miniMAX ima sve što vam je potrebno za uspešno vođenje vašeg posla!
Svi dokumenti i obračuni u računovodstvenom programu miniMAX imaju podešena automatska knjiženja u dvojno knjigovodstvu. Nakon potvrđivanja dokumenta odnosno obračuna program pored knjigovodstvenog naloga za knjiženje po potrenu napravi i poresku evidenciju, obrasce i izveštaje.

Poslovanje

Sa miniMAXom ste uvek u toku i u svakom trenutku imate uvid u svoje poslovanje i pregled primljenih i izdatih računa, otvorenih stavki, plaćanja...

Knjigovodstvo

Sa miniMAXom imate potpuni pregled nad knjigovodstvom, dvojnim knjigovodstvom, obračunima PDV, kamatama...

Lična primanja

Obračunavanje ličnih primanja je veoma jednostavan zadatak uz pomoć miniMAXa, aplikacija sama priprema dokumentaciju za PURS, APR i e-Poreze.

Trgovina i zalihe

Ako poslujete sa robom i zalihama, miniMAX ima sve što vam je potrebno. Vođenje zaliha možete povezati sa internet trgovinom ili sa maloprodajom, sa radnim nalozima preko kojih možete da pratite procese koji su povezani sa robnim i materijalnim poslovanjem u organizaciji.

Povezivanje sa drugim programima

miniMAX možete povezasti sa vašom internet trgovinom, isto tako možete i da uvozite razne podatke ako su oni pripremljeni u skladu sa standardima za uvoz.