskom fakturisanju predviđa fazno uvođenje obaveze izdavanja i primanja elektronskih faktura. Najpre, 1. januara 2022. godine, nastupa obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora. Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog i privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine. Na kraju, obaveze izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupaju od 1. januara 2023. godine.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskalizacija

Zakon o fiskalizaciji ukida Zakon o fiskalnim kasama 01.05.2022.

Posle 18 godina jednog načina rada - ova promena donosi bojazan kako će maloprodaja da se prilagodi. Nadamo se da ćemo kroz različite materijale dostupne na ovoj stranici doprineti svima koji nas posete da se makar neke nedoumice razreše. 

Zakon o fiskalizaciji doneo je mnogo nedoumica. Iako objašnjenja koja prate ovaj Zakon jesu detaljna, ipak kad dođe do primene Zakona u praksi - deluje da na najosnovnija pitanja obveznici ne znaju odgovore. U nastavku pogledajte neka pitanja koja su u praksi postavljana i odgovore koje smo našli. Za više informacija o fiskalizaciji, pročitajte naš novi priručnik: „Vodič kroz fiskalizaciju“.

Osnovni pojmovi fiskalizacije sa kojima se srećemo su:

EFU – elektronski fiskalni uređaj koji se sastoji iz:

1.     ESIR – elektronskog sistema za izdavanje računa

2.     BE – bezbednosnog elementa, koji može biti:

 •      digitalna datoteka
 •      pametna kartica

3.     PFR – procesor fiskalnih računa, koji može biti:

 •        LPFR – lokalni procesor fiskalnih računa
 •        VPFR – virtualni procesor fiskalnih računa

SUF – sistem za upravljanje fiskalnizacijom

Šta je to EFU?

Elektronski fiskalni uređaj je hardversko ili softversko rešenje koje koriste obveznici novog Zakona o fiskalizaciji za izdavanje fiskalnog računa. Na osnovu svoje delatnosti, broja izdatih računa i drugih karakteristika poslovanja, obveznik fiskalizacije će birati želi li softversko rešenje ili hardversko, odnosno da li će instalirati „uređaj“ na svoj računar, tablet ili će kupiti aparat.

Najčešća pitanja i odgovori:

Šta je to ESIR?

To je hardverski ili softverski element u koji unosimo podatke o prometu, iz njega se izdaje fiskalni račun i mora biti odobren od strane PU.

 

Šta je to LPFR?

To je hardverski ili softverski element koji razmenjuje podatke između ESIR-a i BE sa Poreskom upravom. On analizira podatke o prometu, dormatira podatke, stvara elektronski potpis, čuva podatke o prometu (kad nema interneta)

 

Šta je BE?

To je hardverski ili softverski element koji u sebi sadrži elektronski sertifikat dobijen na osnovu specifičnih podataka obveznika, poslovnog prostora i ovaj element koristi LPFR ili VPFR za potpisivanje računa i PU za očuvanje integriteta podataka.

 

Šta je SUF?

To je aplikacija Poreske uprave sa kojom komunicira naš EFU. Preuzima sve podatke tokom prodaje, fiskalizuje ih i šalje nazad u EFU. Samo ovlašćeni korisnici imaju pregled podataka u SUF-u

 

Šta je to fiskalizacija?

To je nov način evidentiranja prometa fiskalizacijom računa u momentu prometa dobara i usluga i primljenih avansa na malo. Fiskalizacija je definisana kroz Zakon o fiskalizaciji.

 

Da li će postojati obaveza čuvanja starih kasa?

Neće. Stare kase, ako se ne mogu nadograditi i tako dalje koristiti, mogu se odbaciti. Odgovorno i na propisan način.

 

Da li treba kase prvo da defiskalizujemo?

Ne, predviđena je automatska defiskalizacija onog trenutka kada novi fiskalni uređaj povežemo sa Poreskom upravom.

 

Da li imamo obavezu čuvanja postojećih kontrolnih traka i dnevnih izveštaja?

Da. Čuvaju se po odredbama Zakona o fiskalnim kasama.

 

Koju novinu nam nosi Zakon o fiskalizaciji kada je reč o aparatima?

Ranije su korištene fiskalne kase, sada se koriste fiskalni uređaji.

 

Koja je razlika između fiskalnog isečka i fiskalnog računa?

Razlika je u količini podataka između isečka i računa. Fiskalni račun nosi u sebi veću količinu podataka.

 

Koja je razlika između fiskalne kase i fiskalnog uređaja?

Fiskalne kase su bile štampači, dok su fiskalni uređaji sofisticirani aparati putem kojih prodajno mesto ima stalnu vezu u realnom vremenu sa Poreskom upravom.

 

Za koga je fiskalizacija obavezna?

Za sve koji rade sa fizičkim licima a da im se je šifra delatnosti nalazi na spisku u okviru e-priručnika OVDE

 

Koje dodatne podatke ima fiskalni račun u odnosu na f.isečak? 1deo

1. podatak o vrsti račun

2. podatak o tipu transakcije

3. PIB korisnika isporučenih dobara i usluga (za pravna lica)

Koje dodatne podatke ima fiskalni račun u odnosu na f.isečak? 2deo


4. u delu gde je ukupna vrednost prometa ima napomenu ako je u pitanju avans

5. ima jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti i tipu transakcije

Koje dodatne podatke ima fiskalni račun u odnosu na f.isečak? 3deo

6. ima QR kod

7. može da sadrži i poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno relevantnog dokumenta ukoliko postoji potreba

Proizvodnja

Informacioni sistem iCenter se temelji na dugogodišnjem iskustvu i dobroj praksi poslovanja preduzeća koja u potrazi za finansijskim rezervama sve češće postavljaju tri najbitnija pitanja za vođenje poslovanja:
 • Kako poboljšati proces od nabavke do proizvodnje i prodaje sa postojećim ili smanjenim brojem zaposlenih  u odeljenjima nabavke, planiranja i kontroli proizvodnje?
 • Kako planirati zalihe materijala i proizvoda bez nepotrebnog gomilanja sredstava na zalihama, da ne bi došli u situaciju da ponestane materijala?
 • Kako pratiti likvidnost preduzeća i kako uspešno upravljati dugovanjima klijenata?
 
Vođenje proizvodnje se može podeliti u više faza. Informacioni sistem iCenter omogućava povezivanje tih faza kao što su praćenje prometa artikala, koordinacija sa kooperantima i planiranje rada zaposlenih.Poboljšajte svakodnevne procese

Informacioni sistem iCenter pruža korisnicima jedino radno okruženje u kojem su Vam dostupne tekuće informacije iz poslovnih procesa. Uz njihovu pomoć se svakodnevne aktivnosti izvode mnogo efikasnije i radni postupci su produktivniji zbog pojednostavljenog i jednokratnog unosa podataka.

Svi korisnici istovremeno pristupaju istim informacijama koje su prilagođene potrebama njihovog rada. Ovo povećava produktivnost i snižava troškove poslovnih procesa.

Balansirajte zalihe,
zbog neadekvatnog planiranja većina proizvodnih preduzeća ima probleme sa ispunjavanjem rokova isporuke ili sa prevelikim vezivanjem kapitala za zalihe materijala ili gotovih proizvoda, koji bi se inače mogli naručivati po potrebi.

Velika prednost SAOP informacionog sistema iCenter je da uravnotežava narudžbine dobavljačima i narudžbine za proizvodnju sa potrebama i narudžbinama kupaca. Na ovaj način Vam obezbeđuje da u svakom trenutnu imate tačne zalihe materijala, poluproizvoda i proizvoda.

Upravljajte finansijskim tokovima


Za donošenje odgovornih odluka menadžment zahteva verodostojne informacije o poslovanju. Informacioni sistem  iCenter vam na jednom mestu daje informacije o:
 • 15 najvećih potraživanja ili obaveza
 • Stanju na tekućem računu
 • Prihodima od prodaje
 • Likvidnosti i rentabilnosti u odnosu na poslovanje proteklih godina...
71% preduzeća ima problema sa likvidnošću zbog lošeg nadzora nad dužnicima. Pored toga što dobijate informacije o dužnicima, pomoću informacionog sistema iCenter možete uspešno da pratite postupak naplate dugovanja:
 • Sistem vas obaveštava o dospećima računa
 • Putem e-maila primate spisak dužnika
 • Pozovete stranku ili im iz programa pošaljete obaveštenje (SMS ili e-mail)
 • Program Vas obaveštava da li je stranka već platila.

Povećajte prihod i zadovoljstvo kupaca


Proizvodnu delatnost možete da potpomognete i sa informacionim sistemom iCenter za evidenciju održavanja. Tako možete povećati rentabilnost mašina i postrojenja, smanjiti otpatke, skratiti prekide proizvodnje i na taj način dodatno smanjiti troškove proizvodnje. Takođe možete da ponudite kvalitetne postprodajne usluge na području reklamacija, garancijskog i postgarancijskog održavanja i popravki.

Funkcionalnosti programa za Proizvodnju:
 • Materijalno skladišno poslovanje
 • Narudžbine dobavljačima i kupaca
 • Fakturisanje                  
 • Višefazna proizvodnja
 • Planiranje potreba materijala (MRP)  
 • Radni naloziNaše reference:

                              


Poljoprivreda

Stručni tim kompanije Saop doo je sa svojim partnerima, a  na osnovu iskustava naših korisnika, u sklopu svog ERP informacionog sistema iCenter, intenzivno radio na razvijanju kompletnog rešenja za poljoprivredna preduzeća. Cilj nam je bio da  našim korisnicima omogućimo, kako mi volimo da kažemo, sve „od vage do završnog računa“. Tu spadaju sve potrebne funkcionalnosti za vođenje kompletnog poslovanja ( npr. ugovor sa valutnom klauzulom, otprema i evidencija izdatog repromaterijala kooperantu, odvaga, prijem sa štampom vagarske odvage i otprema poljoprivrednih proizvoda i svođenje na SRPS standard, skladištenje, sušenje, čuvanje, otkup i štampa otkupnog lista-priznanice na otkupnom mestu, automatski prenos na osnovnu otkupnog lista u robni prijem naše robe, automatski prenos faktura u fakturisanje za uslugu sušenja / manipulacije i čuvanje. Pregled kartice kooperanta / dobavljača, pregled zalihe po dobavljačima, predlaganje akontne cene za dobavljače koji nemaju ugovore o zajedničkoj proizvodnji,  trgovina na veliko i malo, proizvodnja, servis, kompletne finansije, obračun zarada i kadrovska evidencija, druga lična primanja, osnovna sredstva, veliki izbor izveštaja…)

 Sve u jednom sistemu i maksimalno automatizovano!

 Pogledajte kratak video našeg rešenja: Zakažite prezentaciju našeg rešenja za Poljoprivredu!

Kontaktiraće Vas nakon toga naši konsultanti da ukoliko budete želeli organizujemo sastanak, da se upoznamo i saznamo za sve probleme sa kojima se suočavate u vođenju Vašeg poslovanja. Rado ćemo Vam dati predlog kako da kao partneri, kroz rad u našem iCenter-u što više tih problema prevaziđete.

Naše reference:

                                  

Servisna delatnost

Informacioni sistem za konkurentnu servisnu delatnost


Informacioni sistem za konkurentnu servisnu delatnost

Informacioni sistem iCenter servisna delatnost je namenjena preduzećima kod kojih je primarna ili dodatna delatnost servisiranje uređaja, prodajne aktivnosti ili održavanja artikala.

Modul Servisna delatnost je namenjena vođenju servisnih naloga za popravku prodatih uređaja (mobilni telefoni, frižideri, automobili...), odnosno za servisiranje uređaja Vaših stranaka.

Pratite i pravilno upravljajte servisiranjem uređaja

Informacioni sistem iCenter Vam garantuje potpun pregled nad istorijom popravki u garantnom i postgarantnom roku, nad troškovima servisa i upotrebom rezervnih delova ili materijala.

Na osnovu toga, zaposleni zajedno sa rukovodiocima servisa preko sistema beleže radne naloge i porudžbine za iskorišćen materijal i rukovodstvo uvek ima na raspolaganju tačne podatke za celokupo praćenje rada na održavanju i servisiranju, sa praćenjem iskorišćenih materijala, potrošenih sati i drugih troškova.

Steknite bolju celokupnu sliku nad poslovanjem tako što ćete brže doći do informacija:

 • Šta se sa uređajima dogodilo i koliko ih je zamenjeno u garantnom roku?
 • Koliko časova su bili na servisiranju?
 • Šta je popravljano i koliki su bili troškovi?


Planirajte rad zaposlenih i rentabilnost alata

Sistem omogućava planiranje ljudskih i tehničkih resursa kao i obaveštavanje stranaka o procesu popravke putem e-maila ili SMS-a radi optimizacije troškova poslovanja.

Serviseri dobijaju mogućnost troškovne analize uređaja, čime izračunavaju rentabilnost pojedinih uređaja i ocenjuju vrednost njihovog eventualnog uklanjanja. Na ovaj način lakše se odlučuju da li je bolje stalno izvođenje servisa ili pravljenje novog uređaja.

Veoma jednostavno možete da planirate rad zaposlenih u zavisnosti od njihovih obaveza, jer vam informacioni sistem predlaže najoptimalnije i najjeftinije rešenje.

Glavne prednosti informacionog sistema iCenter za servisno preduzeće:

 • Jednostavna priprema servisnih naloga i vođenje evidencije servisiranih uređaja kao i garancija za pojedine uređaje ( za aparate koji nisu više u garanciji, automatski se obračunava njihovo servisiranje)
 • Poslati servisni nalozi, otpremnice i računi se automatski čuvaju, dokumenti se mogu i štampati
 • Brzo izdavanje računa i otpremnica za iskorišćeni materijal

Funkcionalnosti za servisnu delatnost

 • Specijalizovano rešenje Servisna delatnost
 • Materijalno skladišno poslovanje
 • Narudžbine dobavljačima i kupaca
 • Fakturisanje

Naše reference:

                                                                 

Obračun zarada i kadrovska evidencija

Informacioni sistem iCenter Vam omogućava pregledan obračun plata, regresa, materijalnih troškova i drugih lični primanja. U sam poslovni program za Obračun zarada su već ugrađene funkcionalnosti koje vam omogućavaju brzu izradu obračuna, povezivanje sa registracijom radnog vremena i uvoz obračunskih podataka iz drugih aplikacija i izvoda.

Korišćenjem ERP informacionog sistema iCenter za obračun plata možete zaboraviti na brigu o praćenju zakonodavstva jer tim iskusnih stručnjaka svakodnevno prati promene i pravovremeno ih implementira u informacioni sistem.


Najkompletnija kadrovska evidencija je važan deo informacionog sistema iCenter, koja može umesto vas da prati i priprema izveštaje o godišnjim odmorima, ugovore o radu, zdravstvene preglede radnika i mnogo drugih podataka koji su u skladu sa zakonom a nepotrebno vas opterećuju.

Modul Kadrovska evidencija vodi celokupnu istoriju zaposlenog (promene zarade, promene radnog mesta…), putem e-maila Vas upozorava o važnim aktivnostima kao što su zdravstveni pregledi zaposlenih, stručni ispiti. Moguće je i automatsko slanje isplatnih listića zaposlenima na njihove e-mail adrese.


Naše reference:

                        

mojINFO

Aplikacija mojINFO predstavlja web aplikaciju za registraciju radnog vremena zaposlenih. Prilikom dolaska/odlaska sa radnog mesta, svaki zaposleni može da evidentira svoje prisustvo tako što će prisloniti karticu na terminal i tako evidentirati svoje prisustvo u program Registracije vremena ili rad od kuće preko aplikacije mojINFO. Na taj način omogućava računovođi da obračuna plate prvog dana u mesecu. Zaposleni se mogu prijaviti za odsustvo preko terminala, a menadžer može da odobri ili odbije odsustvo i o tome obavesti zaposlenog putem e-mail poruke.


Pogodnosti za osobu koja radi obračun plate

 • Vreme registracije prisustva zaposlenih je smanjeno sa nekoliko sati na nekoliko klikova. Dakle, svi podaci za prethodni mesec su dostupni prvog dana u mesecu.
 • U zavisnosti od vašeg sistema rada, sistem omogućava evidenciju različitih vrsta rada (popodnevni ili noćni rad, rad vikendom i praznicima...), naknade za topli obrok i putne troškove. Ovo eliminiše ponovni unos podataka.
 • mojINFO vodi evidenciju manjka i prekovremenih sati rada.

Prednosti za menadžere

 • Svaki menadžer ima pristup uvidu u sate koje je zaposleni zabeležio putem klasičnog ili onlajn rešenja. Na kraju meseca potvrđuje sate svojih podređenih i tako omogućava prenos evidentiranih  sati u sistem za obračun zarada, a potom na platni spisak.
 • Rukovodilac dobija obaveštenje putem elektronske pošte da je njegov podređeni prijavio odsustvo. U sistemu se odsustvo potvrđuje ili odbija. Zaposleni može odmah da vidi potvrdu ili odbijanje zahteva za odsustvo na terminalu.

Beneficije za zaposlene

 • Zaposleni beleže svoje dolaske preko terminala sa uvidom u njihov „satni saldo“ po pojedinim danima. Na taj način zaposleni imaju uvid u svoje odrađene sate i mogu prijaviti eventualne greške osobi koja organizuje sate.
 • Kada nisu fizički prisutni u preduzeću, evidenciju radnih sati mogu da unesu preko onlajn aplikacije koja im je dostupna 24 časa.
 • Preko sistema mogu da podnesu zahtev za odustvo ili da prijave rad na terenu.

Kako funkcioniše registracija preko terminala?

Program za registraciju vremena radi preko ekrana osetljivog na dodir, čitača i elektronskih kartica. Pogodan je za sredine u kojima je radi veći broj zaposlenih. U vezi sa programom, ERP sistem vam omogućava da pripremite sate za plate prvog dana u mesecu, a procedura se završava za manje od 1 minuta.

 

Uslužna delatnost

Kompanije koje se bave uslužnom delatnošću se uglavnom bave pitanjima kako da pravilno procene svoje usluge kako bi ostvarili zaradu, kako da ubrzaju proces knjiženja, rukovanje računima i drugim dokumentima, kako da rade uz niže troškove i kako da dobiju kvalitetne informacije za odlučivanje na nivou rukovodstva.

Odgovor na ova pitanja daje ERP informacioni sistem iCenter.


Kako pravilno proceniti svoje usluge i ostvariti profit?
Ako želite da Vaše usluge budu profitabilne, morate ih troškovno proceniti kako bi ispunili Vaša očekivanja i premašila zahteve kupaca.

Pametni sistemi u iCentru Vam omogućavaju da simulirate cene svojih usluga i odredite razliku u cenama. Možete simulirati posebne ponude i predvideti njihov uspeh.

Kako poboljšati poslovne procese kako bi poslovali po nižim troškovima?
Procesi usmereni na upravljanje u pozadiniVašeg poslovanjamogu biti izvor dodatnih finansijskih rezervi. Sistem iCenter se prilagođavaprocesima u Vašoj kompaniji i pruža Vam jednostavnu administraciju, sveobuhvatno nadgledanje usluga, radno vreme, korišćenje materijala i druge troškove.

Većina poslovno knjigovodstvenih procesa se obavlja automatski, osim toga iCenter smanjuje mogućnost greške na računima vezanim za usluge rentiranja jer postoji opcija automatskog naplaćivanja paušala i dodatnih usluga.

Kako pribaviti kvalitetne informacije za odlučivanje na nivou rukovodstva?
Sistem Vas obaveštava koji kupac Vam donosi prihod i gde nastaju gubici preko jednostavnih izveštaja:

 • pregled potraživanja i obaveza
 • prihod od prodaje
 • pregled troškova po mestima troška
 • pregled spešnosti poslovanja u odnosu na prethodna razdoblja
 • pregled zaliha

Naše reference:

                            
eRegistrator

eRegistrator je dokumentacioni sistem za upravljanje poslovnom dokumentacijom i on prati životni ciklus svakog dokumenta. Svaki dokument se unosi u sistem tako da se dalja razmena i upravljanje obavlja elektronskim putem. Cilj eRegistrator sistema je znatno smanjenje troškova kroz brzu obradu dokumenata i povećanje efikasnosti poslovanja.
Primena eRegistratora ne zavisi od veličine nekog preduzeća ili organizacije, već od složenosti poslovnih procesa i količine papirne dokumentacije kojom preduzeće svakodnevno upravlja. Dokumentacioni sistem eRegistrator Vam snižava troškove kopiranja, skeniranja, arhiviranja, prenosa i pretraživanja dokumenta. Ako se u preduzeće uvede moderan sistem za upravljanje dokumentima, vreme obrade se može smanjiti i do 70%. Elektronsko arhiviranje i upravljanje dokumentima je složen proces čijom primenom korisnici, između ostalog, postižu veću efikasnost poslovanja i uštede u radu.

Glavne pogodnosti su:
- centralizacija podataka i dokumenata,
- lokalni i udaljeni pristup,
- brza i efikasna pretraga dokumenata,
- povezivanje eksternih korisnika sa eRegistratorom,
- visoka bezbednost kroz sigurnosni sistem pristupa.


Na šta treba da obratite pažnju prilikom
odabira dokumentacionog sistema? 


OLAP

 OLAP je kartica za OnLine Analytical Processing (internet analitička obrada). To je softver ili proces ugrađen u softver koji nam omogućava da u kratkom vremenskom roku analiziramo veliki broj podataka. Osnovno obeležje OLAP-a je njegova multidimenzionalnost. Takva struktura naziva se OLAP kocka.

Kocka pruža brz i pouzdan uvid u podatke iz različitih uglova. OLAP tehnologija obrađuje veliku količinu podataka i u bilo kojem trenutku priprema analize poslovnih procesa za korisnike, koji su ključni izvor strateških informacija u procesu donošenja odluka. U poslovnom svetu proračunske tablice sa velikom analitičkom snagom vrlo su važne za pripremu izveštaja za menadžere. Međutim, može se potrošiti puno vremena na njihovu pripremu, jer odgovorna osoba u preduzeću treba prikupiti potrebne podatke i prikladno ih urediti i analizirati. Ovako pripremljene proračunske tablice mogu biti delimično beskorisne za korisnike, jer je teško pronaći određene podatke koji su im potrebni.
OLAP rešava sve ove probleme nudeći logički, hijerarhijski i strukturirani pregled podataka.

Slučajan pogled na skup podataka daje nerazumljiv prikaz brojeva, koje je u većini slučajeva vrlo teško objasniti, a još je teže koristiti. Iz tog razloga, OLAP analizama pristupamo u dva koraka:

1.      Jasno treba postaviti pitanje šta tačno želimo analizirati.

2.      Nacrte analiza spremamo u ″naš″ folder, tako da nam određena analiza uvek bude brzo dostupna.

Gde imamo OLAP analizu u modulu Knjigovodstvo?

Dvojno knjigovodstvo:

 • Pregled knjiženja,
 • Pregled bilansa,
 • Brzi pregled,
 • Analiza plana po kontima,
 • Analiza izveštaja

Porez na dodanu vrednost:

 • Analiza po stavkama PDV obrasca
 • Analiza po stavkama PDV-a

Osnovna sredstva:

 • Analiza osnovnih sredstva
 • Pregled osnovnih sredstava prema izboru
 • Pregled sitnoga inventara prema izboru
 • Pokazatelji osnovnih sredstava
 • Registar + Amortizacija