Za medije | Karijera Slovenščina  |  Hrvatski  |  English    

Dobra praksa poslovanja SAOP dostupna i srpskim preduzećima

Dobra praksa poslovanja SAOP dostupna i srpskim preduzećima
U SAOP-u najavljuju da će prodaja jezički i zakonodavno lokalizovanog poslovnog informacionog sistema iCentra preko uspostavljene mreže partnera zaživeti već u zadnjem kvartalu ove godine.

KRAGUJEVAC (Srbija), ŠEMPETER PRI GORICI (Slovenija), 24. septembar 2009 – Preduzeće SAOP d.o.o., vodeće slovenačko preduzeće na području razvoja poslovnih rešenja za mala, srednja i velika preduzeća, kao i za javni sektor, izradilo je srpsku verziju poslovne platforme iCenter.

U Srbiji će SAOP rešenja iCenter ponuditi preko partnerske mreže koju uspostavlja uz pomoć strateškog partnera, preduzeća WIN-TIM d.o.o.. Srpska verzija iCentra lokalnim firmama donosi najbolju praksu na različitim područjima poslovanja, od finansijskog računovodstva, materijalnog poslovanja i poslovnog odlučivanja, do vođenja proizvodnje, maloprodaje i veleprodaje, kao i servisnih usluga.

Srpska verzija znači važan doprinos slovenačkim preduzećima koja šire poslovanje na srpsko tržište ili priključuju tamošnja preduzeća jer omogućava jedinstveno poslovanje i centralizaciju kontrole u celoj poslovnoj grupi.

„Zaista smo ponosni što smo trudom i stručnošću cele naše ekipe savladali sve prepreke i što danas možemo da predstavimo prva, u praksi isprobana celovita rešenja namenjena ovom tržištu“, rekla je Sonja Šinigoj, direktor preduzeća SAOP. Preduzeće je rešenjima iCenter već uspešno podržalo poslovanje nekih srpskih preduzeća, na primer obračun plata u društvu Adriatic, AS neživotno osiguranje a.d.o. Beograd i celokupno knjigovodstvo u preduzeću PDM d.o.o. Društvo za hleb i peciva, Pudarci – u pekari sa više od 350 zaposlenih u vlasništvu Don Don d.o.o. Metlika. „U oba slučaja, prilagodili smo programe SAOP iCenter srpskom zakonodavstvu i celovito pokrili zahteve poslovnih procesa korisnika“, objasnila je gospođa Šinigoj. „Ohrabreni ovim dostignućima idemo u dalje osvajanje srpskog tržišta, pri čemu ćemo početi sa aktivnom promocijom već lokalizovanih proizvoda preko našeg strateškog partnera WIN-TIM.“

SAOP će iCenter plasirati preko partnerske mreže o kojoj će brinuti srpska firma WIN-TIM d.o.o. koja sa SAOP-om uspešno sarađuje već više od 10 godina. „Za partnerstvo u oblasti prodaje iCentra odlučili smo se pre svega zbog kvaliteta poslovnih rešenja i ličnih kvaliteta njihovih zaposlenih“, rekao je Dobrica Obradović, direktor preduzeća WIN-TIM. Na srpskom i regionalnom tržištu je jako malo poslovnih rešenja sa takvim mogućnostima kakve nudi poslovni informacioni sistem iCenter. „Svojom širinom i kvalitetom rešenja, kao i brzinom rada, iCenter može da zadovolji potrebe firmi u Srbiji bez obzira na njihovu delatnost“, rekao je Obradović i naglasio da srpska preduzeća sa iCentrom mogu da napreduju u svom poslovanju i da ga dovedu na nivo i kvalitet koji su već dostigla slovenačka preduzeća. Tako će i preduzeća u Srbiji sa upotrebom iCentra poslovati kvalitetnije, efikasnije i brže nego do sada.

SAOP već izvodi edukaciju za zaposlene u preduzeću WIN-TIM i to u oblastima kao što su plasman i prodaja, tehnička i korisnička podrška, kao i edukaciju krajnjih korisnika. Prodaja iCentra na srpskom tržištu počeće 1. oktobra 2009.

SAOP je na srpskom tržištu aktivan i na području rešenja za male firme. Naime, u punom jeku je lokalizacija SAOP-ovog internet rešenja ''miniMAX'', koji u Sloveniji doživljava iznenađujuće uspehe, a na ovom tržištu će biti spremno za prodaju sledeće godine.