Za medije | Karijera Slovenščina  |  Hrvatski  |  English    

Službena putovanja

Naknada za korišćenje sopstvenog vozila na službenom putu ili u službene svrhe

01.02.2019
Neoporezivo do 30% cene jednog litra super benzina po pređenom kilometru... više...

Dnevnica za službeni put u Srbiji

01.02.2019

Dnevnica predstavlja naknadu troškova ishrane i gradskog prevoza u mestu u koje se službeno putuje.

više...

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo

01.01.2019

Neoporezivi iznos dnevnica dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo, za zaposlene i preduzetnike je do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

više...