Za medije | Karijera Slovenščina  |  Hrvatski  |  English    

SAOP o osnivanju prvog kćerinskog preduzeća na stranim tržištima

SAOP o osnivanju prvog kćerinskog preduzeća na stranim tržištima
Kćerinsko preduzeće SAOP-a „SAOP računovodstvo d.o.o.“ u Srbiji će brinuti za uspešno funkcionisanje partnerske mreže, obezbeđivati tržišnu i prodajnu podršku partnerima i pružati usluge pomoći korisnicima. Inovativni internet program za upravljanje poslovanjem u malim preduzećima „miniMAX“ već u ovoj godini takođe će biti dostupan srpskim korisnicima.

Na centralnom stručnom i društvenom susretu korisnika smo predstavili planove za dalje širenje poslovanja na srpskom tržištu. SAOP je prošle godine u Srbiji sklopio dva strateška partnerstva za razvoj i prodaju softverskih rešenja, a sada je završio postupak osnivanja kćerinskog preduzeća „SAOP Računalništvo d.o.o.“, koje će imati sedište u Kisaču, u Vojvodini.

SAOP je ove godine ušao na srpsko tržište na osnovu 23-godišnjeg iskustva u Sloveniji, gde se celokupnom ponudom prilagođenih programa plasirao sam vrh proizvođača poslovnih rešenja za preduzeća i javni sektor. „Na srpsko tržište smo ušli sa istim načinom rada kojim smo u Sloveniji stvorili značajnu konkurentsku prednost. Reč je o razvoju blisko povezanog poslovnog sistema i inovativnih rešenja, što je dopunjeno odličnom tehničkom i sadržajnom podrškom“, rekla je Sonja Šinigoj, direktor SAOP-a.

SAOP preduzećima na srpskom tržištu nudi kompletan portfelj poslovnih rešenja iCenter za privredu kojim će korisnicima omogućiti kvalitetno, efikasno i do 30 procenata jeftinije poslovanje.

„Svesni smo da nas čekaju međunarodna konkurencija i konkurencija od strane lokalnih ponuđača, ali u Srbiji trenutno nema toliko sveobuhvatnih i povezanih rešenja kao što ih nudi SAOP, što je svakako značajna prednost na tržištu“, naglasila je Sonja Šinigoj. U SAOP-u će srpskim preduzećima biti osigurana najbolja poslovna praksa, dok ćemo vlasnicima i menadžerima omogućiti pristup kvalitetnim informacijama za upravljanje i donošenja odluka.

SAOP je u Srbiji već stekao strateškog partnera koji je uključen u lokalizaciju njegovih poslovnih programa. Preduzeće „WIN-TIM“ iz Kragujevca brine o lokalizaciji svih poslovnih rešenja SAOP“.

Prema planovima, „miniMAX“ će korisnicima iz Srbije biti dostupan već u ovoj godini, što znači da će SAOP srpskoj privredi uskoro obezbediti efikasna poslovna rešenja za preduzeća svih veličina. Pomoću kćerinskog preduzeća i oba partnera, svoja poslovna rešenja prodavaće u celoj zemlji, a pri tome se očekuje da će u roku od tri godine, ako obim posla ostane kao do sada, privući više od 1.000 korisnika, stvoriti prihod od 2 miliona evra i otvoriti 30 novih radnih mesta.

Kao što dodaje Sonja Šinigoj, isti poslovni model, koji će se utvrditi u Srbiji, u narednoj godini će se preneti i u Hrvatsku. Nakon stabilizacije prodaje i razvoja u regionu SAOP planira ubrzan nastup na zapadnoevropskim tržištima.