Podrška

Elektronska predaja M4 prijava

Poslodavci i preduzetnici od 15. marta mogu elektronski da predaju M4 obrazac za 2015.godinu, koji sadrži podatke o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini. Zahtev i slanje M4 prijava radi se putem site-a www.pio.rs a preko servisa E-M4 na sledećem linku. Pri predaji, obrasci moraju biti u PDF formatu i potpisani elektronskim potpisom do strane ovlašćenog lica.

Pogledajte besplatno snimak webinara

Posebno važno za knjigovodstvene agencije: 

Ukoliko želi, zakonski zastupnik može preko obrasca Ovlašćenja da ovlasti bilo koje drugo lice (knjigovođu) za elektronsku predaju M4 prijave. Popunjeno ovlašćenje u PDF formatu, potpisano elektronskim potpisom od strane zakonskog zastupnika, treba priložiti uz predate M4 obrasce preko elektronskog servisa PIO fonda.

Ukoliko zakonski zastupnik nema kvalifikovani elektronski potpis (na primer, preduzetnici koji nisu do sada imali obavezu elektronske predaje završnih računa), potpisano i pečatom overeno ovlašćenje se može predati na šalteru PIO fonda ali istovremeno se ono mora skenirati i priložiti uz dostavljene M4 prijave preko elektronskog servisa PIO fonda.

Svaki predmet koji ne bude u prilogu imao i ovlašćenje, a obrasci ne budu potpisani elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, neće se uzimati u rešavanje.

Zahvaljujući svesrdnom angažmanu mr. Snežana Mitrović i našoj saradnji sa njom, knjigovođe mogu ovde besplatno preuzeti obrazac Ovlašćenja koji je prezentovan na sastanku u Novom Sadu. Očekuje se objava ovog obrasca i na site-u PIO a ukoliko bude pretrpeo neke izmene, objavićemo ga i u izmenjenom formatu.