Autorska prava

Autorska prava
Autorska prava (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Saop d.o.o. Novi Sad.
Zadržana su sva prava, koja  nisu ovde iskazana.Robne marke
Sve ostale robne marke, trgovačka imena ili imena preduzeća koja su navedena mogu biti robne marke ili registrovani žigovi njihovih vlasnika.

Za sve dodatne informacije obratite se na:
Saop d.o.o. Novi Sad
Valentina Vodnika 21a
21000 Novi Sad
Telefon: 021/ 210 10 51