Za medije | Karijera Slovenščina  |  Hrvatski  |  English    

Boljim obaveštavanjem protiv platne nediscipline

Boljim obaveštavanjem protiv platne nediscipline
Dodatni alat Aktivno obaveštavanje korisnika poslovnog programa SAOP iCenter omogućuje poboljšanje komunikacije sa neplatišama sa ciljem održavanja likvidnosti u sve težim privrednim okolnostima.

Nova verzija programskog alata Aktivno obaveštavanje omogućava uspostavljanje automatizacije sistema obaveštavanja o različitim poslovnim događajima.

Glavna prednost za korisnike je mogućnost uspostavljanja samostalne kontrole platne discipline kupaca, kao i obaveštavanje o drugim redovnim zadacima koje obavljaju zaposleni u računovodstvu, nabavci, prodaji i ostalim poslovnim funkcijama.

Funkcija aktivnog obaveštavanja za prenos obaveštenja koristi elektronsku poštu ili SMS poruke, što garantuje da će primaoci obaveštenja, na primer o dospelim obavezama, biti obavešteni bez obzira na to da li su trenutno nedostupni.

Po rečima Liljane Zorn, vođe prodaje iCentra u SAOP, zbog finansijske i privredne krize u poslovanju, srećemo se sa velikom finansijskom nedisciplinom. Sve je više kašnjenja u plaćanju i zaostalih dugovanja.

Redovno poslovanje preduzeća je ugroženo, čak i onih koji dobro posluju. „Alat Aktivno obaveštavanje je odgovor na probleme korisnika pri uspostavljanju efikasnog pregleda platne nediscipline. Omogućava im da pravovremeno reaguju na stanje u poslovanju i tako pomaže u održavanju likvidnosti,“ dodala je Liljana Zorn.

Mogućnosti upotrebe poboljšanog alata Aktivno obaveštavanje su vrlo široke

Knjigovodstvu, na primer, obezbeđuje:
  •     obaveštavanje o predaji dokumenata za APR,
  •     opomene na osnovu otvorenih stavki i dospelih obaveza kupaca,
  •     samostalnu izradu različitih izveštaja za izabrane periode…

Računovođe i menadžeri mogu da podese sledeće funkcije:
  •     obaveštavanje o stanju priliva i odliva,
  •     obaveštavanje o dospelim platnim nalozima,
  •     samostalno arhiviranje svih podataka u programima SAOP na željeni dan i sat…
Aktivno obaveštavanje je odličan alat za poboljšanje kvaliteta poslovanja trgovačkih i servisnih preduzeća, može da se koristi i na području rada sa kadrovima, u marketinškim odeljenjima za upravljanje odnosa sa strankama (CRM), kao i za poboljšanje lične organizacije zaposlenih.